Hmmm, lets see..

Oops, what happened ?

Sorry, this service was not found, the page may have been moved or no longer exists.
If you think it is an error please contact us

Go to our services page.

Ethiek en normen -
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe ze inbreuken op de integriteit wil...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA -
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de ris...

Financiering van terroristen -
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van middelen, op welke wijze dan ook, direc...

AML UBO Register -
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik van het UBO-register of het registe...

Politiek prominente personen -
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen door uw financiële onderneming. Als...

Anti Fraude -
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgenWe bevinden ons in een hardnek...

Project Pijplijn Management Systeem -
Project Pijplijn Management Systeem

PEP onderzoek -
PEP onderzoek

Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's v...

Nadelige media -
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative News scrapping" en vraag je je ...

MiFID en MiFIR -
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor financiële instrumenten, de zogenaamde...

Know Your Customer KYC -
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en te verifiëren gedurende de volledi...

Witwassen van geld -
Witwassen van geld

Get in touch with Pideeco
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten
Stefano Siggia

De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische groepering het Midde...

Read more Author What else ?
Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten - Pideeco Journal