Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten over de bescherming van klokkenluiders. Dit nieuwe overeenkomst garandeert een hoger niveau van bescherming voor klokkenluiders dan het niveau dat in de oorspronkelijk voorstel van 23 april 2018. Dit akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

De passie voor de bescherming van klokkenluiders is een reactie op de talrijke recente onthullingen in de media die erop wijzen dat het van fundamenteel belang is klokkenluiders te beschermen, aangezien zij een essentiële rol kunnen spelen voor het algemeen belang en het welzijn van de samenleving. De onthullingen van Edward Snowden over de onredelijke massale verzameling van gegevens die door het National Security Agency (NSA) worden verwerkt zonder dat de gebruikers daarvan op de hoogte zijn, hebben onze vrijheidsopvatting voorgoed aan diggelen geslagen.Een klokkenluider kan worden gedefinieerd als een persoon die 'insider informatie' bezit van illegale praktijken die zich onder de bedrijven voordoen en ervoor kiest om voor aan het grote publiek de verborgen operaties te onthullen.
De klokkenluider kan een werknemer, leverancier, aannemer, klant of elke persoon zijn die op de hoogte is van illegale activiteiten in het bedrijf.

Niet te verwarren met het simpele lekken van informatie waarbij een lekke persoon informatie deelt die gênant, illegaal of winstgevend kan zijn. De klokkenluider heeft goede bedoelingen en handelt in goed vertrouwen. Het doel is om een stand van zaken bekend te maken, een dreiging waarvan de morele overtuigingen aanzetten tot het op onwettige wijze bekend maken van privé- of gevoelige informatie om illegale of afkeurenswaardige plannen voor het algemeen belang, de publieke algemene kennis en het algemeen belang aan het licht te brengen.

Wikileaks en zijn schepper Julien Assange worden vaak verward met klokkenluiders, maar zijn geen klokkenluiders. Het primaire doel van Wikileaks is om een publiek gehoor te geven aan klokkenluiders en informatielekken, en tegelijkertijd hun bronnen te beschermen.
SwissLeaks

HSBC
2015

Company

HSBC - Internationaal bankbedrijf met vestigingen in 84 landen en gebieden en 60 miljoen klanten in het Verenigd Koninkrijk

Whistleblower

Hervé Falciani, een IT-consultant die werkzaam is bij HSBC Private Bank afdeling.

Feiten

In 2009 heeft de heer Falciani dossiers gestolen van 127.000 rekeningen van 79.000 klanten van 180 nationaliteiten. Dankzij de lijst van Hervé Falciani leidde deze onthulling tot het schandaal van de SwissLeak: de praktijken van belastingontduiking en massale witwaspraktijken, aangemoedigd door de Zwitserse bank, werden blootgelegd.

Repercussies

Verscheidene landen zijn getroffen: België, Brazilië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Tunesië, Tunesië, Portugal, de VS,.... In 2017 moest HSBC 300 miljoen dollar betalen aan de Franse autoriteiten. In 2015 werd Hervé Falciani bij verstek veroordeeld door de Zwitserse rechtbank voor industriële spionage. Hij is momenteel vluchteling in Spanje, ook al is er een verzoek om uitlevering gedaan.

LuxLeaks

The Grand Duchy of Luxembourg
2014

Country

The Grand Duchy of Luxembourg

Whistleblower

Antoine Deltour werkte voor PricewaterhouseCoopers als accountant.

Feiten

In oktober 2010 neemt hij ontslag door vertrouwelijke documenten over fiscale beslissingen mee te nemen. Enkele maanden later gaf hij deze documenten aan Edouard Perrin, journalist van Cash Investigation. Het internationale consortium van onderzoeksjournalisten heeft toegang tot documenten, analyseert en publiceert ze in november 2014, wat leidt tot het internationale schandaal dat bekend staat als de LuxLeaks.

Repercussies

De Europese Unie heeft zich ingespannen voor meer transparantie op fiscaal gebied, de verplichting tot het verstrekken van informatie over fiscale beslissingen tussen de lidstaten.
Op 12 december 2014 klaagt de Luxemburgse justitie Antoine Deltour aan voor binnenlandse diefstal, schending van het beroepsgeheim, schending van zakengeheimen en het witwassen van geld. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en een boete die op 11 januari 2018 werd opgeheven. Hij werd versoepeld door het Hof van Cassatie van Luxemburg, dat hem de status van klokkenluider gaf.Er bestaan veel andere gevallen, zoals Panama Papers of meer recentelijk... de Football Leaks project van de omstreden Rui Pinto, die momenteel huisarrest heeft en wordt vervolgd voor cybercriminaliteit en afpersing voor het delen van authentieke documentatie over de financiën van voetbalclubs en spelerscontracten, waarin het massale belastingontwijkingssysteem in de voetbalwereld wordt onthuld.

In zeldzame gevallen kunnen bedrijven ook gestraft worden.
Een van de weinige keren dat een goed geplaatste persoon door toezichthouders werd gesanctioneerd, vond plaats in mei 2018, toen de CEO van Barclays, Jes Staley kreeg een boete van 642.430 pond van de regelgevers... (Autoriteit voor Financieel Gedrag en de Prudentiële Reguleringsautoriteit) voor het overtreden van regels door te proberen een klokkenluider te identificeren.
De noodzaak van een professioneel intern waarschuwingssysteem is belangrijk. De bedrijven moeten werken aan hun beleid ter bescherming van klokkenluiders en een systeem opzetten om direct of indirect klachten in te dienen zonder de normale hiërarchische kanalen te volgen.


Panama Papers

HSBC
2015

Company

Mossack Fonseca, Panamese advocatenkantoor

Whistleblower

John Doe, pseudoniem gebruikt door de klokkenluider

Feiten

De klokkenluider stuurde 11,5 miljoen documenten uit de administratie van Mossack Fonseca naar een verslaggever van een Duitse krant, Bastian Obermayer, over informatie over meer dan 214.000 offshorebedrijven en de namen van de aandeelhouders van deze bedrijven.

Repercussies

Onder de namen van de aandeelhouders vonden we namen van politici, miljardairs, topsporters, beroemdheden en staatshoofden en regeringsleiders, leden van regeringen, familieleden en medewerkers van regeringsleiders.

NSA - Mass Surveillance

Snowden/NSA
2014

Company

NSA (National Security Agency) is een overheidsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Defensie die verantwoordelijk is voor de door de VS geleide elektromagnetische inlichtingen- en informatiesysteembeveiliging.

Whistleblower

Edward Snowden was een werknemer van de Centrale Inlichtingendienst en de NSA.

Feiten

Edward Snowden kopieerde en lekte hoog geclassificeerde informatie van de NSA over het vastleggen van metagegevens van telefoongesprekken in de Verenigde Staten, evenals de internet monitoringsystemen van de PRISM, XKeyscore, Boundless Informant en Bullrun bewakingsprogramma's van de Amerikaanse overheid. Op 6 juni 2013 werd deze informatie via de media bekendgemaakt..

Repercussies

Er zijn geen grote financiële gevolgen geweest. De bevolking is zich ervan bewust, maar staat machteloos. De massale verzameling van gegevens door de inlichtingendiensten is niet ter discussie gesteld. In 2015 hebben de Verenigde Staten echter de Amerikaanse Freedom Act aangenomen, die de bevoegdheden van de NSA enigszins beperkt.
Edward Snowden werd op 22 juni 2013 door de Amerikaanse regering aangeklaagd op beschuldiging van spionage, diefstal en illegaal gebruik van overheidseigendommen. Sinds juli 2013 wordt hij verbannen in Rusland.Als u een grote belangstelling heeft voor klokkenluidersgevallen, raden wij u aan de wikipedia historical listing cases of whistleblowers.

In de weinige voorbeelden die hierboven zijn aangehaald, wordt de klokkenluider zelden beschermd tegen zijn daden.
Op dit moment hebben slechts enkele lidstaten een volledig pakket wetten ter bescherming van klokkenluidersinitiatieven ten uitvoer gelegd. Voor andere lidstaten is dit kader eenvoudigweg onbestaande. Het is historisch gezien niet lang geleden dat er in Europa statuten zijn verschenen die de status van klokkenluiders regelen.

Bescherming van klokkenluiders EU-richtlijn

Op dit moment hebben slechts acht landen in de Europese Unie nationale wetten over klokkenluiden.
Verenigd Koninkrijk is een pionier op dit gebied; Ter vergelijking: België heeft geen enkel wettelijk kader voor de bescherming van klokkenluiders. Er zijn federale en Vlaamse bepalingen, maar alleen voor de publieke sector. Het Waals Gewest en Brussel hebben geen wetgeving. Er is geen bescherming voor werknemers uit de privésector.
In die ongemakkelijke juridische context zal de nieuwe EU-richtlijn leiden tot harmonisatie tussen België en de andere lidstaten om de bescherming van klokkenluiders te versterken.


Elke lidstaat zal deze richtlijn tegen januari 2020 in nationale wetgeving moeten hebben omgezet. Bedrijven kunnen nu al proactief hun werk doen. De nieuwe regels vereisen de invoering van veilige meldkanalen, zowel binnen een bedrijf als bij de overheid.


Er zijn veel potentiële verliezen voor iemand die besluit om een criticus te verheffen van een robuust, verborgen illegaal/immoreel plan. Meestal is het de klokkenluider die het meest verliest: zijn reputatie, werk, gezinssituatie, persoonlijke veiligheid.
Klokkenluiders zijn in de meest in het oog springende gevallen, die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

De komst van deze nieuwe richtlijn zal de invoering van veilige meldkanalen in het bedrijf, maar ook voor de overheid met zich meebrengen. De richtlijn zal de klokkenluider voldoende beschermen tegen alle vormen van vergelding (vergeldingsmaatregelen, gerechtelijke procedures van de werkgever, de staat). De nieuwe richtlijn zal de feedbackverplichtingen voor overheden en bedrijven aanscherpen. Bovendien zullen de nationale autoriteiten de verplichting hebben om de burgers te informeren en steun voor klokkenluiders te creëren.
De nieuwe EU-richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders moet binnen enkele maanden nog steeds worden goedgekeurd. Tegen 2020 moeten bedrijven klaar zijn om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. Pideeco helpt bedrijven bij het beheersen van de risico's die zij lopen op het gebied van regelgeving en het bevorderen van een cultuur van goed bestuur. Wij ondersteunen financiële instellingen bij het vormgeven van hun interne organisatie en het ontwerpen van efficiënte en aangepaste bedrijfsoplossingen en -procedures.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is BMR en hoe verandert het de benchmarks? Leer over het einde van LIBOR en Eonia, en verken de nieuwe benchmarks di...

Thu 20 February 2020

Hoe heeft AVG de wetgeving inzake gegevensbescherming internationaal beïnvloed? Ontdek hoe de LGPD van Brazilië, de PI...

Data Security Tue 25 January 2022

Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze ...

Transparency Tue 17 December 2019

Een AML EWRA algehele risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat de ML / FT risico's waaraan zij zijn...

Financial firms Tue 18 June 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons