Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Incidentrapportage


Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen.
Een goed opgesteld incidentenrapport beschermt zowel de werknemer als het bedrijf. Effectieve procedures na incidenten op de werkplek zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in uw organisatie.

Wanneer meldt u een incident?

Wanner melden incident report ?
Om het onderzoek te versnellen en de kans op belangrijke bevindingen te vergroten, moeten incidenten zo snel mogelijk worden gemeld. Hoe eerder de oorzaak of details van het incident geescaleerd zijn, hoe eerder het bedrijf preventieve maatregelen voor de toekomst kan nemen. Het feit dat de melding onmiddellijk na het incident plaatsvindt, draagt bij tot het behoud van de juistheid van de kapitaalsgegevens.


Timely Incident Reporting

De meeste bedrijven hebben een incidentrapportagebeleid dat het tijdsbestek voor de rapportage na een incident bepaalt. Het tijdsbestek kan worden bepaald door de beste praktijken in de sector of zelfs door voorschriften.Wat op te nemen in een geval van incidentenmelding ?

Details van een ongeval, verwonding, arbeidsongeval, veiligheidsinbreuk, of een ander soort onvoorziene gebeurtenis. Een incidentrapportagesjabloon maakt het melden van incidenten gemakkelijker en zorgt ervoor dat het alle benodigde informatie bevat. Een goede melding moet in het algemeen ten minste rekening houden met en het volgende omvatten:

  • De beschrijving van het ongeval (feiten) : zo specifiek mogelijk zijn - Dubbelzinnigheid is de vijand in de risicobeheersing;
  • De plaats, datum en tijd van het incident;
  • De plaats, datum en tijd van het incident;
  • De betrokkenen of gewonden;
  • Interviews van de getuigen;
  • De identiteit van de melder;
  • De ondertekening van de handtekening van de verantwoordelijke;
Elements op te nem in incident reportHoe een geval van incidentenmelding in te dienen ?

Afhankelijk van het incident, de omvang van uw organisatie en de branche, moeten officiële formulieren mogelijk worden ingevuld en ingediend. Er is geen vormverplichting, maar men zal rekening houden met de voordelen van een gecentraliseerd systeem van escalatie, met betrekking tot de bewaring en traceerbaarheid van moderne digitale middelen.
Inciden Report final step and afterwards

Incident reporting finalisation
De reikwijdte van het onderzoek zal afhangen van de gemelde situatiegegevens.
Om het onderzoek bewust te analyseren en af te ronden, moet het onderzoek ervoor zorgen dat interviews met de betrokken personen en bewijzen worden verzameld en bewaard wanneer dat relevant is. Op het einde deelt de onderzoeker zijn conclusie en herstelplan met de corrigerende maatregelen die hij nodig acht om de situatie recht te trekken en toekomstige incidenten te voorkomen.

Was deze servicepagina nuttig?  
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML
Michel Cliquet

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waa...

Read more Author What else ?
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML - Pideeco Journal