Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Incidentrapportage


Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na incidenten op de werkplek zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in uw organisatie. Een goed opgesteld incidentenrapport beschermt zowel de werknemer als het bedrijf.


Wat is incidentenrapportage?

Het proces van het vastleggen, documenteren en beheren van een voorval, zoals een beveiligingsprobleem, letsel of materiële schade, staat bekend als incidentrapportage.
Wanneer een incidentenrapport indienen
Ongevallen moeten zo snel mogelijk worden gemeld om het onderzoek te versnellen en preventieve maatregelen vast te stellen. Een incidentenrapport moet specifieke details over het ongeval bevatten, zoals de locatie, datum en tijd, de betrokken personen, getuigenverhoren en de identiteit van de gerapporteerde.

Een onderzoeker binnen het bedrijf zal alle informatie verzamelen, de betrokken personen ondervragen en hun conclusie en herstelplan meedelen, samen met de corrigerende maatregelen die nodig worden geacht om de situatie recht te trekken en toekomstige incidenten te voorkomen.

Hoe kan Pideeco u helpen met Incidentrapportage?

Met onze decennialange ervaring met incidentenrapportage kunnen wij uw bedrijf helpen om:

- Eventuele incidenten te beoordelen.

- Optreden als onderzoeker door informatie te verzamelen en personen te interviewen die bij het incident betrokken waren.

- Een informatief incidentenrapport voor u op te stellen.

- Uw huidige processen voor het melden van incidenten te beoordelen, u te helpen eventuele hiaten te identificeren en een actieplan op te stellen om de gevolgen te beperken.

- Opzetten van een proces voor incidentrapportage.

- Sjablonen automatiseren of elektronische bestanden met tijdstempels ontwikkelen.

- Beleid en procedures voor het melden van incidenten opstellen of verbeteren.

- Opzetten van tools voor eenvoudige en efficiënte incidentrapportage, inclusief GDPR.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Hoe worden ESG-gerelateerde activa gebruikt voor greenwashing?
Stefano Siggia

Met de opkomst van milieu- en sociaal bewuste consumenten staan bedrijven meer dan ooit onder druk om hun inzet voor duurzaamheid en ethische praktijken te bewijzen. De afgelopen jaren zijn milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) uitgegroeid van een modewoord ...

Read more Author What else ?
Hoe worden ESG-gerelateerde activa gebruikt voor greenwashing? - Pideeco Journal