Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Incidentrapportage


Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen.
Een goed opgesteld incidentenrapport beschermt zowel de werknemer als het bedrijf. Effectieve procedures na incidenten op de werkplek zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in uw organisatie.

Wanneer meldt u een incident?

Wanner melden incident report ?
Om het onderzoek te versnellen en de kans op belangrijke bevindingen te vergroten, moeten incidenten zo snel mogelijk worden gemeld. Hoe eerder de oorzaak of details van het incident geescaleerd zijn, hoe eerder het bedrijf preventieve maatregelen voor de toekomst kan nemen. Het feit dat de melding onmiddellijk na het incident plaatsvindt, draagt bij tot het behoud van de juistheid van de kapitaalsgegevens.


Timely Incident Reporting

De meeste bedrijven hebben een incidentrapportagebeleid dat het tijdsbestek voor de rapportage na een incident bepaalt. Het tijdsbestek kan worden bepaald door de beste praktijken in de sector of zelfs door voorschriften.Wat op te nemen in een geval van incidentenmelding ?

Details van een ongeval, verwonding, arbeidsongeval, veiligheidsinbreuk, of een ander soort onvoorziene gebeurtenis. Een incidentrapportagesjabloon maakt het melden van incidenten gemakkelijker en zorgt ervoor dat het alle benodigde informatie bevat. Een goede melding moet in het algemeen ten minste rekening houden met en het volgende omvatten:

  • De beschrijving van het ongeval (feiten) : zo specifiek mogelijk zijn - Dubbelzinnigheid is de vijand in de risicobeheersing;
  • De plaats, datum en tijd van het incident;
  • De plaats, datum en tijd van het incident;
  • De betrokkenen of gewonden;
  • Interviews van de getuigen;
  • De identiteit van de melder;
  • De ondertekening van de handtekening van de verantwoordelijke;
Elements op te nem in incident reportHoe een geval van incidentenmelding in te dienen ?

Afhankelijk van het incident, de omvang van uw organisatie en de branche, moeten officiële formulieren mogelijk worden ingevuld en ingediend. Er is geen vormverplichting, maar men zal rekening houden met de voordelen van een gecentraliseerd systeem van escalatie, met betrekking tot de bewaring en traceerbaarheid van moderne digitale middelen.
Inciden Report final step and afterwards

Incident reporting finalisation
De reikwijdte van het onderzoek zal afhangen van de gemelde situatiegegevens.
Om het onderzoek bewust te analyseren en af te ronden, moet het onderzoek ervoor zorgen dat interviews met de betrokken personen en bewijzen worden verzameld en bewaard wanneer dat relevant is. Op het einde deelt de onderzoeker zijn conclusie en herstelplan met de corrigerende maatregelen die hij nodig acht om de situatie recht te trekken en toekomstige incidenten te voorkomen.

Was deze servicepagina nuttig?  
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?
Stefano Siggia

Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uitbuiten van de zwakke punten in de economie bij een angstige en bezorgde bevolking. N...

Read more Author What else ?
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen? - Pideeco Journal