Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Sancties en embargos


Wat is een embargo?

Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken met de dreiging van sancties, operationele en toezichthoudende uitdagingen en de eis om nationale en internationale voorschriften na te leven. De nalevingspraktijken moeten worden verbeterd om sancties en reputatieschade te voorkomen.

Embargo's zijn handelsgerelateerde beperkingen zoals beperkingen op de in- of uitvoer van goederen, reisbeperkingen voor personen, bevriezing van activa voor deze personen, verbod op investeringen, enz.

Een financiële sanctie is een straf of beperking opgelegd door een regering die financiële transacties met een bepaalde natie, organisatie of persoon verbiedt of beperkt.

Wat is het verschil tussen een sanctie en een embargo?

Een sanctie is een straf die aan een land wordt opgelegd om het te dwingen zijn gedrag te veranderen, terwijl een embargo een verbod op of een beperking van de handel met een bepaald land is. Embargo's gelden gewoonlijk alleen voor de handel, hoewel sancties ook van toepassing kunnen zijn op andere zaken zoals financiën, investeringen, reizen en diplomatieke banden.
Financial sanctions

Hoe worden financiële instellingen getroffen door sancties en embargo's?

Sancties en embargo's verbieden financiële instellingen om zaken te doen met bepaalde personen, bedrijven of landen, wat hun vermogen om internationaal zaken te doen kan beperken en invloed kan hebben op hun inkomsten. Financiële instellingen moeten sterke nalevingsprogramma's invoeren en hun transacties nauwlettend in de gaten houden naleven om boetes en reputatieschade te voorkomen.

Hoe kan Pideeco u helpen met Sancties en embargos?

Het kan moeilijk zijn voor financiële instellingen om het voorzien in de behoeften van de consument te verzoenen met het naleven van beperkingen en embargo's en tegelijkertijd de financiële stabiliteit te waarborgen. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Navigeren door het regelgevingslandschap met betrekking tot sancties en embargo's.

- Uw huidige sanctieprocessen te analyseren, een gap-analyse te maken en een mitigatieplan uit te voeren.

- Een sanctieprocedure op te zetten die is afgestemd op uw bedrijf.

- Uw huidige sanctiebeleid en -procedures opstellen of verbeteren.

- De beste instrumenten en sanctielijsten kiezen.

- Screeninginstrumenten namens u uitvoeren.

- Een lookback uitvoeren op uw klanten.

- Het personeel opleiden over de gevolgen van falen met betrekking tot sancties en embargo's.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
Michel Cliquet

De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven door "Open Banking ...

Read more Author What else ?
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten - Pideeco Journal