Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Sancties en embargos


Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationele en toezichtproblemen en verplichtingen om te voldoen aan regelgeving uit meerdere jurisdicties en organisaties. Nalevingsmaatregelen moeten worden verfijnd om sancties en reputatierisico's te voorkomen.

Wat is een embargo?

Statelijke overheden en internationale instellingen kunnen embargo's opleggen, dat wil zeggen het verbod op de handel in goederen en diensten aan de ontworpen natie(s). Economische sancties en embargo's kunnen om verschillende redenen (politieke, militaire, sociale, economische en andere) worden opgelegd. Een embargo wordt opgelegd aan een natie of groep van naties en nooit aan een individu of groep van individuen. Embargo's worden geacht een ernstiger effect te hebben dan economische sancties.
Embargoes worden beschouwd als sterke diplomatieke maatregelen die door het land dat het oplegt worden opgelegd in een poging om een bepaald nationaal belang te ontlokken aan het land waaraan het wordt opgelegd.

De verschillende niveaus van internationale sancties worden

In de Europese Unie gebruikt als beperkende maatregelen tegen regeringen van niet-EU-landen, bedrijven, organisaties (d.w.z. terroristische groeperingen) en individuen. Het doel is deze partijen ertoe aan te zetten hun beleid of hun gedrag te wijzigen. Op deze manier wil de EU de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden.
De EU kan verschillende soorten sancties invoeren, waaronder diplomatieke sancties, embargo's en embargo's. De EU kan de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden. Embargo's zijn handelsgerelateerde verboden, zoals beperkingen op de in- of uitvoer van bepaalde goederen, reisverboden voor bepaalde personen, het bevriezen van tegoeden van deze personen, een verbod op specifieke investeringen, enz.

In de loop der jaren heeft de EU sancties opgelegd aan tal van rechtsgebieden zoals Irak, Iran, Venezuela, enz. De laatste tijd heeft de EU sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de acties van dit land die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
Behalve door de EU kunnen er ook sancties worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en individuele staten op nationaal niveau.

Veel bedrijven kunnen in moeilijke situaties terechtkomen als de regelgeving wordt overtreden. Onze professionals kunnen uw bedrijf ondersteunen en oplossingen bieden voor uw zaak. Voor meer informatie over hoe u uw financiële zaken kunt beschermen tegen sancties en embargo's, kunt u contact opnemen met Pideeco.
Was deze servicepagina nuttig?  
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijd
Stefano Siggia

Sinds de invoering ervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU door deskundigen beschouwd als 's werelds sterkste verzameling van gegevensbeschermingsregels. Naarmate onze online aanwezigheid via sociale media, digitaal bankieren en andere ...

Read more Author What else ?
AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijd - Pideeco Journal