Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Know Your Customer KYC

Compliance Consultancy Financial Crime Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten gedurende de gehele zakelijke relatie te identificeren en te verifiëren..

Introduction to KYC Know Your Cusotmer Due Diligence obligation
Ken uw klant (KYC) de vigilantieprocedures maken deel uit van de zorgvuldigheidseisen die de verplichte entiteiten geacht worden in te voeren en te volgen om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


Wat is Know Your Customer (KYC)?

Om aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften te voldoen, moet deze informatie van de klant worden verkregen en geverifieerd door op cruciale momenten van de zakelijke relatie zorgvuldige processen van toezicht en controle op de kennis en authenticatie van de klant in te stellen.
Know Your Customer (KYC) heeft betrekking op de identificatie van de cliënt en bij uitbreiding van zijn gevolmachtigden, vertegenwoordigers of begunstigden. Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, registernummer, adres van de woonplaats of het hoofdkantoor, statuten, aandeelhoudersstructuur, ondernemingsnummer, enz.
What is the meaning of KYC - Know Your Customer?

Inzicht in de bron van het vermogen (is het legitiem?), maar ook de overweging van de herkomst van de middelen (is het van twijfelachtige herkomst?) zijn integrerende onderdelen van de door de KYC-normen vereiste klantenonderzoeksprocessen, en AML-regelgeving.

De informatie wordt met voldoende zekerheid geverifieerd en moet voldoen aan de zorgplichten van de AML-regelgeving, waarin de KYC-normen zijn opgenomen.Wat zijn de voorschriften inzake KYC?

Elk land heeft zijn eigen KYC-regels. In Europa, de vijfde witwasrichtlijn schetst zorgvuldigheidseisen die voor alle EU-lidstaten gelden.

FATF KYC recommendation
In de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep, klantenonderzoek en KYC staat in aanbeveling 10. Naast het vaststellen van CDD-maatregelen beschrijft de aanbeveling ook hoe financiële instellingen een cliënt moeten identificeren en verifiëren en tijdens de relatie een voortdurend due diligence-onderzoek moeten uitvoeren.

Hoe kan Pideeco u helpen met Know Your Customer KYC?

KYC- en CDD-maatregelen kunnen vaak tijdrovend, belastend en verwarrend zijn door de snel veranderende regelgeving. Het uitbesteden van uw KYC processen kan resulteren in een hogere efficiëntie maar ook meer accurate dossiers. Wij bij Pideeco kunnen u helpen de last te verlichten en fouten te verminderen door onze decennialange ervaring om:

- U te helpen bij het opstellen of verbeteren van uw KYC, CDD, en enhanced due diligence (EDD) beleid en procedures inclusief het Customer Acceptance Program, Customer Identification Procedure, en de Transaction Monitoring Procedure.

- Uw huidige KYC-processen analyseren en eventuele lacunes helpen identificeren.

- Een geldig identificatie- en controleproces opstellen dat due diligence-normen omvat en rekening houdt met nationale en sectorale aanbevelingen die op maat van uw bedrijf zijn gemaakt.

- U helpen navigeren door het vaak complexe regelgevingslandschap van due diligence.

- U helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de identificatie en verificatie van klantgegevens voor uw bedrijf en u helpen bij de lopende due diligence-processen door tweedelijnstaken uit te voeren.

- Uw eerste en tweede verdedigingslinie opleiden om KYC beter te begrijpen en hun processen te verbeteren.

- U helpen bij de selectie en implementatie van digitale oplossingen voor KYC-processen.

- U helpen bij de selectie, implementatie en verificatie van controlelijsten en sanctielijsten, samen met screening van negatieve media.

- U helpen bij het controleren van bedrijfsgegevens, gegevens over uiteindelijke begunstigden, balansen en andere soorten gegevens van uw cliënten.

- Adviseren, implementeren en uitvoeren van KYT-instrumenten.

- Helpen u bij het schrijven van effectieve en beknopte interne rapporten of voor uw lokale FIU.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Discover
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Financing terrorism: The billion-dollar blood antiquities art dealing
Stefano Siggia

The destruction of the ancient city of Palmyra and the beheading of its Antiquities Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 by the hands of the Islamic State of Iraq & Syria (ISIS) are still fresh in the minds of many. Beginning in 2014, the terrorist group has wrecked havoc a...

Read more Author What else ?
Financing terrorism: The billion-dollar blood antiquities art dealing - Pideeco Journal