Compliance Consulting
Naleving Advies- en management bedrijf

Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten de identiteit van hun klanten verifiëren. De klant (KYC) kennen is meer dan alleen maar de naam en het adres van de klant kennen, maar ook begrijpen wat hij of zij zal doen met zijn of haar operaties, diensten of transacties. De bron van rijkdom (is ze legitiem), maar ook de herkomst van de fondsen (zijn ze afkomstig uit een fiscaal paradijs) maken deel uit van het due diligence proces.

.

Op basis van de wettelijke en reglementaire vereisten zullen we deze informatie van onze klanten verkrijgen en zullen we processen opzetten om de controle op de informatie waarover we beschikken te versterken.


Distinct cases vereisen een sterkere aanpak en zwaardere middelen

.
Het is duidelijk dat op basis van het bedrijfsmodel van de financiële instelling een andere benadering mogelijk is als we het enerzijds hebben over een retailklant met een eenvoudig financieel product of anderzijds over een grote onderneming met een complexe aandeelhoudersstructuur en verschillende producten waarbij grensoverschrijdende transacties op maat worden gemaakt.

Vandaar dat de financiële entiteit een risicogebaseerde aanpak zal opbouwen waarbij KYC, Monitoring of the Transaction and Monitoring of the Client (bleef de klant op interim-periodes identiek) als één van de cruciale bouwstenen in de 4e AMLD zal fungeren.

Een financiële entiteit die alleen pensioensparen verkoopt met een beperkt bedrag zal meer middelen in de KYC beleggen dan in de monitoring van de transacties of de klant, waarbij een entiteit die gespecialiseerd is in rekeningen-courant meer zal investeren in de monitoring van de transactie.


Wanneer is KYC-onderzoek nodig?

  • Wanneer de klant een transactie wenst uit te voeren in de context van een zakelijke relatie
  • Wanneer de klant, buiten een zakelijke relatie zoals hierboven, een transactie wenst uit te voeren:
  • In geval van een vermoedelijke witwaspraktijken of de financiering van terrorisme transactie;
  • in geval van een twijfel twijfel twijfel aan de werkelijke aard van de identiteitsgegevens van een bestaande klant.

  • KYC is belangrijk in de regelgeving van MiFID II bij het vaststellen van het risicoprofiel van een cliënt voor het beheer van zijn vermogen, bijvoorbeeld.
.


Was deze servicepagina nuttig?  
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de comp...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (hierna "FATCA") werd in 201...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten de identiteit van hun klanten verifiëren. De klant (...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Profiel
Vasiliki Karamousali - Pideeco Network Partner
Vasiliki Karamousali
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?
Oscar Canario da Cunha

Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodomeinen zoals liquiditeit, markt-, krediet- en operationeel risico. Om te weten of onderneming het juiste risicogedrag heeft kan ze kijken naar colle...

Read more Author What else ?
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen? - Pideeco Journal