Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Know Your Customer KYC


Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten gedurende de gehele zakelijke relatie te identificeren en te verifiëren..

Introduction to KYC Know Your Cusotmer Due Diligence obligation
Ken uw klant (KYC) de vigilantieprocedures maken deel uit van de zorgvuldigheidseisen die de verplichte entiteiten geacht worden in te voeren en te volgen om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


Wat is Know Your Customer (KYC)?

Om aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften te voldoen, moet deze informatie van de klant worden verkregen en geverifieerd door op cruciale momenten van de zakelijke relatie zorgvuldige processen van toezicht en controle op de kennis en authenticatie van de klant in te stellen.
Know Your Customer (KYC) heeft betrekking op de identificatie van de cliënt en bij uitbreiding van zijn gevolmachtigden, vertegenwoordigers of begunstigden. Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, registernummer, adres van de woonplaats of het hoofdkantoor, statuten, aandeelhoudersstructuur, ondernemingsnummer, enz.
What is the meaning of KYC - Know Your Customer?

Inzicht in de bron van het vermogen (is het legitiem?), maar ook de overweging van de herkomst van de middelen (is het van twijfelachtige herkomst?) zijn integrerende onderdelen van de door de KYC-normen vereiste klantenonderzoeksprocessen, en AML-regelgeving.

De informatie wordt met voldoende zekerheid geverifieerd en moet voldoen aan de zorgplichten van de AML-regelgeving, waarin de KYC-normen zijn opgenomen.Wat zijn de voorschriften inzake KYC?

Elk land heeft zijn eigen KYC-regels. In Europa, de vijfde witwasrichtlijn schetst zorgvuldigheidseisen die voor alle EU-lidstaten gelden.

FATF KYC recommendation
In de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep, klantenonderzoek en KYC staat in aanbeveling 10. Naast het vaststellen van CDD-maatregelen beschrijft de aanbeveling ook hoe financiële instellingen een cliënt moeten identificeren en verifiëren en tijdens de relatie een voortdurend due diligence-onderzoek moeten uitvoeren.

Hoe kan Pideeco u helpen met Know Your Customer KYC?

KYC- en CDD-maatregelen kunnen vaak tijdrovend, belastend en verwarrend zijn door de snel veranderende regelgeving. Het uitbesteden van uw KYC processen kan resulteren in een hogere efficiëntie maar ook meer accurate dossiers. Wij bij Pideeco kunnen u helpen de last te verlichten en fouten te verminderen door onze decennialange ervaring om:

- U te helpen bij het opstellen of verbeteren van uw KYC, CDD, en enhanced due diligence (EDD) beleid en procedures inclusief het Customer Acceptance Program, Customer Identification Procedure, en de Transaction Monitoring Procedure.

- Uw huidige KYC-processen analyseren en eventuele lacunes helpen identificeren.

- Een geldig identificatie- en controleproces opstellen dat due diligence-normen omvat en rekening houdt met nationale en sectorale aanbevelingen die op maat van uw bedrijf zijn gemaakt.

- U helpen navigeren door het vaak complexe regelgevingslandschap van due diligence.

- U helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de identificatie en verificatie van klantgegevens voor uw bedrijf en u helpen bij de lopende due diligence-processen door tweedelijnstaken uit te voeren.

- Uw eerste en tweede verdedigingslinie opleiden om KYC beter te begrijpen en hun processen te verbeteren.

- U helpen bij de selectie en implementatie van digitale oplossingen voor KYC-processen.

- U helpen bij de selectie, implementatie en verificatie van controlelijsten en sanctielijsten, samen met screening van negatieve media.

- U helpen bij het controleren van bedrijfsgegevens, gegevens over uiteindelijke begunstigden, balansen en andere soorten gegevens van uw cliënten.

- Adviseren, implementeren en uitvoeren van KYT-instrumenten.

- Helpen u bij het schrijven van effectieve en beknopte interne rapporten of voor uw lokale FIU.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU?
Damian Vildosola Truche

Sinds 1991 past de Europese Unie regelmatig nieuwe antiwitwasrichtlijnen toe om zich aan te passen en nieuwe technieken (bv. MiCA om cryptocurrency's te reguleren) van witwassen en financiering van terrorisme te kunnen bestrijden. Tegenwoordig worden moderne techno...

Read more Author What else ?
Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU? - Pideeco Journal