Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

MiFID en MiFIR


Wat zijn MiFID II en MiFIR?

The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor financiële instrumenten, of beter bekend als MiFID II, trad in juli 2014 in werking, maar de regels werden pas op 3 januari 2018 van kracht.

De richtlijn gaat vergezeld van de Verordening 600/2014 (hierna de "verordening"), of MiFIR, en met een gedelegeerde richtlijn van de Commissie en een gedelegeerde verordening, beide van april 2016. De ESMA heeft ook haar richtsnoeren met betrekking tot het wettelijk kader gepubliceerd.

MiFID II is de herziene versie van MiFID (Richtlijn 2004/39) en het resultaat van de financiële crisis van 2008 die de behoefte aan meer transparantie en duidelijkere regels op de financiële markt onderstreepte.

Wat is het toepassingsgebied van MiFID II?

MIFID 2 - Scope of Mifid II Directive
MiFID II is van toepassing op financiële dienstverleners en meer bepaald op "beleggingsondernemingen, marktexploitanten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en ondernemingen van derde landen die beleggingsdiensten of -activiteiten verrichten door middel van de vestiging van een bijkantoor in de Unie".


Wat zijn de doelstellingen van de MiFID II-richtlijn?

Het MiFID II-"pakket", met zijn richtlijn, verordening, richtsnoeren enz., regelt veel verschillende aspecten van de financiële markt:

  • Meer transparantie in de markt.
  • Meer bescherming voor de beleggers die hun vertrouwen in de markt zal versterken.
  • De richtlijn onderstreept de noodzaak van de invoering van een duidelijke regelgeving voor de uitvoering van transacties in financiële instrumenten, ongeacht de handelsmethoden die worden gebruikt om deze transacties af te sluiten, hetgeen de kwaliteit van de uitvoering en de efficiëntie van het systeem ten goede komt.
  • Versterking van het kader voor "optimale uitvoering" voor kleine beleggers.
  • Meer transparantie en een sterker juridisch kader voor markten in financiële instrumenten, ook wanneer de handel op die markten over-the-counter ("OTC") plaatsvindt.
MIFID 2 - Customer Information Transparency

Ten slotte zijn alle maatregelen gericht op een betere harmonisatie van de regels tussen de lidstaten en op financiële stabiliteit in de EU.

Hoe kan Pideeco u helpen met MiFID en MiFIR?

De volledige documentatie van MiFID II is meer dan duizend pagina's lang en kan voor bedrijven verwarrend en overweldigend zijn om te begrijpen. Wij bij Pideeco kunnen u helpen om:

- De belangrijkste concepten van MiFID II en de bijbehorende regelgeving en richtlijnen te begrijpen en uit te splitsen.

- Trainingen aan te bieden over MiFID II en de bijbehorende regelgeving en richtlijnen.

- Opstellen van beleid en procedures met betrekking tot MiFID II.

- Een efficiënt MiFID II proces opzetten dat integreert met uw bedrijf en klanten.

- Uw huidige MiFID II-processen evalueren en u helpen eventuele lacunes op te sporen en te verhelpen.

- En zelfs mystery shopping uitvoeren in het verkoopkanaal (directe agenten of makelaars).

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
Oscar Canario da Cunha

De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...

Read more Author What else ?
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren? - Pideeco Journal