Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

MiFID en MiFIR


De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor financiële instrumenten, de zogenaamde MiFID II, is in juli 2014 in werking getreden, maar sedert 3 januari 2018 zijn de regels van toepassing.

De richtlijn gaat vergezeld van de Verordening 600/2014 (hierna de "verordening" genoemd), de zogenaamde MiFIR en een Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie en een Gedelegeerde Verordening, beide van april 2016. De EAEM heeft ook haar richtsnoeren betreffende het nieuwe rechtskader gepubliceerd. MiFID II is de herziene versie van MiFID (Richtlijn 2004/39) en het resultaat van de financiële crisis van 2008, die de behoefte aan meer transparantie en duidelijkere regels op de financiële markt heeft onderstreept.

Het zou onredelijk zijn om te proberen de hele MiFID II uit te leggen, aangezien de volledige MiFID II-documentatie meer dan duizend pagina's beslaat; vandaar dat we de berichten die u moet weten, zullen vertellen.

Wat is het toepassingsgebied van de MiFID 2 richtlijn

MIFID 2 - Toepassingsgebied van de Mifid II-richtlijn
MiFID II is van toepassing op financiële dienstverleners en meer in het bijzonder op "beleggingsondernemingen, marktexploitanten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en ondernemingen uit derde landen die beleggingsdiensten of -activiteiten verrichten via de oprichting van een bijkantoor in de Unie".


Het "pakket" van MiFID II, met zijn richtlijn, verordening, richtsnoeren enz., regelt veel verschillende aspecten van de financiële markt, waaronder:
  • Meer transparantie op de markt.
  • Meer bescherming voor de beleggers die hun vertrouwen in de markt zal versterken.
  • In de richtlijn wordt benadrukt dat er een duidelijk regelgevend kader moet worden vastgesteld voor de uitvoering van transacties in financiële instrumenten, ongeacht de handelsmethoden die worden gebruikt om die transacties af te ronden, wat leidt tot een betere kwaliteit van de uitvoering en een grotere efficiëntie van het systeem.
  • Verhoging van het kader voor "optimale uitvoering" voor de kleine beleggers.
  • Meer transparantie en een sterker wettelijk kader voor de markten voor financiële instrumenten, ook waar de handel in dergelijke markten over-the-counter ("OTC") plaatsvindt.
MIFID 2 - Klantinformatie Transparantie
Tenslotte zijn alle maatregelen gericht op een betere harmonisering van de regels tussen de lidstaten en op financiële stabiliteit in de EU.

Wat moet u doen om te voldoen aan MiFID II?

MIFID 2 - MiFIR Doelstellingen van de verordening
Het kan zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen van MiFID II en de gevolgen ervan. Het niet naleven van MiFID II kan leiden tot aanzienlijke administratieve en financiële sancties voor uw bedrijf.


Was deze servicepagina nuttig?  
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?
Oscar Canario da Cunha

Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodomeinen zoals liquiditeit, markt-, krediet- en operationeel risico. Om te weten of onderneming het juiste risicogedrag heeft kan ze kijken naar colle...

Read more Author What else ?
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen? - Pideeco Journal