Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Cyber security


Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereguleerde omgeving, wordt risicomanagement vanuit de digitale wereld een belangrijk onderwerp voor bedrijven. Cybersecurity is niet altijd optimaal in het licht van de opkomst van snelle innovaties in de digitale wereld.

Cybersecurity in uw bedrijf
Om zichzelf te beschermen, moeten bedrijven hun cybersecurity-programma aanpassen. We moeten anticiperen op risico's, maar vooral om incidenten te kunnen detecteren en effectief te kunnen reageren.


Zou ik anticipatie op Cyberbedreigingen moeten overwegen?

Vraagt u zich af of uw bedrijfsgegevens al het doelwit zijn geweest van cyberaanvallen? Het is waarschijnlijk dat als u een professioneel bedrijf hebt, u reeds hebt geïnvesteerd in een website die informatie over uw diensten of producten aan uw klanten verstrekt en opslaat. De beveiligingsaspecten van de website vereisen geavanceerde professionele kennis om een servergebaseerde gegevensintegriteit te beschermen.
Hoe uw bedrijfsgegevens beschermen ?


Reeds gepubliceerd? Vriendelijke en onbeheerde Crawlers zijn op weg om elk element van uw pagina's onder de loep te nemen om elementen te vinden die in hun belang zijn. Binnenkort wordt uw blootgestelde contactinformatie het doelwit van ongewenste marketingcontent of erger. Tegenwoordig moet de vraag bedrijven ertoe aanzetten zich voor te bereiden op een essentiële voorbereiding om te anticiperen op de veiligheidsrisico's en de gevolgen van inbreuken.

Hoe efficiënt te reageren in het geval van een datalek ?

Hoe te reageren op cyberaanvallen ?
Als zich een cyberaanval voordoet, moet u in staat zijn om snel te reageren, de juiste mensen te verzamelen, het incident te blokkeren en eventuele schade met zo min mogelijk impact te herstellen. Een dergelijke ervaring stelt u in staat om van uw fouten te leren en uw systemen te verbeteren als u er consequent voor zorgt dat u het incident meldt.


Als de detectie en oplossing van de cyberaanval tijd in beslag neemt, zal het de lacunes en uitdagingen aan het licht brengen die het bedrijf moet overwegen om de detectie- en responsmogelijkheden te verbeteren.
Was deze servicepagina nuttig?  
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België
Michel Cliquet

Op 6 augustus 2019, publiceerde de Nationale Bank van België (NBB) een persbericht waarin werd aangekondigd dat het aantal aanvragen voor de uitvoering van betalingsactiviteiten in België in 2019 aanzienlijk is toegenomen. In totaal zijn er nu 34 bedrijven met een ver...

Read more Author What else ?
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België - Pideeco Journal