Artikelen in de schijnwerpers

BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?

In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschille...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?

Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische regi...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

FATF: Discussie over wegen om bij te dragen aan de financiële veiligheid | AML

Een week lang, van 13 tot 18 oktober, zijn vertegenwoordigers van 205 landen en ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht

In februari 2019 werd een andere criminele groep in Europa gearresteerd voor het...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

EBA4 : fiscale regularisatie van buitenlandse tegoeden

Wat is EBA en hoe is het door de jaren heen geëvolueerd? EBA staat voor "Ee...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten

De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkom...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

De stijgende kosten van de naleving van regelgeving voor financiële instellingen

Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de regelgevingskosten die telkens w...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?

Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte erva...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Overzicht en samenvatting van de 5e AML-richtlijn - AMLD5

De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geregistreerd in verband met het witw...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe

Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een v...

Start met lezen

Milieucriminaliteit & Witwassen van geld

De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om de wereldleiders aan te sporen tot consequente maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaa...

Hoe detecteer je coronavirus oplichterij en financiële misdrijven?

Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uit...

Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?

In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de m...

Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?

In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw te stellen. Geschat wordt dat er momenteel 2,5 miljard actieve...

Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?

De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude regeling van benchmarks naar nieuwe en alternatieve referentieperce...

Pideeco spotlight

AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken

Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van het bbpR op 25 mei 2018 voor veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming, om hun positie en de beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven te herzien. De ...

Inside Content

Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe

Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin staat dat Google niet verplicht is om het "recht om te worden vergeten" of "de-referencing" wereldwijd toe te passen. Google prejudiciële beslissing in de zaak...

Lees meer...
Oscar Canario da Cunha -  Pideeco Network Partner
Podcast This article is targeted at readers experienced in using Google Analytics and Adobe Analytics.