Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Nalevingsactieplan


Compliance action plan
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan dat de entiteit heeft ontworpen en toegepast. Een Compliance Action Plan (CAP) moet duidelijk, systematisch en gedetailleerd zijn om het bedrijf zo goed mogelijk bij te staan.


Het actieplan van elke entiteit kan verschillend zijn, afhankelijk van haar specifieke kenmerken (d.w.z. soort bedrijf, rechtsvorm van de entiteit, aantal werknemers) en het specifieke rechtskader van elk rechtsgebied.

Wat is een actieplan voor naleving?

Een Compliance Action Plan is een grondig plan om te garanderen dat een bedrijf alle wettelijke en reglementaire vereisten naleeft. Het beschrijft precieze stappen die moeten worden gevolgd om compliance risico's te herkennen, te evalueren en te controleren. Het beschrijft ook manieren om de prestaties op het gebied van naleving volgen en daarover rapporteren. Het actieplan bevat vaak een tijdschema voor de uitvoering, rollen voor de verschillende belanghebbenden en belangrijke prestatie-indicatoren om het succes te meten.

Het doel van een compliance-actieplan is het risico van niet-naleving te verminderen, ervoor te zorgen dat het bedrijf de wet naleeft en een compliance-cultuur binnen het bedrijf te bevorderen.

Als deadlines niet worden gehaald, moet een duidelijke reden voor uitstel deel uitmaken van het compliance-actieplan en worden overgedragen naar de volgende periode.

Hoe kan Pideeco u helpen met Nalevingsactieplan?

Het uitvoeren en bijhouden van actieplannen voor naleving kan om verschillende redenen een uitdaging zijn, zoals het herkennen en prioriteren van risicogebieden, het aanpakken van opkomende risico's en tijdgebrek. Het moet altijd worden opgebouwd rond de prioriteiten van de risicoschaal. Wij van Pideeco kunnen u helpen bij:

- Het opstellen of herzien van uw bestaande beleid en procedures om alle essentiële onderdelen die nodig zijn voor uw CAP te verbeteren en vast te leggen.

- Het opstellen en voltooien van een compliance risicobeoordeling van uw bedrijf om eventuele hiaten te vinden en u te helpen deze te beperken.

- Toezicht houden op de uitbestede gedragscodeverslagen en de publicatie van compliance en audit charters.

- Train het personeel van uw onderneming op hun kennis van specifieke begrippen en grondbeginselen van de financiële sector.

- Technologie gebruiken om de nalevingsprocedures te automatiseren en de tijd voor het verzamelen van gegevens en de repetitieve controles die bij het werk horen te elimineren.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What is a Compliance Risk Assessment?A Compliance Risk Assessment (CRA) is the identi...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

What are policies and procedures?Policies and procedures are the backbone of a compan...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Continuous business monitoring and reporting can save time and resources while improv...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

In many nations, it is necessary to identify UBOs (Ultimate Beneficial Owners) to com...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

The financial crisis of 2008 led the European Union to adopt new rules to inc...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of a company is important and can be strengthened by having well-define...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the action plan t...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. Effective procedures followin...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

The Risk-Based Approach (RBA) is a methodology for prioritizing a company'...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most financial institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Adverse media, or negative news, screening is an essential process for financial inst...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Look up company VAT number in Europe
Piet De Vreese

How to find the VAT number of a counterparty or customer ?How can you, as a company or obliged entity, search for the VAT number of a counterparty or customer? Whether you are a company that has to check whether your counterparty is subject to VAT or as an entity sub...

Read more Author What else ?
Look up company VAT number in Europe - Pideeco Journal