Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Monitoring en rapportage

Compliance Consulting Centrale Compliance Monitoring en rapportage

monitoring and reporting voor financiele instellingen
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financiële middelen kan besparen en uiteindelijk de organisatieprocessen en -activiteiten kan verbeteren.


Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.
Business Monitoring and Reporting chart.

Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?

U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.
Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten

Het technische of operationele aspect is ook essentieel. Moet u leunen op collega's die ervaring hebben met standaard desktop utility software? Het hangt af van de omvang van uw structuur. Voor meer vooraanstaande bedrijven leidt de noodzaak om operaties te combineren met beveiliging er vaak toe dat verantwoordelijke managers de ontwikkeling van een monitoringsysteem delegeren aan een ervaren technisch team.
Hoe bedrijven gegevens efficiënt te bewaken
Was deze servicepagina nuttig?  
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken
Oscar Canario da Cunha

Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van GDPR op 25 mei 2018 dat veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming om hun positie te herzien. De realiteit van het aant...

Read more Author What else ?
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken - Pideeco Journal