Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Monitoring en rapportage

Compliance Consulting Centrale Compliance Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijkertijd de organisatorische processen en activiteiten verbeteren.

In de context van financiële instellingen moeten passende maatregelen worden genomen om toezicht te houden op financiële betrekkingen en transacties met een hoog risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Monitoring kan worden uitgevoerd door middel van handmatige of geautomatiseerde processen, of een combinatie van beide, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de betrokken risico's.

Business Monitoring and Reporting chart

Hoe kunnen financiële instellingen verdacht gedrag controleren?

Bedrijven kunnen gegevens efficiënt monitoren door voort te bouwen op beschikbare middelen en bedrijfsprocessen, door het ontwikkelen van beleid en procedures, en kritische analyses van vroegere prestaties gebruiken om verbeterde workflowmechanismen te ontwerpen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen een gevoel te krijgen voor wat er op het spel staat en eerdere methoden naar behoren te evalueren.

Voor grotere bedrijven kan het nodig zijn de ontwikkeling van een controlesysteem te delegeren aan een ervaren technisch team.

Hoe kan Pideeco u helpen met Monitoring en rapportage?

Controle en rapportage kunnen soms lastig zijn voor financiële instellingen, vooral als het personeel niet goed is opgeleid, de kwaliteit van de gegevens laag is en de controlesystemen niet zijn afgestemd op de beste resultaten. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Uw huidige monitoringprocessen en -systemen te evalueren om een gap-analyse en een mitigerende actieplan op te stellen.

- Het opzetten van een efficiënt controlesysteem dat is afgestemd op de omvang en behoeften van uw bedrijf.

- Uw monitoringbeleid en -procedures op te stellen of te verbeteren.

- Uw huidige bewakingssystemen aanpassen en verbeteren om efficiëntere en nauwkeurigere resultaten te produceren.

- Uw personeel opleiden in het gebruik van de monitoringsystemen.

- Uw personeel opleiden in rapportagevereisten.

- De bewakingsprocedures en -systemen namens u uitvoeren.

- Uitvoeren van rapportagevereisten namens u.

- Uitvoeren en rapporteren van lookback oefeningen indien nodig.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
De verborgen kosten van gouden visa
Oscar Canario da Cunha

De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen met de stijgende populariteit zijn ook corruptie en AML-risico's in de kern ervan doorgesijpeld. Velen zijn van mening dat burgerschap een openbaa...

Read more Author What else ?
De verborgen kosten van gouden visa - Pideeco Journal