Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Compliance Consultancy Central Compliance Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?

A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de risico's die een bedrijf kan lopen in verband met de naleving van de wettelijke voorschriften, intern beleid en -procedures en andere compliance-gerelateerde zaken. Wat is Compliance Risk Assessment - CRA?".

Waarom bedrijven behoefte hebben aan een Compliance Regulatory Risk Assessment?

Bedrijven moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico's van de entiteit op te sporen en hun belang te beoordelen. Op basis van de beoordeling zal de entiteit eventuele inefficiënties van het systeem opsporen, om de inspanningen voor naleving in de "problematische" domeinen of risicocategoriën te vergroten. Bedrijven voeren gewoonlijk vele soorten beoordelingen uit, maar het nalevingsrisico is specifieker, waarbij de nadruk ligt op de naleving van de toepasselijke wetgeving door het bedrijf.

De laatste tijd heeft het voortdurend veranderende regelgevingsklimaat er toe geleid heeft dat nalevingsrisico's een ernstige bedreiging voor bedrijven maakt, aangezien het een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en de praktische implicaties die zij vertegenwoordigen. Risicobeoordelingen van de CRA samen met een goede regulatory watch kan een bedrijf beschermen tegen reputatieschade en boetes.
Compliance Risk Management Visualisatie

Begrip van Inherent en Residueel Risico Management (CRA)

Inherent Risk

"Inherent risico" is het risiconiveau waarmee een instelling te maken zou krijgen als er geen controles zouden zijn om het risico te beperken. In eenvoudige woorden, het is het risico vóór de controles. Een volledige beoordeling zal een bedrijf helpen om zijn inherente risico's te begrijpen en zijn strategie van tevoren te organiseren voordat het risico zich voordoet.

Resterend risico

Als het bedrijf zijn risico's onderzoekt, rekening houdend met de bestaande toepasselijke controles, hebben we te maken met een "Residueel risico". Door deze twee berekende risiconiveaus in ogenschouw te nemen, kan een bedrijf zijn huidige controles beoordelen en evalueren of deze voldoende zijn of niet.

How to conduct a Compliance Risk Assessment ?

Concluderend, aangezien de nalevingsnormen voor bedrijven steeds hoger worden, lijken de risicoanalyses noodzakelijk om het falen van de naleving te elimineren. Het zorgt ervoor dat u complete assessments uitvoert en neem gerust contact op met Pideeco voor assistentie en adviesdiensten.


Was this service page helpful ?  
Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regula...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodolog...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

For any professional, setting the emphasis on a continuous learning principle...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the Action Plan t...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scraping and w...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Pol...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Discover
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Discover
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Discover
What are financial crime threats in the metaverse?
Stefano Siggia

Facebook made a splash in October 2021 when it rebranded itself to Meta and announced an investment of $10 billion to create its own metaverse project. But the tech giant is just a drop in a larger ocean. It is estimated that over 160 companies, including Apple and Goo...

Read more Author What else ?
What are financial crime threats in the metaverse? - Pideeco Journal