Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Compliance Consultancy Central Compliance Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?

A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de risico's die een bedrijf kan lopen in verband met de naleving van de wettelijke voorschriften, intern beleid en -procedures en andere compliance-gerelateerde zaken. Wat is Compliance Risk Assessment - CRA?".

Waarom bedrijven behoefte hebben aan een Compliance Regulatory Risk Assessment?

Bedrijven moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico's van de entiteit op te sporen en hun belang te beoordelen. Op basis van de beoordeling zal de entiteit eventuele inefficiënties van het systeem opsporen, om de inspanningen voor naleving in de "problematische" domeinen of risicocategoriën te vergroten. Bedrijven voeren gewoonlijk vele soorten beoordelingen uit, maar het nalevingsrisico is specifieker, waarbij de nadruk ligt op de naleving van de toepasselijke wetgeving door het bedrijf.

De laatste tijd heeft het voortdurend veranderende regelgevingsklimaat er toe geleid heeft dat nalevingsrisico's een ernstige bedreiging voor bedrijven maakt, aangezien het een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en de praktische implicaties die zij vertegenwoordigen. Risicobeoordelingen van de CRA samen met een goede regulatory watch kan een bedrijf beschermen tegen reputatieschade en boetes.
Compliance Risk Management Visualisatie

Begrip van Inherent en Residueel Risico Management (CRA)

Inherent Risk

"Inherent risico" is het risiconiveau waarmee een instelling te maken zou krijgen als er geen controles zouden zijn om het risico te beperken. In eenvoudige woorden, het is het risico vóór de controles. Een volledige beoordeling zal een bedrijf helpen om zijn inherente risico's te begrijpen en zijn strategie van tevoren te organiseren voordat het risico zich voordoet.

Resterend risico

Als het bedrijf zijn risico's onderzoekt, rekening houdend met de bestaande toepasselijke controles, hebben we te maken met een "Residueel risico". Door deze twee berekende risiconiveaus in ogenschouw te nemen, kan een bedrijf zijn huidige controles beoordelen en evalueren of deze voldoende zijn of niet.

How to conduct a Compliance Risk Assessment ?

Concluderend, aangezien de nalevingsnormen voor bedrijven steeds hoger worden, lijken de risicoanalyses noodzakelijk om het falen van de naleving te elimineren. Het zorgt ervoor dat u complete assessments uitvoert en neem gerust contact op met Pideeco voor assistentie en adviesdiensten.


Was this service page helpful ?  
Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodology that a...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time and fin...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

Setting the emphasis on a continuous learning principle under professional employment...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance with the applicable legal framework depends on the Action Plan that the en...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Policies as...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scrapping and ...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company. th...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Vasiliki Karamousali - Pideeco Network Partner
Vasiliki Karamousali
Senior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Discover
Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Sanctions And Embargoes
Piet De Vreese

What will be the impacts of implementation of the fourth AML EU directive (2015/849) ?Since 1991, European Union regularly implement new anti-money laundering directive. On the 20th of May 2015, the European Parliament and the Council issue the fourth AML Directive (201...

Read more Author What else ?
Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Sanctions And Embargoes - Pideeco Journal