Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Compliance Consultancy Central Compliance Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?

A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de risico's die een bedrijf kan lopen in verband met de naleving van de wettelijke voorschriften, intern beleid en -procedures en andere compliance-gerelateerde zaken. Wat is Compliance Risk Assessment - CRA?".

Waarom bedrijven behoefte hebben aan een Compliance Regulatory Risk Assessment?

Bedrijven moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico's van de entiteit op te sporen en hun belang te beoordelen. Op basis van de beoordeling zal de entiteit eventuele inefficiënties van het systeem opsporen, om de inspanningen voor naleving in de "problematische" domeinen of risicocategoriën te vergroten. Bedrijven voeren gewoonlijk vele soorten beoordelingen uit, maar het nalevingsrisico is specifieker, waarbij de nadruk ligt op de naleving van de toepasselijke wetgeving door het bedrijf.

De laatste tijd heeft het voortdurend veranderende regelgevingsklimaat er toe geleid heeft dat nalevingsrisico's een ernstige bedreiging voor bedrijven maakt, aangezien het een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en de praktische implicaties die zij vertegenwoordigen. Risicobeoordelingen van de CRA samen met een goede regulatory watch kan een bedrijf beschermen tegen reputatieschade en boetes.
Compliance Risk Management Visualisatie

Begrip van Inherent en Residueel Risico Management (CRA)

Inherent Risk

"Inherent risico" is het risiconiveau waarmee een instelling te maken zou krijgen als er geen controles zouden zijn om het risico te beperken. In eenvoudige woorden, het is het risico vóór de controles. Een volledige beoordeling zal een bedrijf helpen om zijn inherente risico's te begrijpen en zijn strategie van tevoren te organiseren voordat het risico zich voordoet.

Resterend risico

Als het bedrijf zijn risico's onderzoekt, rekening houdend met de bestaande toepasselijke controles, hebben we te maken met een "Residueel risico". Door deze twee berekende risiconiveaus in ogenschouw te nemen, kan een bedrijf zijn huidige controles beoordelen en evalueren of deze voldoende zijn of niet.

How to conduct a Compliance Risk Assessment ?

Concluderend, aangezien de nalevingsnormen voor bedrijven steeds hoger worden, lijken de risicoanalyses noodzakelijk om het falen van de naleving te elimineren.

Hoe kan Pideeco u helpen met Nalevingsrisicobeoordeling CRA?

Dankzij onze decennialange ervaring in compliance hebben wij een grondige kennis verworven van het opstellen en uitvoeren van Compliance Risk Assessments. Wij kunnen uw bedrijf helpen:

- Opzetten en uitvoeren van een effectieve en uitgebreide Compliance Risk Assessment op maat van uw bedrijf, producten en diensten.

- Alle wijzigingen in de regelgeving en/of verplichtingen die relevant zijn voor uw bedrijf beoordelen en opnemen in uw CRA.

- Maak contact met de verschillende afdelingen van uw bedrijf om de informatie te verzamelen die nodig is voor de beoordeling.

- Inventariseer en rapporteer alle inherente risico's waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, de zogenaamde cartografie.

- Eventuele restrisico's waarmee uw bedrijf na de beoordeling wordt geconfronteerd, inventariseren en rapporteren.

- Een mitigatieplan opstellen voor de restrisico's en u helpen de nalevingsproblemen van uw bedrijf op te lossen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. Effective procedures followin...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of a company is important and can be strengthened by having well-define...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What is a Compliance Risk Assessment?A Compliance Risk Assessment (CRA) is the identi...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Continuous business monitoring and reporting can save time and resources while improv...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the action plan t...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

What are policies and procedures?Policies and procedures are the backbone of a compan...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Adverse media, or negative news, screening is an essential process for financial inst...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

The financial crisis of 2008 led the European Union to adopt new rules to inc...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

In many nations, it is necessary to identify UBOs (Ultimate Beneficial Owners) to com...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most financial institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

The Risk-Based Approach (RBA) is a methodology for prioritizing a company'...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Discover
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Discover
VAT carousel: fiction or truth for financial institutions ?
Piet De Vreese

VAT Carousels - The look back in the transactions For several years there have been occasional stories of VAT carousels that are exposed after the facts and where banks then do a look back in the transactions on their systems to determine whether something could have be...

Read more Author What else ?
VAT carousel: fiction or truth for financial institutions ? - Pideeco Journal