Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Compliance Consulting Centrale Compliance Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?

A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de risico's die een bedrijf kan lopen in verband met de naleving van de wettelijke voorschriften, intern beleid en -procedures en andere compliance-gerelateerde zaken. Wat is Compliance Risk Assessment - CRA?".

Waarom bedrijven behoefte hebben aan een Compliance Regulatory Risk Assessment?

Bedrijven moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico's van de entiteit op te sporen en hun belang te beoordelen. Op basis van de beoordeling zal de entiteit eventuele inefficiënties van het systeem opsporen, om de inspanningen voor naleving in de "problematische" domeinen of risicocategoriën te vergroten. Bedrijven voeren gewoonlijk vele soorten beoordelingen uit, maar het nalevingsrisico is specifieker, waarbij de nadruk ligt op de naleving van de toepasselijke wetgeving door het bedrijf.

De laatste tijd heeft het voortdurend veranderende regelgevingsklimaat er toe geleid heeft dat nalevingsrisico's een ernstige bedreiging voor bedrijven maakt, aangezien het een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en de praktische implicaties die zij vertegenwoordigen. Risicobeoordelingen van de CRA samen met een goede regulatory watch kan een bedrijf beschermen tegen reputatieschade en boetes.
Compliance Risk Management Visualisatie

Begrip van Inherent en Residueel Risico Management (CRA)

Inherent Risk

"Inherent risico" is het risiconiveau waarmee een instelling te maken zou krijgen als er geen controles zouden zijn om het risico te beperken. In eenvoudige woorden, het is het risico vóór de controles. Een volledige beoordeling zal een bedrijf helpen om zijn inherente risico's te begrijpen en zijn strategie van tevoren te organiseren voordat het risico zich voordoet.

Resterend risico

Als het bedrijf zijn risico's onderzoekt, rekening houdend met de bestaande toepasselijke controles, hebben we te maken met een "Residueel risico". Door deze twee berekende risiconiveaus in ogenschouw te nemen, kan een bedrijf zijn huidige controles beoordelen en evalueren of deze voldoende zijn of niet.

How to conduct a Compliance Risk Assessment ?

Concluderend, aangezien de nalevingsnormen voor bedrijven steeds hoger worden, lijken de risicoanalyses noodzakelijk om het falen van de naleving te elimineren.

Hoe kan Pideeco u helpen met Nalevingsrisicobeoordeling CRA?

Dankzij onze decennialange ervaring in compliance hebben wij een grondige kennis verworven van het opstellen en uitvoeren van Compliance Risk Assessments. Wij kunnen uw bedrijf helpen:

- Opzetten en uitvoeren van een effectieve en uitgebreide Compliance Risk Assessment op maat van uw bedrijf, producten en diensten.

- Alle wijzigingen in de regelgeving en/of verplichtingen die relevant zijn voor uw bedrijf beoordelen en opnemen in uw CRA.

- Maak contact met de verschillende afdelingen van uw bedrijf om de informatie te verzamelen die nodig is voor de beoordeling.

- Inventariseer en rapporteer alle inherente risico's waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, de zogenaamde cartografie.

- Eventuele restrisico's waarmee uw bedrijf na de beoordeling wordt geconfronteerd, inventariseren en rapporteren.

- Een mitigatieplan opstellen voor de restrisico's en u helpen de nalevingsproblemen van uw bedrijf op te lossen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?
Stefano Siggia

De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en originele manieren om geld dat voortkomt uit hun illegale activiteiten wit te wassen. Het dark web is een gecodeerd deel van het internet dat online conten...

Read more Author What else ?
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ? - Pideeco Journal