Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Compliance Consulting Centrale Compliance Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?

A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de risico's die een bedrijf kan lopen in verband met de naleving van de wettelijke voorschriften, intern beleid en -procedures en andere compliance-gerelateerde zaken. Wat is Compliance Risk Assessment - CRA?".

Waarom bedrijven behoefte hebben aan een Compliance Regulatory Risk Assessment?

Bedrijven moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico's van de entiteit op te sporen en hun belang te beoordelen. Op basis van de beoordeling zal de entiteit eventuele inefficiënties van het systeem opsporen, om de inspanningen voor naleving in de "problematische" domeinen of risicocategoriën te vergroten. Bedrijven voeren gewoonlijk vele soorten beoordelingen uit, maar het nalevingsrisico is specifieker, waarbij de nadruk ligt op de naleving van de toepasselijke wetgeving door het bedrijf.

De laatste tijd heeft het voortdurend veranderende regelgevingsklimaat er toe geleid heeft dat nalevingsrisico's een ernstige bedreiging voor bedrijven maakt, aangezien het een grote uitdaging is om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en de praktische implicaties die zij vertegenwoordigen. Risicobeoordelingen van de CRA samen met een goede regulatory watch kan een bedrijf beschermen tegen reputatieschade en boetes.
Compliance Risk Management Visualisatie

Begrip van Inherent en Residueel Risico Management (CRA)

Inherent Risk

"Inherent risico" is het risiconiveau waarmee een instelling te maken zou krijgen als er geen controles zouden zijn om het risico te beperken. In eenvoudige woorden, het is het risico vóór de controles. Een volledige beoordeling zal een bedrijf helpen om zijn inherente risico's te begrijpen en zijn strategie van tevoren te organiseren voordat het risico zich voordoet.

Resterend risico

Als het bedrijf zijn risico's onderzoekt, rekening houdend met de bestaande toepasselijke controles, hebben we te maken met een "Residueel risico". Door deze twee berekende risiconiveaus in ogenschouw te nemen, kan een bedrijf zijn huidige controles beoordelen en evalueren of deze voldoende zijn of niet.

How to conduct a Compliance Risk Assessment ?

Concluderend, aangezien de nalevingsnormen voor bedrijven steeds hoger worden, lijken de risicoanalyses noodzakelijk om het falen van de naleving te elimineren. Het zorgt ervoor dat u complete assessments uitvoert en neem gerust contact op met Pideeco voor assistentie en adviesdiensten.


Was deze servicepagina nuttig?  
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Profiel
Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?
Oscar Canario da Cunha

Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische registratie van acties, een set bestanden, of de bestemming van een verzameling records die een opeenvolging van opeenvolgende activiteiten of gebeurtenissen binnen een operationele omgeving, ee...

Read more Author What else ?
Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf? - Pideeco Journal