Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Benchmark BMR


Wat is benchmarkregulering?

Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal van 2012 hebben het Europees Parlement en andere organen maatregelen genomen om een strikte en doeltreffende benchmarkregulering te waarborgen. Benchmarkregulering is een regeling voor benchmarkbeheerders die de nauwkeurigheid en integriteit van benchmarks moet garanderen.

Introduction to BMR - Benchmark Regulation
Dit kreeg vorm in de Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016, die met ingang van 1 januari 2018 van toepassing is geworden. De verordening bevat onder meer hoofdlijnen voor de algemene verantwoordelijkheid van benchmarkbeheerders, de kwaliteit van de benchmark en de verantwoordingsplicht.


Wat is het verschil tussen een benchmark en een referentietarief?

Een benchmark is een norm waaraan de prestaties van een effect, beleggingsfonds of beleggingsbeheerder kunnen worden afgemeten. Een referentietarief is een rentebenchmark die wordt gebruikt om andere rentetarieven vast te stellen. Referentietarieven zijn nuttig bij hypotheken voor huiseigenaren en geavanceerde renteswaptransacties door instellingen.


Hoe worden benchmarks gereguleerd?

Het BMR van de EU is een verordening over benchmarks in de Europese Unie die tot doel heeft de betrouwbaarheid van benchmarks te garanderen en belangenconflicten bij het vaststellen van benchmarks tot een minimum te beperken. De verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden en geldt voor elke benchmark die binnen de EU wordt gebruikt. De verordening introduceert een regeling voor benchmarkbeheerders die de nauwkeurigheid en integriteit van benchmarks waarborgt.
De Verordening benchmarks ESMA vereist dat de verstrekkers van invoergegevens een gedragscode volgen die het gebruik van robuuste methoden en voldoende en betrouwbare gegevens voorschrijft. Indien een beheerder de verordening niet naleeft, kan de bevoegde autoriteit zijn vergunning/registratie intrekken of schorsen. Het toezicht op benchmarkbeheerders door de nationale bevoegde autoriteiten wordt gecoördineerd door de ESMA.
What's a benchmark ? (BMR)

De EBA is verantwoordelijk voor het uitvoeren van benchmarkingoefeningen voor toezichthouders, die banken waardevolle informatie verschaffen over hun risicobeoordelingen in vergelijking met de beoordelingen van andere banken van vergelijkbare portefeuilles. De EBA publiceert elk jaar een ITS-pakket voor de benchmarking-oefeningen.

Hoe kan Pideeco u helpen met Benchmark BMR?

Voor financiële instellingen kan het een uitdaging zijn om te bepalen of zij voldoen aan de Benchmark Verordening (BMR) vanwege de vele eisen en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het creëren, onderhouden en controleren van benchmarks, alsmede de mogelijke gevolgen van niet-naleving voor de marktstabiliteit en de bescherming van beleggers. Pideeco kan u helpen bij:

- Het opstellen of verbeteren van uw huidige beleid en procedures inzake BMR.

- Navigeren door het regelgevende landschap van BMR.

- Het implementeren of verbeteren van governance en controles op het benchmark proces.

- Opzetten en uitvoeren van een actieplan om eventuele lacunes zoals belangenverstrengeling, transparantie, etc. op te sporen en te beperken.

- Alle soorten rapportage met betrekking tot BMR, inclusief het ITS-pakket van de EBA.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
De Banksector & de Wettelijke Compliance Vereisten
Oscar Canario da Cunha

Het nalevingsrisico is een van de grootste zorgen van de banksector. Het niet naleven van de regels kan een impact hebben op de reputatie van het merk en kan leiden tot een afname van de klantenpopulatie van het merk. Gebrek aan due diligence in transacties en klantenmo...

Read more Author What else ?
De Banksector & de Wettelijke Compliance Vereisten - Pideeco Journal