Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

AML UBO Register


In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en voorschriften na te leven. Door openheid en verantwoordingsplicht te bevorderen, helpt het identificeren van UBO's bij het voorkomen van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale handelingen. Door potentiële belangenconflicten of betrokkenheid bij onwettige handelingen op te sporen, helpt het bedrijven ook hun reputatie en financiële risico's te beperken.

Wat is een UBO-register?

meaning of the ubo register 2019
Een UBO-register is een lijst of database van de uiteindelijke begunstigden van een bedrijf of organisatie. Zoals vereist door de regels en voorschriften van vele landen, is het een hulpmiddel bij de identificatie en verificatie van UBO's. De UBO-registratie normaliter details zoals de naam van de UBO, de geboortedatum, de nationaliteit, het land van herkomst en het eigendoms- of controlebelang.

De UBO-registers zullen het vertrouwen in de integriteit van zakelijke transacties en het financiële stelsel helpen behouden doordat zij het publiek toegang bieden tot informatie over uiteindelijke begunstigden, waardoor de informatie beter kan worden gecontroleerd door de civiele samenleving, de pers of organisaties.

Het register wordt vaak bijgehouden door de bedrijfseigenaar en is onderworpen aan boetes indien het niet nauwkeurig en tijdig wordt uitgevoerd. De autoriteiten kunnen de bedrijven uit de officiële publicaties schrappen in geval van opzettelijk misbruik. In bepaalde gevallen is de raadpleging toegankelijk voor het publiek.

Waarom moeten financiële instellingen UBO's verifiëren?

Het belangrijkste doel van UBO-verificatie (Ultimate Beneficial Owners) in financiële instellingen is het naleven van de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het stelt organisaties ook in staat risico's te evalueren en de financiële behoeften van hun cliënten beter te begrijpen. De verificatie van UBO's bevordert verantwoordingsplicht en openheid en kan helpen bij het voorkomen van fraude, corruptie en andere illegale handelingen.
criminals money laundering ubo register exposure

In Europa wordt de UBO-controle via een register werd geïmplementeerd in de AMLD4 en omgezet in het nationale recht van de lidstaten.

Hoe kan Pideeco u helpen met AML UBO Register?

Pideeco's decennialange ervaring in de financiële sector en compliance kan uw bedrijf helpen om:

- Advies te geven over de toegang tot het Belgische UBO-register.

- Uw huidige UBO verificatieproces te analyseren en een gap-analyse te maken samen met een mitigerende actieplan.

- Uw huidige beleid en procedures inzake UBO-verificatie op te stellen of te verbeteren.

- UBO's in uw naam verifiëren.

- Een lookback uitvoeren op UBO's die klanten van uw bedrijf zijn.

- U bijstaan in het escalatieproces naar de overheid als zich discrepanties voordoen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
Ruben Constantino David

In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 milj...

Read more Author What else ?
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal? - Pideeco Journal