Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

FATCA wet


Kent u FATCA?

FATCA - Amerikaanse wet op de naleving van de belasting op buitenlandse rekeningen in de VS
Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door het Amerikaanse Congres aangenomen als onderdeel van de HIRE Act.

Het doel van FATCA is het verzekeren van de grensoverschrijdende naleving van de fiscale verplichtingen van personen uit de Verenigde Staten. De betekenis van "Amerikaanse persoon" kan worden gevonden in sectie 1473, lid 3 van de FATCA en omvat - onder andere - burgers of ingezetenen van de VS, personenvennootschappen en bedrijven, die onder het wettelijk kader van de VS vallen, enz.


Het is een wet volgens welke buitenlandse financiële instellingen ("FFI's") (d.w.z. banken, bewaarders, beleggingsfondsen) en sommige niet-buitenlandse financiële entiteiten ("NFFE's") (d.w.z. niet-Amerikaanse entiteiten die geen FFI's zijn) verslag moeten uitbrengen over de buitenlandse activa die in het bezit zijn van hun Amerikaanse rekeninghouders. Particulieren moeten ook verslag uitbrengen over hun buitenlandse rekeningen. In het kader van dit toepassingsgebied bepaalt de wet dat als een buitenlandse financiële instelling geen verslag uitbrengt over haar Amerikaanse rekeninghouders, zij onderworpen is aan een belasting van 30% op al haar inkomsten in de VS.
FATCA - US Foreign Account Tax Compliance Act


Net als de meeste OESO-landen hebben België en de Verenigde Staten een Intergouvernementele Overeenkomst ("IGA") ondertekend waarin de Belgische Federale Financiële Autoriteit ("Dienst Federale Overheidsdienst Financiën") de informatie waarnaar in de FATCA wordt verwezen, moet meedelen aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, de Internal Revenue Service ("IRS").


More information about FATCA on the Belgian Authority's website

Maakt uw bedrijf zich zorgen over FATCA?

FATCA - Hoe Fatca-klanten melden?
FATCA heeft een impact op de financiële sector, waardoor het werk van compliance officers ingewikkelder wordt. Financiële instellingen moeten hun beleid herzien en de klanten die onder FATCA vallen, opsporen. Ze moeten hun procedures waar nodig aanpassen om aan de FATCA-vereisten te voldoen en het rapportageproces te versnellen. Het is mogelijk dat de entiteiten zich moeten registreren bij de IRS en bereid zijn om vragen van hun FATCA-gerelateerde klanten te beantwoorden.

Was deze servicepagina nuttig?  
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe
Oscar Canario da Cunha

Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin staat dat Google niet verplicht is om het "recht om te worden vergeten" of "de-referencing" wereldwijd toe te passen. Google prejudiciële besliss...

Read more Author What else ?
Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe - Pideeco Journal