Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

FATCA wet


Wat is FATCA?

FATCA - US Foreign Account Tax Compliance Act
FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010 om ervoor te zorgen dat Amerikaanse personen hun fiscale verplichtingen grensoverschrijdend nakomen. Het is een wet volgens welke buitenlandse financiële instellingen ("FFI") (d.w.z. banken, bewaarders, beleggingsfondsen) en sommige niet-buitenlandse financiële entiteiten ("NFFE") (d.w.z. niet-Amerikaanse entiteiten die geen FFI zijn) verslag moeten uitbrengen over de buitenlandse activa van hun rekeninghouders in de VS.


Zoals de meeste OESO-landen hebben België en de Verenigde Staten een intergouvernementele overeenkomst ("IGA") ondertekend waarin de Belgische federale financiële autoriteit ("Service Public Federal Finances") de in FATCA bedoelde informatie moet doorgeven aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, de Internal Revenue Service ("IRS").

Het niet melden van Amerikaanse rekeninghouders kan leiden tot een boete van 30% op alle Amerikaanse inkomsten.

Voor wie is FATCA van belang?

FATCA heeft gevolgen voor de financiële sector en maakt het werk van compliance officers ingewikkelder. Financiële instellingen moeten hun beleid herzien en nagaan welke cliënten onder FATCA vallen. Zij moeten hun procedures waar nodig aanpassen om aan de FATCA-eisen te voldoen en het rapportageproces te versnellen. De entiteiten moeten zich mogelijk registreren bij de IRS en bereid zijn vragen van hun FATCA-gerelateerde cliënten te beantwoorden.
Who is impacted by FATCA?

Hoe kan Pideeco u helpen met FATCA wet?

"FATCA kan een uitdaging zijn voor financiële instellingen omdat het tijdrovend kan zijn, complex om te implementeren, een uitdaging om de benodigde gegevens te verzamelen, en expertise in het veld vereist. Onze FATCA-experts kunnen uw bedrijf helpen om:

- Navigeren door de regelgeving van FATCA.

- FATCA processen op te zetten die zijn afgestemd op uw bedrijf.

- Uw huidige FATCA processen te verbeteren.

- Opstellen of verbeteren van uw FATCA beleid en procedures.

- Uw medewerkers opleiden in FATCA.

- Tools creëren om de gegevens die nodig zijn voor FATCA vereisten efficiënt vast te leggen en het documentatieproces naar uw klanten (vragen en klantverklaringen) te verbeteren.

- Verbeter de gegevens die nodig zijn voor FATCA.

- Organiseren van systeemcontroles en toezicht op overdrachten.

- Voor u het door de IRS vereiste FATCA-proces uitvoeren, inclusief de rapportagevereisten."

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
Michel Cliquet

De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven door "Open Banking ...

Read more Author What else ?
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten - Pideeco Journal