Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Screening Tools


Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico's en verplichtingen, zoals de groei van het bedrijf, verwachtingen op het gebied van regelgeving, enz. De verantwoordelijkheid voor de preventie van financiële criminaliteit neemt toe. Daarom is het essentieel dat bedrijven en financiële instellingen waakzaam zijn bij het verzamelen en voorbereiden van gegevens en het oplossen van problemen.

What is the meaning of Screening term for Compliance activities ?
Screening verwijst naar een essentiële stap van het klantidentificatie- en verificatieproces voor financiële instellingen. Het screeningsproces omvat het vergelijken van specifieke onderzoekstermen met een uitgebreide lijst van informatiebronnen om overeenkomsten te vinden.


Waarom is screening belangrijk?

Om potentiële risico's in verband met transacties en cliënten op te sporen en te beperken, is screening een cruciale activiteit in financiële instellingen. Financiële instellingen kunnen illegale handelingen zoals fraude en corruptie voorkomen door hun cliënten te screenen om na te gaan of zij zich houden aan de regels tegen het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF). identificeren politiek prominente personen (PEP's) en risicovolle personen of entiteiten, en het bepalen of hun financiële activiteiten legaal zijn, is een ander voordeel dat screening banken biedt.

Zonder adequate screening kunnen financiële instellingen ernstige financiële en reputatierisico's lopen, die kunnen leiden tot leiden tot boetes, inkomstenverlies en reputatieschade.

Hoe kan Pideeco u helpen met Screening Tools?

Financiële organisaties worstelen met screening omdat het noodzakelijk is enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en op de hoogte te blijven van risicoprofielen en regels die voortdurend veranderen. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en screening kan uw bedrijf helpen om:

- Het analyseren van uw huidige screening methoden en instrumenten om een gap analyse en een mitigerende actieplan te ontwikkelen.

- Het opstellen of verbeteren van uw huidige screening beleid en procedures - screening van cliënten namens u uit te voeren, met inbegrip van PEP

-screening en screening op zwarte lijsten

- Uw screeninginstrumenten aanpassen om hun prestaties te verbeteren

- Het beste screeningsinstrument en de beste lijsten kiezen

- Valideren van de nauwkeurigheid van de door de leverancier geleverde screeninglijsten

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn?
Michel Cliquet

De Europese Bankautoriteit (EBA) publiceerde in juni 2019 een advies over de elementen van sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene Richtlijn betalingsdiensten (PSD2) . Het advies bevat niet-uitputtende lijsten van de authenticatie-elementen en vermeldt of deze...

Read more Author What else ?
Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn? - Pideeco Journal