Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Interne opleiding


De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een professionele tewerkstelling kan een goede manier zijn om te anticiperen en nadelige situaties voor eender welke werkgever te voorkomen. Het verzorgen van stagiairs en de vorming van jonge analisten is een steeds terugkerende actie die net zo goed kan worden overwogen als het behouden en voeden van de vakkennis van uw personeel. Soms is het niet alleen een goed gedrag, maar ook een dwingende wettelijke verplichting.


De financiële crisis van 2008 heeft ertoe geleid dat de Europese Unie steeds meer regels heeft aangenomen om de banken en financiële instellingen meer bewust te maken van hun producten en diensten en van de Anti Money Laundering en Financiering van terrorismebestrijding regels, om de investeerders efficiënter te beschermen.

Permanente opleiding van het personeel en de vorming van nieuwe stagiairs is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de instellingen zich aan het toepasselijke rechtskader houden, zoals MiFID II , en om ervoor te zorgen dat het personeel voldoende kennis heeft van deze zaken.

MiFID II vereist meer dan basiskennis en -bekwaamheid van het personeel. Het vereist dat het personeel de specifieke begrippen en kwesties begrijpt zoals die in de richtlijn worden opgesomd en ESMA Guidelines.Interne training

Het compliance framework van een bedrijf moet ervoor zorgen dat alle medewerkers die contact hebben met klanten of die toegang hebben tot de gegevens en transacties van klanten (front- of commercieel personeel) en het compliance personeel, inzicht hebben in de rapporterings-, cliëntidentificatie- en verificatieprocessen, de vereisten voor het bijhouden van gegevens en andere wettelijke verplichtingen. Dit inzicht is alleen mogelijk door aan te tonen dat een goede trainingsprocedure effectief wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.


Krachtige trainingen geven specifieke voorbeelden

De manier van trainen kan variëren afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het onderwerp. Het trainingsprogramma voor een klein bedrijf kan minder verfijnd zijn.
Frequentiestandaarden, regelmatige updates, het op de hoogte houden van de medewerkers van updates van de regelgeving en interne policies and procedures revisie.


Werknemers moeten begrijpen hoe hun instelling, organisatie of beroep kwetsbaar is voor misbruik door criminelen die de opbrengsten van misdrijven witwassen of door terroristen die hun activiteiten financieren. De training moet voorbeelden bevatten van hoe uw specifieke type organisatie kan worden gebruikt om illegale fondsen wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren.

Was deze servicepagina nuttig?  
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
De stijgende kosten van de naleving van regelgeving voor financiële instellingen
Piet De Vreese

Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de regelgevingskosten die telkens wanneer een nieuw wettelijk kader wordt ingevoerd. De belanghebbenden vrezen dat de kosten van naleving de groei van bedrijven zullen doen afnemen en zullen leiden tot een zeer restrictief be...

Read more Author What else ?
De stijgende kosten van de naleving van regelgeving voor financiële instellingen - Pideeco Journal