Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Omkoping en corruptie

Compliance Consultancy Financial Crime Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen van corruptie kunnen de reputatie van uw bedrijf aantasten, een reputatie die jaren heeft geduurd om op te bouwen. Wereldwijde organisaties als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en overheden stellen steeds hogere eisen aan hun regelgeving om corruptie te bestrijden.

Hoe bestrijden financiële instellingen omkoping en corruptie ?

OECD Anti-Bribery Convention
De OECD Anti-Corruptie en Omkoping Conventie stelt wettelijk bindende normen vast voor het strafbaar stellen van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties. Het voorziet ook in verschillende maatregelen om de bepalingen van het verdrag effectief ten uitvoer te leggen.

Het is het eerste en enige internationale anticorruptie-instrument dat zich richt op het "aanbieden" van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren.


De 36 OESO-landen en acht niet-OESO-landen - Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Peru, Peru, Zuid-Afrika en Rusland - hebben deze conventie aangenomen.

Wanneer vindt de corruptie plaats?

Wanneer een persoon (bijvoorbeeld een ambtenaar) activiteiten in stand houdt door steekpenningen aan te nemen om de belangen van individuen te verdedigen door gebruik te maken van hun gezag en status. De betaling of belofte van betaling aan een derde partij door het bedrijf is corruptie. Corruptie kan vele vormen aannemen: omkoping, fraude (bijv. vervalsing van gegevens), afpersing, verduistering, vriendjespolitiek. Het nalevingsprogramma van elk bedrijf moet details bevatten over hoe om te gaan met corruptie incidenten. De bescherming van een bedrijf en zijn reputatie is van het grootste belang.
Was this service page helpful ?  
Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

Where does the Common Reporting Standard (CRS) idea comes from ?The concept of agreei...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive") on markets in financia...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is one of the most damaging risks your business can faceWe are in a persistent ...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Are you familiar with the term "screening" or are you wondering what does it ...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cus...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks and a highly regulated environment...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corr...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

The idea behind the Payment Service Directives (PSD) aims at simplifying the lives of...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

It is essential that your financial company understands the concept of Politically Ex...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

Due to globalisation, companies are increasingly exposed to the risk of sanctions, op...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Market Abuse is a concept that encompasses unlawful behaviour in the financial market...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

Do you know FATCA?The Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") was enacte...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

The Customer Due Diligence (hereafter “CDD”) investigation is required by EU juri...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering compliance regulations are a challenge for financial institutio...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Discover
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Discover
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Discover
RBA - Risk Based Approach: strengths and weaknesses
Piet De Vreese

In today’s financial challenging environment, institutions are exposed to numerous economic abuses making it necessary to activate preventive measures to decrease the risks. Among these, money laundering (ML), terrorist financing (TF), corruption, insider dealing, emb...

Read more Author What else ?
RBA - Risk Based Approach: strengths and weaknesses - Pideeco Journal