Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Omkoping en corruptie

Compliance Consultancy Financial Crime Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen van corruptie kunnen de reputatie van uw bedrijf aantasten, een reputatie die jaren heeft geduurd om op te bouwen. Wereldwijde organisaties als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en overheden stellen steeds hogere eisen aan hun regelgeving om corruptie te bestrijden.

Hoe bestrijden financiële instellingen omkoping en corruptie ?

OECD Anti-Bribery Convention
De OECD Anti-Corruptie en Omkoping Conventie stelt wettelijk bindende normen vast voor het strafbaar stellen van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties. Het voorziet ook in verschillende maatregelen om de bepalingen van het verdrag effectief ten uitvoer te leggen.

Het is het eerste en enige internationale anticorruptie-instrument dat zich richt op het "aanbieden" van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren.


De 36 OESO-landen en acht niet-OESO-landen - Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Peru, Peru, Zuid-Afrika en Rusland - hebben deze conventie aangenomen.

Wanneer vindt de corruptie plaats?

Wanneer een persoon (bijvoorbeeld een ambtenaar) activiteiten in stand houdt door steekpenningen aan te nemen om de belangen van individuen te verdedigen door gebruik te maken van hun gezag en status. De betaling of belofte van betaling aan een derde partij door het bedrijf is corruptie. Corruptie kan vele vormen aannemen: omkoping, fraude (bijv. vervalsing van gegevens), afpersing, verduistering, vriendjespolitiek. Het nalevingsprogramma van elk bedrijf moet details bevatten over hoe om te gaan met corruptie incidenten. De bescherming van een bedrijf en zijn reputatie is van het grootste belang.
Was this service page helpful ?  
Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cus...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

It is essential that your financial company understands the concept of Politically Ex...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Are you familiar with the term "screening" or are you wondering what does it ...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks and a highly regulated environment...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is one of the most damaging risks your business can faceWe are in a persistent ...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

The idea behind the Payment Service Directives (PSD) aims at simplifying the lives of...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

Where does the Common Reporting Standard (CRS) idea comes from ?The concept of agreei...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive") on markets in financia...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

Due to globalisation, companies are increasingly exposed to the risk of sanctions, op...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corr...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

The Customer Due Diligence (hereafter “CDD”) investigation is required by EU juri...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-Money Laundering (hereafter "AML") compliance regulation is a challenge ...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

Do you know FATCA?The Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") was enacte...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Market Abuse is a concept that encompasses unlawful behaviour in the financial market...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Vasiliki Karamousali - Pideeco Network Partner
Vasiliki Karamousali
Senior Consultant
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
The Banking Industry & Regulatory Compliance Requirements
Vasiliki Karamousali

Compliance risk is one of the biggest concerns of the banking industry. Failing to comply can have an impact on the reputation of the brand and create a decrease in its customer population. Lack of due diligence in transactions and clients monitoring can drag the bank t...

Read more Author What else ?
The Banking Industry & Regulatory Compliance Requirements - Pideeco Journal