Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Omkoping en corruptie


Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen van corruptie kunnen de reputatie van uw bedrijf aantasten, een reputatie die jaren heeft geduurd om op te bouwen. Wereldwijde organisaties als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en overheden stellen steeds hogere eisen aan hun regelgeving om corruptie te bestrijden.

Hoe bestrijden financiële instellingen omkoping en corruptie ?

OECD Anti-Bribery Convention
De OECD Anti-Corruptie en Omkoping Conventie stelt wettelijk bindende normen vast voor het strafbaar stellen van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties. Het voorziet ook in verschillende maatregelen om de bepalingen van het verdrag effectief ten uitvoer te leggen.

Het is het eerste en enige internationale anticorruptie-instrument dat zich richt op het "aanbieden" van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren.


De 36 OESO-landen en acht niet-OESO-landen - Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Peru, Peru, Zuid-Afrika en Rusland - hebben deze conventie aangenomen.

Wanneer vindt de corruptie plaats?

Wanneer een persoon (bijvoorbeeld een ambtenaar) activiteiten in stand houdt door steekpenningen aan te nemen om de belangen van individuen te verdedigen door gebruik te maken van hun gezag en status. De betaling of belofte van betaling aan een derde partij door het bedrijf is corruptie. Corruptie kan vele vormen aannemen: omkoping, fraude (bijv. vervalsing van gegevens), afpersing, verduistering, vriendjespolitiek. Het nalevingsprogramma van elk bedrijf moet details bevatten over hoe om te gaan met corruptie incidenten. De bescherming van een bedrijf en zijn reputatie is van het grootste belang.
Was deze servicepagina nuttig?  
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht
Piet De Vreese

In februari 2019 werd een andere criminele groep in Europa gearresteerd voor het witwassen van geld via hawalatransacties. Op basis van de Persbericht van Europol hebben de Franse en Italiaanse politie werkten samen en 19 verdachten werden gearresteerd. De Algerijnse au...

Read more Author What else ?
Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht - Pideeco Journal