Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Omkoping en corruptie


Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van corruptie kunnen de reputatie van uw bedrijf aantasten.

Wat is corruptie en omkoping?

Wanneer mensen of instellingen onethisch handelen voor persoonlijk gewin of om een klein aantal mensen te bevoordelen, spreekt men van corruptie. Het gaat om misbruik van gezag voor oneigenlijke doelen, zoals diefstal, fraude, vriendjespolitiek en omkoping.

Wat is corruptie en omkoping?
Corruptie tast niet alleen de democratische instellingen aan, belemmert de economische groei en vergroot de sociale ongelijkheid, maar kan zich ook voordoen in zowel de openbare als de particuliere sector. Corruptie kan ook verstrekkende schadelijke gevolgen hebben voor een samenleving.


Het aanbieden, verstrekken, krijgen of vragen om iets van waarde (vaak geld) in ruil voor een gunstige handeling of invloed namens de omkoper staat bekend als omkoping, een specifieke vorm van corrupt gedrag. In de meeste rechtsgebieden is het aannemen van smeergeld illegaal, en het wordt algemeen beschouwd als een ernstige vorm van corruptie omdat het de waarden van rechtvaardigheid, transparantie en meritocratie in het besluitvormingsproces ondermijnt.

Om dit wijdverbreide verschijnsel tegen te gaan heeft de OESO in 1997 de Verdrag ter bestrijding van omkoping en corruptie die:

  • Vaststelling van juridisch bindende normen om omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties strafbaar te stellen.

  • voorziet in verscheidene maatregelen om de bepalingen ervan effectief uit te voeren.

  • Is het eerste en enige internationale anticorruptie-instrument dat het "aanbieden" van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren aanpakt./p>

  • Aangenomen door 36 OESO-lidstaten en 8 niet-OESO-landen (Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Peru, Zuid-Afrika en Rusland).

Hoe kan Pideeco u helpen met Omkoping en corruptie?

Corruptie kan een groot aantal nadelige gevolgen hebben voor een bedrijf, waaronder het beschadigen van de reputatie, het verminderen van het moreel van de werknemers, het verhogen van de risico's op het gebied van wet- en regelgeving en het negatief beïnvloeden van de financiële prestaties. Onze experts bij Pideeco kunnen u helpen om:

- Uw anti-omkopings- en corruptieprocessen te analyseren om eventuele lacunes op te sporen en u te helpen deze te beperken.

- Uw anti-omkopings- en corruptiebeleid en -procedures op te stellen of te verbeteren.

- Uw personeel op te leiden in anti-omkopings- en corruptieprocessen.

- Verdachte gevallen van omkoping of corruptie in uw bedrijf onderzoeken.

- Advies geven over uw volgende stap in geval van een geval van omkoping of corruptie in uw bedrijf.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
Stefano Siggia

In 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele wereld teweeg, onthuld...

Read more Author What else ?
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld? - Pideeco Journal