Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Monitoring en rapportage

Compliance Consultancy Central Compliance Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijkertijd de organisatorische processen en activiteiten verbeteren.

In de context van financiële instellingen moeten passende maatregelen worden genomen om toezicht te houden op financiële betrekkingen en transacties met een hoog risico op het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Monitoring kan worden uitgevoerd door middel van handmatige of geautomatiseerde processen, of een combinatie van beide, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de betrokken risico's.

Business Monitoring and Reporting chart

Hoe kunnen financiële instellingen verdacht gedrag controleren?

Bedrijven kunnen gegevens efficiënt monitoren door voort te bouwen op beschikbare middelen en bedrijfsprocessen, door het ontwikkelen van beleid en procedures, en kritische analyses van vroegere prestaties gebruiken om verbeterde workflowmechanismen te ontwerpen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen een gevoel te krijgen voor wat er op het spel staat en eerdere methoden naar behoren te evalueren.

Voor grotere bedrijven kan het nodig zijn de ontwikkeling van een controlesysteem te delegeren aan een ervaren technisch team.

Hoe kan Pideeco u helpen met Monitoring en rapportage?

Controle en rapportage kunnen soms lastig zijn voor financiële instellingen, vooral als het personeel niet goed is opgeleid, de kwaliteit van de gegevens laag is en de controlesystemen niet zijn afgestemd op de beste resultaten. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Uw huidige monitoringprocessen en -systemen te evalueren om een gap-analyse en een mitigerende actieplan op te stellen.

- Het opzetten van een efficiënt controlesysteem dat is afgestemd op de omvang en behoeften van uw bedrijf.

- Uw monitoringbeleid en -procedures op te stellen of te verbeteren.

- Uw huidige bewakingssystemen aanpassen en verbeteren om efficiëntere en nauwkeurigere resultaten te produceren.

- Uw personeel opleiden in het gebruik van de monitoringsystemen.

- Uw personeel opleiden in rapportagevereisten.

- De bewakingsprocedures en -systemen namens u uitvoeren.

- Uitvoeren van rapportagevereisten namens u.

- Uitvoeren en rapporteren van lookback oefeningen indien nodig.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

What are policies and procedures?Policies and procedures are the backbone of a compan...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Adverse media, or negative news, screening is an essential process for financial inst...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most financial institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of a company is important and can be strengthened by having well-define...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

The Risk-Based Approach (RBA) is a methodology for prioritizing a company'...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. Effective procedures followin...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the action plan t...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Continuous business monitoring and reporting can save time and resources while improv...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What is a Compliance Risk Assessment?A Compliance Risk Assessment (CRA) is the identi...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

In many nations, it is necessary to identify UBOs (Ultimate Beneficial Owners) to com...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

The financial crisis of 2008 led the European Union to adopt new rules to inc...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Discover
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Discover
How is e-commerce used for money laundering?
Drini Vula

With the convenience of online shopping and the ability to purchase goods and services from anywhere in the world, e-commerce has revolutionized the way we do business. The COVID-19 pandemic has only accelerated this trend, forcing many businesses to shift their operati...

Read more Author What else ?
How is e-commerce used for money laundering? - Pideeco Journal