Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Beleid en procedures


policies en procedures compliance
Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf.
Wij definiëren Beleidsregels als de geschreven regels, de richtlijnen van een bedrijf en Procedures als de stappen om deze regels in de praktijk te brengen. Het schrijven en communiceren van specifieke beleidslijnen en procedures is geen proces dat bedrijven één keer zullen doen, maar eerder een voortdurend evoluerende opzet die het zakenleven concretiseert.


Vijf principes voor efficiënte policies en procedures

 • 1

  Lijst alle relevante stakeholders per P&P

 • 2

  Design duidelijke policies en gedetailleerde procedures in samenwerking met alle business verantwoordelijken.

 • 3

  Toevoegen van een hoofdfunctie van beleid of procedure als eindverantwoordelijke voor het document.

 • 4

  Zorg ervoor dat de wijzigingen efficiënt worden gecommuniceerd en verspreid onder het personeel

 • 5

  Maak een kalender op om te anticiperen op wijzigingen in de regelgeving om de processen op tijd te kunnen controleren en bijwerken.Wat zijn de voordelen van een sterk beleid en sterke procedures ?

Politiek en procedures zijn levende regels en praktijken die moeten worden aangepast aan de nieuwe normen en de huidige zakelijke realiteit. Verouderde informatie kan storingen in de entiteiten veroorzaken en ervoor zorgen dat u en uw bedrijf als onbetrouwbaar wordt ervaren. Het beleid moet een afspiegeling zijn van de manier waarop het bedrijf werkt: op een vernieuwde, logische en duidelijke manier en in overeenstemming met het huidige wettelijke kader.
Business Compliance Policies en Procedures

Wanneer moeten bedrijven hun beleid en procedures bijwerken ?

De interne herzieningskalender van bedrijfsbeleid en -procedures is gekoppeld aan de ontwikkeling en evolutie van de bedrijfsactiviteiten. Toch is hier een lijst met tips om het moment aan te grijpen waarop een herziening van een beleids- of proceduredocument nodig is:

 • Herzie uw polissen en procedures regelmatig één keer per jaar, afhankelijk van het type van uw bedrijf. Zet het in de bedrijfskalender als onderdeel van de jaarlijks uit te voeren processen.

 • Vaker bijwerken wanneer er wijzigingen zijn in de regelgeving of in de activiteiten van de entiteit. De Regulatory watch moet de Compliance Officer op de hoogte brengen van wijzigingen in de regelgeving en een evaluatiecomité moet rekening houden met al het nieuws en de informatie die naar voren komt.

 • Als zich een incident voordoet, neem dan de kans om de lacunes in uw beleid en procedures te identificeren en te bekijken wat er nodig is.

 • Verzamel feedback van medewerkers en bekijk uw handleiding als u belangrijke problemen ondervindt. Wees proactief en probeer incidenten te voorkomen.


Was deze servicepagina nuttig?  
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe
Oscar Canario da Cunha

Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin staat dat Google niet verplicht is om het "recht om te worden vergeten" of "de-referencing" wereldwijd toe te passen. Google prejudiciële besliss...

Read more Author What else ?
Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe - Pideeco Journal