Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Beleid en procedures


Wat zijn beleid en procedures?

Beleid en procedures inzake naleving
Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onderneming. Beleid kan worden gedefinieerd als de geschreven regels of richtlijnen van een bedrijf, terwijl procedures de stappen zijn om deze regels in praktijk te brengen, ook wel tweedelijnsbeleid genoemd.

Beleid en procedures zijn levende regels en praktijken die moeten worden gewijzigd en aangepast aan nieuwe normen en aan uw huidige bedrijfsrealiteit. Verouderde informatie kan u en uw bedrijf onbetrouwbaar doen lijken en kan leiden tot een reeks risico's, waaronder boetes en reputatierisico's. Beleid moet een weerspiegeling zijn van de manier waarop uw bedrijf werkt: op een bijgewerkte, logische en duidelijke manier die in overeenstemming is met het huidige wettelijke kader.
Beleid en procedures inzake naleving van de bedrijfsregels

Zeven beginselen voor efficiënte beleidslijnen en procedures

 • 1

  Lijst van alle relevante belanghebbenden voor elk beleid en elke procedure

 • 2

  Duidelijk beleid en gedetailleerde procedures opstellen in samenwerking met alle betrokken bedrijven.

 • 3

  Wijs een manager aan die verantwoordelijk is voor het bijwerken van het document.

 • 4

  Zorgen voor efficiënte communicatie en verspreiding van wijzigingen onder het personeel.

 • 5

  Een kalender opstellen om te anticiperen op wijzigingen in de regelgeving, zodat processen tijdig kunnen worden herzien en bijgewerkt.

 • 6

  Herzie uw beleid en procedures regelmatig, idealiter één keer per jaar na een update van de regelgeving, veranderingen in de activiteiten van uw entiteit, of als zich een incident voordoet. De compliance officer moet alle wijzigingen in de regelgeving melden en een toetsingscommissie moet rekening houden met nieuws en informatie die relevant is voor het document.

 • 5

  Wees proactief en probeer incidenten te voorkomen door uw beleid en procedures bij te werken.

Hoe kan Pideeco u helpen met Beleid en procedures?

Dankzij onze decennialange ervaring in de financiële sector hebben wij een grondige kennis verworven van de regelgeving en van de verschillende soorten ondernemingen. Wij kunnen uw bedrijf helpen:

- Een repository creëren met de laatste herzieningsdatum en het formaliseren van content updates, sign-off en goedkeuringsdatum.

- Een kloofanalyse maken om ontbrekende informatie of omissies in uw beleid en procedures op te sporen.

- Beoordeel de vooruitzichten van uw beleid en procedures om ontbrekende documenten binnen uw bedrijf te vinden.

- Helpen bij het opstellen van duidelijke, begrijpelijke en efficiënte beleidslijnen en procedures.

- Uw bestaande beleid en procedures bijwerken en upgraden door relevante informatie over regelgeving toe te voegen en door het taalgebruik, de structuur en de opmaak van uw document te verbeteren om duidelijkheid en gebruiksgemak te garanderen.

- Stel een regelgevingscontrole in om wijzigingen in de regelgeving voor uw documenten op te sporen.

- Train het personeel van uw financiële instelling over wijzigingen en updates van uw beleid en procedures.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?
Piet De Vreese

In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de moeren en bouten van hun procedures en controles hebben ontleed. Maar de huidige opzet...

Read more Author What else ?
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen? - Pideeco Journal