Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

MiFID en MiFIR


De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor financiƫle instrumenten, de zogenaamde MiFID II, is in juli 2014 in werking getreden, maar sedert 3 januari 2018 zijn de regels van toepassing.

De richtlijn gaat vergezeld van de Verordening 600/2014 (hierna de "verordening" genoemd), de zogenaamde MiFIR en een Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie en een Gedelegeerde Verordening, beide van april 2016. De EAEM heeft ook haar richtsnoeren betreffende het nieuwe rechtskader gepubliceerd. MiFID II is de herziene versie van MiFID (Richtlijn 2004/39) en het resultaat van de financiƫle crisis van 2008, die de behoefte aan meer transparantie en duidelijkere regels op de financiƫle markt heeft onderstreept.

Het zou onredelijk zijn om te proberen de hele MiFID II uit te leggen, aangezien de volledige MiFID II-documentatie meer dan duizend pagina's beslaat; vandaar dat we de berichten die u moet weten, zullen vertellen.

Wat is het toepassingsgebied van de MiFID 2 richtlijn

MIFID 2 - Toepassingsgebied van de Mifid II-richtlijn
MiFID II is van toepassing op financiƫle dienstverleners en meer in het bijzonder op "beleggingsondernemingen, marktexploitanten, aanbieders van datarapporteringsdiensten en ondernemingen uit derde landen die beleggingsdiensten of -activiteiten verrichten via de oprichting van een bijkantoor in de Unie".


Het "pakket" van MiFID II, met zijn richtlijn, verordening, richtsnoeren enz., regelt veel verschillende aspecten van de financiƫle markt, waaronder:
  • Meer transparantie op de markt.
  • Meer bescherming voor de beleggers die hun vertrouwen in de markt zal versterken.
  • In de richtlijn wordt benadrukt dat er een duidelijk regelgevend kader moet worden vastgesteld voor de uitvoering van transacties in financiĆ«le instrumenten, ongeacht de handelsmethoden die worden gebruikt om die transacties af te ronden, wat leidt tot een betere kwaliteit van de uitvoering en een grotere efficiĆ«ntie van het systeem.
  • Verhoging van het kader voor "optimale uitvoering" voor de kleine beleggers.
  • Meer transparantie en een sterker wettelijk kader voor de markten voor financiĆ«le instrumenten, ook waar de handel in dergelijke markten over-the-counter ("OTC") plaatsvindt.
MIFID 2 - Klantinformatie Transparantie
Tenslotte zijn alle maatregelen gericht op een betere harmonisering van de regels tussen de lidstaten en op financiƫle stabiliteit in de EU.

Wat moet u doen om te voldoen aan MiFID II?

MIFID 2 - MiFIR Doelstellingen van de verordening
Het kan zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij het begrijpen van MiFID II en de gevolgen ervan. Het niet naleven van MiFID II kan leiden tot aanzienlijke administratieve en financiƫle sancties voor uw bedrijf.


Was this service page helpful ?  
Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering compliance regulations are a challenge for financial institutio...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cus...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

Do you know FATCA?The Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") was enacte...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks and a highly regulated environment...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

Where does the Common Reporting Standard (CRS) idea comes from ?The concept of agreei...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corr...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Market Abuse is a concept that encompasses unlawful behaviour in the financial market...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

The idea behind the Payment Service Directives (PSD) aims at simplifying the lives of...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

The Customer Due Diligence (hereafter ā€œCDDā€) investigation is required by EU juri...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Are you familiar with the term "screening" or are you wondering what does it ...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

Due to globalisation, companies are increasingly exposed to the risk of sanctions, op...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

It is essential that your financial company understands the concept of Politically Ex...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is one of the most damaging risks your business can faceWe are in a persistent ...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive") on markets in financia...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Discover
Regulatory Compliance for Insurance and Reinsurance Firms
Michel Cliquet

Insurance/reinsurance companies play an important role for the European economy. Many European countries, among them Belgium, are listed in the top 20 OECD countries with the highest gross insurance premiums, with Belgian premiums reaching around 30 billion US dollars ...

Read more Author What else ?
Regulatory Compliance for Insurance and Reinsurance Firms - Pideeco Journal