De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werd in november 2007 van kracht en werd uitgevaardigd met als doel het Europese financiële landschap te harmoniseren. Deze richtlijn veranderde de werking van de financiële markten en vooral de manier waarop deze werden bestuurd.


In de loop der jaren stonden de financiële instrumenten meer open voor nieuwe markten die niet noodzakelijkerwijs gereguleerd waren, zodat de investeerder kon kiezen op welk platform hij of zij wilde opereren. Het is gemakkelijk te begrijpen dat het doel van de openstelling voor verschillende Europese financiële markten niets anders was dan om nieuwe investeerders aan te trekken.
Deze openstelling leidde uiteindelijk tot ondoorzichtige markten en transacties waarbij het klaarblijkelijke gebrek aan transparantie nadelig was voor de belegger.

MiFID de regelgeving voor de effectenmarkten die in het leven geroepen werd om deze situatie te verbeteren werd in 2014 versterkt. (MiFID II) werd gelanceerd om de financiële stabiliteit te vergroten door de problemen in verband met de ondoorzichtigheid van de markt aan te pakken.


Een kenmerkend voorbeeld is de transparantie van de kosten die MiFID II reguleert. Volgens de nieuwe richtlijn moet een beleggingsonderneming haar cliënten informeren over de totale kosten van de beleggingsdiensten en de financiële instrumenten. De richtlijn bevat aanvullende eisen en verduidelijkt een aantal bestaande eisen. De reikwijdte van de transparantievereisten strekt zich uit tot niet-aandelen- en op aandelen gelijkende instrumenten.De melding van transacties is ook uitgebreid in een aantal producten en ook het aantal gegevens dat nodig is voor deze transactiemelding te doen is aanzienlijk toegenomen. Deze gedetailleerde rapportering van de entiteiten aan de bevoegde autoriteiten heeft tot doel de markt beter in kaart te brengen en eventuele dreigingen van marktmisbruik te ontmoedigen.Een andere belangrijke stap in de richting van transparantie zijn ook de wijzigingen met betrekking tot de "best execution"-vereisten voor beleggingsondernemingen. De nieuwe richtlijn versterkt de verplichtingen inzake de bekendmaking van gegevens over de details van de uitvoering, zoals de kosten, de kwaliteit enz. van de uitvoering. De belegger heeft een volledig beeld van alle "toereikende" maatregelen die zijn beleggingsonderneming neemt.


MiFID II heeft, in het kader van een betere bescherming van de beleggers, de vereisten voor de entiteiten en beroepsbeoefenaren in de sector complexer gemaakt. De naleving is zeer veeleisend geworden en de beroepsbeoefenaars hebben hulp nodig om zich aan hun verplichtingen aan te passen, het nieuwe wettelijke kader te begrijpen en hun werknemers op te leiden. Zie onze MiFID-MiFIR service pagina voor meer informatie.
Pideeco helpt u om uw bedrijf in overeenstemming te houden met de MiFID-vereisten en deze regels op de meest efficiënte manier voor uw bedrijf te implementeren. Neem contact op met ons team van compliance professionals!
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

De 5e AML-richtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Leer de geschiedenis van de richtlijnen kennen en ...

Compliance Sat 12 May 2018

Transaction monitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van de verplichte entiteiten met b...

Financial firms Mon 16 December 2019

Hoe gebruiken criminelen onroerend goed om geld wit te wassen? Leer hoe poortwachters een belangrijke rol spelen, voorbe...

Compliance Wed 18 May 2022
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons