De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit

Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de regelgeving van de financiële instelling en helpt de Compliance Officer om een sterk bestuur op te bouwen. Dit principe wordt ook wel "tone at the top" genoemd in ethisch en verantwoord zakelijk gedrag. Vanuit het hoogste managementniveau in de rest van de organisatie wordt het juiste gedrag benadrukt. Dit laat toe om de zwakste ketens in de organisatie te sensibiliseren.top down approach senior stakeholder
Het hebben van de steun en het eigenaarschap van senior stakeholders in het bestuur en/of de raad van commissarissen bij compliance gerelateerde projecten draagt bij aan het verbeteren van de Compliance Maturiteit.

Het specifiëren van de subniveaus en het creëren van bouwstenen in een project is van vitaal belang.
In de top-down benadering moet een bedrijf de verschillende stappen die nodig zijn uitsplitsen en subniveaus creëren die alle mijlpalen specificeren om aan de eisen te voldoen, of alle bouwstenen met specificaties in kaart brengen.


Een nieuwe wet- of regelgeving zal worden geëvalueerd en de eisen zullen worden gerangschikt naar inhoud of kenmerken. Tijdens de top-down "engineering" van de eisen, afdelingen/stakeholders, functionele wijzigingen binnen systemen, van toepassing zijnde documenten, updates in beleid en procedures zullen worden geïnventariseerd. Tijdskaders, deadlines en afhankelijkheden worden toegevoegd om de transparantie te vergroten.

Deze holistische visie maakt het mogelijk een uitgebreide gap-analyse uit te voeren. Het maakt ook de communicatie met de belanghebbenden gemakkelijker als niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De consequente toepassing van beleid en procedures in de hele organisatie -ongeacht de nalevingsaspecten- zal vanaf het begin worden gestimuleerd.
Zodra alle elementen duidelijk zijn gedefinieerd en begrepen, kunnen de eisen worden verspreid en worden ingevuld.
Senior stakeholderBottom-up Compliance is de aanpak waarbij noodzakelijke wijzigingen worden geïdentificeerd en gevraagd, voornamelijk als gevolg van de bevindingen of problemen van de audit. Deze reactieve aanpak is een grotere uitdaging om goede resultaten te bereiken. In bepaalde projecten wordt het bottom-up-principe echter door Compliance-afdelingen in testscenario's gebruikt.
Op het moment van dit artikel zijn sommige financiële instellingen nog steeds bezig met het afronden van hun wijzigingen in de ex-post rapportage in het kader van de MiFID2.

Om de invoering van de ex-post rapporten en de ontwikkelde subset van wijzigingen te testen, wordt een dummy-account gebruikt voor testdoeleinden. Alle transacties in verschillende activaklassen die in 2018 op deze dummyrekening zijn uitgevoerd, zijn vooraf bekend. De inhoud of uitkomst van het ex-postverslag kan dus worden geverifieerd op basis van de testscenario's. De inhoud of uitkomst van het ex-postverslag kan dus worden geverifieerd op basis van de testscenario's. Dit maakt het mogelijk om in te grijpen voordat de verplichte jaarverslagen worden verzonden.
Als de uitrol van het rapport overeenkomt met de veronderstellingen, dan kan men het comfort hebben dat de productieomgeving geactiveerd kan worden.
Dit brengt onze rol als compliance-expert dichter bij de business en zal de samenwerking met alle interne collega's stimuleren. En is dit geen welkome evolutie in de Compliance wereld?
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een donkere kant van financiën. Leer hoe de gegevens werden gel...

Transparency Fri 26 February 2021

Hoe kunnen financiële instellingen coronavirusgerelateerde financiële misdrijven opsporen? Leer tips en trucs om oplic...

Transparency Tue 21 April 2020

Wat is een Enterprise Wide Risk Assessment of EWRA? Leer hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrij...

Compliance expert Mon 17 June 2019

De MiFID is in het leven geroepen om het financiële landschap van Europa te harmoniseren. Ontdek hoe de richtlijn de we...

MiFID2 Sat 27 May 2017
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons