De stijgende kosten van de naleving van regelgeving voor financiële instellingen

Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de regelgevingskosten die telkens wanneer een nieuw wettelijk kader wordt ingevoerd. De belanghebbenden vrezen dat de kosten van naleving de groei van bedrijven zullen doen afnemen en zullen leiden tot een zeer restrictief bedrijfsklimaat.


De nalevingskosten zijn van toepassing op alle uitgaven van een bedrijf om in overeenstemming te zijn met de reglementaire vereisten waaraan het is onderworpen. Compliancekosten kunnen ook de kosten omvatten voor het creëren van de compliance-cultuur in het bedrijf en voor het dekken van eventuele boetes voor vertragingen of niet-naleving van het wettelijke kader.

Volgens OECD leiding de nalevingskosten kunnen worden onderverdeeld in administratieve lasten, administratie- en handhavingskosten en substantiële nalevingskosten. De materiële kosten omvatten uitgaven in verband met verschillende categorieën zoals uitvoeringskosten, directe arbeidskosten (d.w.z. lonen), uitrustingskosten, materiaalkosten, externe diensten.

Een nauwkeurige kostenraming wordt uitgevoerd in het licht van een kosteneffectieve aanpak en draagt bij aan een betere beheersing van de totale kosten van een bedrijf en het beheer van de ontwikkeling van het bedrijf. De volledige identificatie en beoordeling van alle compliancekosten in een bedrijf kan een lastig proces zijn, afhankelijk van de beschikbare gegevens.


cost regulatory compliance NL

De kosten van naleving zijn na de economische crisis gestegen, omdat de autoriteiten over het algemeen meer geneigd zijn tot een meer beschermende aanpak ten behoeve van de financiële markt en de consumenten. De compliance-functie is veeleisender geworden in de bedrijfswereld, wat tot een stijging van de kosten heeft geleid. Naleving is een oneindig proces. GDPR, MiFID II zijn slechts enkele van de meest recente regelingen in Europa die de naleving van de regelgeving dwingender hebben gemaakt en daardoor de kosten hebben doen stijgen.
Een andere factor die de kosten verhoogt is het uitbesteden van compliance-functies of -activiteiten. Veel bedrijven beschikken in hun compliance-afdelingen niet over voldoende personeel of voldoende gekwalificeerde professionals. Daarom doen ze een beroep op externe expertise, wat extra kosten met zich meebrengt.De investering in moderne IT-tools die een deel van het proces zullen automatiseren. Op deze manier hebben de toegewijde professionals tijd om zich te concentreren op de analyse van de gegevens en de specifieke gevallen, en zullen ze niet ontelbare uren besteden aan repetitieve controles en routinetaken. Veel entiteiten die hun kosten op lange termijn willen beheersen, hebben geïnvesteerd in Enterprise Information Management (EIM) of andere AML-bedrijfsoplossingen, zoals systemen voor het opsporen en monitoren van transacties.

De vraag die zich voordoet is hoe de toekomst van de naleving er in de toekomst uit zal zien. Zullen de kosten blijven stijgen en zullen bedrijven moeite hebben om aan de wettelijke eisen te voldoen? Wat zeker is, is dat we ons in een tijdperk van veranderingen bevinden die meer lasten met zich meebrengen voor compliance professionals.
De noodzaak van meer regelgeving en veiligheid op de markten strijdt tegen de hoge nalevingskosten. De kosten hebben een verdere impact op de groei van de entiteiten, aangezien zij minder in creativiteit en groei investeren omdat een groot deel van het budget voor nalevingsdoeleinden wordt gebruikt.
Hoe kan ik de compliancekosten verminderen?


Een van de manieren om te vermijden dat legers van personeel worden ingehuurd en inefficiënte prestaties worden aangepakt, is de investering in moderne IT-tools die een deel van het proces zullen automatiseren. Op deze manier zullen de toegewijde professionals tijd hebben om zich te concentreren op het analyseren van de gegevens en de specifieke gevallen, en zullen ze niet ontelbare uren besteden aan repetitieve controles en routinetaken. Veel entiteiten om hun kosten op lange termijn onder controle te houden, hebben geïnvesteerd in Enterprise Information Management (EIM), of andere AML zakelijke oplossingen, zoals transactie detectie- en monitoringsystemen.

EIM verwijst naar de structurering, opslag en verwerking van alle gegevens van een bedrijf. EIM onthult inzichten die bedrijven kunnen helpen om meer te bereiken en te groeien. Vanuit het oogpunt van compliance is alle informatie in een bedrijf relevant voor het bedrijf en dus nuttig. Bedrijven realiseren zich dat zelfs ongestructureerde informatie zoals e-mails nuttig kan zijn. Door alle gegevens concreet te organiseren en te verwerken, wordt het werk van compliance professionals eenvoudiger en worden de compliance kosten verlaagd.
Hoe definieer je een goed bestuur voor compliance teams?

Bovendien is het herstructureren van de organisatie van de compliance-functie in een entiteit van cruciaal belang. Sommige entiteiten hebben nog steeds teams die zo georganiseerd zijn dat ze niet kunnen omgaan met de toegenomen behoefte aan compliance. Een voldoende aantal professionals, met verschillende anciënniteitsniveaus, is noodzakelijk. Een Chief Compliance Officer is niet meer voldoende.
Wij kunnen u helpen bij het voldoen aan uw verplichtingen door het combineren van expertise en marktervaring.

Niet door het wiel opnieuw uit te vinden, maar door het uitrollen van op maat gemaakte oplossingen. We bouwen voort op moderne IT-tools en speciale platforms. Onze cultuur van anticiperen, duidelijke communicatie en sterke luisterkunsten zorgen voor een robuust kader voor uw bedrijf.

Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
1 opmerkingen
  • Pideeco country: PK
     
    Thursday 29th of October 2020, 10:45

    Compliance regulatory veries to change of cost day by day because when financial issue increase regulatory so also automatically change to regulatory compliance. i really like your article and very thankful to you.

opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk een verscherpt klantenonderzoe...

AML Wed 28 December 2022

Hoe wassen criminelen hun vuile geld wit dankzij het donker web? Ontdek de vermenging van munten, de verschillen tussen ...

AML Fri 07 February 2020

Hoe doet u zaken in Rusland? Leer meer over de verschillende soorten Russische entiteiten en hoe u KYC uitvoert op Russi...

Financial operations Mon 08 January 2018

Gedragsrisico is het onderwerp van de laatste jaren. Ontdek hoe u uw risicobereidheid kunt verwoorden door de geschikthe...

Compliance Mon 28 May 2018
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons