Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van GDPR op 25 mei 2018 dat veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming om hun positie te herzien.

De realiteit van het aantal financiële sancties dat door de Europese instellingen na nog geen jaar toepassing van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming aan bedrijven is opgelegd, heeft duidelijk gemaakt dat de EU veel aandacht besteedt aan de eerbiediging van het recht op gegevensbeveiliging en privacy van haar burgers.


De educatieve benadering van de naleving van het AVG

De lidstaten beschikken over nationale gegevensbeschermingscellen of onafhankelijke toezichthoudende instanties (FIE's) die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens op nationaal niveau.

Zij kunnen verificaties uitvoeren in de gebouwen van de organisatie of online. De controles worden uitgevoerd op basis van jaarprogramma's, ontvangen klachten of informatie in de media. Voor sommige landen waar de regelgeving inzake gegevensbescherming van oudsher strikt is, blijven de grondbeginselen van de gegevensbescherming grotendeels ongewijzigd (gegevensbeveiliging, eerlijke verwerking, bewaringstermijn, enz.) en worden zij daarom nog steeds streng gecontroleerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten.
GDPR

Anderzijds worden de nieuwe verplichtingen en rechten die voortvloeien uit GDPR onderworpen aan onderzoeks- en herstelcontroles die doorgaans niet bestraffend zijn. Het doel is organisaties te helpen inzicht te krijgen in de problemen en de operationele uitvoering van de nieuwe bepalingen en de voordelen van naleving.

In de eerste maanden na het bestaan van het nieuwe Europese wettelijke kader voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de nationale autoriteiten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer enorm pedagogisch werk verricht. Het opleiden van bedrijven en het verschaffen van kennis van GDPR in de verschillende activiteitssectoren, het publiceren van concrete informatiebladen over privacyrechten, gidsen over veiligheid of effectbeoordelingsmethoden.

In België, sinds 25 Mei 2018, deDe GegevensBescherming Autoriteit (GBA) is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de "Privacy Commissie").Wat zijn de laatste sancties en waarschuwingen in het kader van GDPR/AVG?

Behalve in geval van ernstige inbreuken op de gegevensbescherming of opzettelijke kwade trouw, zijn de nationale instanties die toezicht houden op de persoonlijke levenssfeer eerder alert op de naleving van de GDPR-regels dan radicale boetes op te leggen tot 4% van de omzet van het bedrijf, dan dat zij bedrijven ondersteunen en begeleiden.

Deze aanvullende bevoegdheden, zoals het geven van waarschuwingen bij niet-naleving, het uitvoeren van audits, het eisen van specifieke herstelmaatregelen binnen een bepaalde termijn, het gelasten van het wissen van gegevens en het opschorten van de doorgifte van gegevens naar een derde land, zijn gemakkelijk toegankelijk voor de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming en vormen een aanvulling op de nieuwe reeks sancties.
GDPR2

Desalniettemin zijn er al enkele precedenten die een record hebben gebroken met betrekking tot het aantal boetes dat is opgelegd voor het overtreden van de gegevensbeschermingsbeginselen.
Van de talrijke nog hangende nationale klachten en boetes zijn er al sancties opgelegd. De volgende tabel geeft een niet-limitatieve, regelmatig bijgewerkte lijst van sancties die door de nationale Europese rechtsgebieden en autoriteiten zijn opgelegd aan organisaties die zich niet aan de regels houden.

Grootste GDPR-boetes van 2023

Datum
Bedrijf
Land
Info
Sanctie
EU DPA
22/05
Meta
Ireland
Verkeerde overdracht van persoonlijke gegevens tussen de EU en de VS.
1.2 miljard
04/01
Meta
Ireland
Wijzigingen in de rechtsgrondslag voor hun gegevensverwerking van toestemming naar uitvoering van een contract.
390.000.000
01/09
TikTok
Ireland
Hoe TikTok omging met de persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar.
345.000.000
15/06
Criteo
France
Er niet voor gezorgd dat betrokkenen opt-in toestemming kregen voor de verwerking van hun gegevens.
40.000.000
04/04
TikTok
UK
Persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen zonder toestemming van hun ouders.
14.500.000


Grootste GDPR-boetes van 2022

Datum
Bedrijf
Land
Info
Sanctie EUR
EU DPA
19/01
Enel Energia
Italy
Onrechtmatig gebruik van klantengegevens.
26.500.000
10/02
Clearview AI
Italy
Zonder passende rechtsgrondslag persoonsgegevens, waaronder biometrische en geolocatie-informatie, heeft verwerkt.
20.000.000
13/07
Meta Platforms Ireland Limited
Ireland
Meta heeft nagelaten passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om aan te tonen welke maatregelen zij had getroffen om gebruikersgegevens te beschermen.
17.000.000
18/05
Google LLC
Spain
Google droeg zonder de vereiste toestemming op onrechtmatige wijze gegevens van EU-burgers over aan het Lumen Project, een in de Verenigde Staten gevestigd onderzoeksproject.
10.000.000


Grootste GDPR-boetes van 2021

Datum
Bedrijf
Land
Info
Sanctie EUR
EU DPA
20/08
Whatsapp
Ireland
Meerdere klachten van gebruikers en niet-gebruikers over verschillende schendingen van de transparantie.
225.000.000
08/01
notebooksbilliger.de
Germany
2 jaar lang videobewaking van werknemers die niet aan de voorschriften voldoen.
10.400.000
28/09
Austrian Post
Austria
Personen niet toestaan via e-mail informatie over hun persoonsgegevens te vragen.
9.500.000
12/03
Vodafone Spain
Spain
Er werden internationale gegevens doorgegeven zonder rekening te houden met de GDPR-vereisten en er werd contact opgenomen met klanten zonder hun toestemming.
8.150.000


Grootste GDPR-boetes van 2020


Datum
Bedrijf
Land
Info
Sanctie EUR
EU DPA
01/02
Tim Spa
Italy
Honderdduizenden ongevraagde mededelingen aan klanten die geregistreerd stonden als afzenders van elke vorm van marketing.
27.800.000
16/10
British Airways
Great Britain
Het niet toepassen van adequate beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens van 400.000 klanten.
22.000.000
30/10
Marriott International Inc
Great Britain
Het niet beschermen van 339 miljoen gastengegevens wereldwijd als gevolg van een cyberaanval in 2014 die tot 2018 onopgemerkt bleef.
20.000.000
14/07
Wind Tre
Italy
Ongevraagde marketing voor klanten die niet de mogelijkheid hadden om zich voor de dienst af te melden.
16.700.000


Grootste GDPR-boetes van 2019


Datum
Bedrijf
Land
Info
Sanctie EUR
EU DPA
29/10
Austrian Post
Austria
Het opstellen van profielen van meer dan drie miljoen Oostenrijkers met persoonlijke informatie, zoals gewoontes en politieke gezindheid, die vervolgens werden verkocht aan particuliere bedrijven en politieke partijen.
18.000.000
05/11
Deutsche Wohnen
Germany
In strijd met artikel 5/25, waarin is bepaald dat persoonsgegevens na een aantal jaren moeten worden gewist. Het bedrijf had die gegevens aan werknemers ter beschikking gesteld.
14.500.000
05/09
National Revenue Agency
Bulgaria
De inbreuk op de vertrouwelijke gegevensbank van het agentschap door een hacker heeft de persoonsgegevens van vijf miljoen Bulgaarse burgers openbaar gemaakt. Het agentschap werd geacht een gebrekkige technische bescherming van de informatiebeveiliging te hebben.
2.600.000
20/09
Morele.net
Poland
Het datalek trof 2,2 miljoen klanten via het websitenetwerk van de onlinedetailhandel, omdat zij niet reageerden op het opduiken van onregelmatig verkeer.
644.780


De algemene verplichting van de voor de verwerking verantwoordelijke is om altijd passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de gegevens van Europese burgers in overeenstemming met GDPR wordt uitgevoerd.
1 opmerkingen
  • Pideeco country: PK
     
    Tuesday 25th of May 2021, 08:34

    Cookies refer to small files that get dropped automatically on your computer, whenever you browse the web. Cookies are harmless bits of texts that are locally stored and can be viewed and deleted quickly. However, they give a great deal of insight into a user’s activity and preferences. They tend to identify a user without explicit content.

opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat zijn lege vennootschappen en wat zijn hun AML-risico's? Leer wat een lege vennootschap is, hoe ze worden gebruik...

EU Tue 30 May 2023

Wat is een lookback en waarom zijn ze belangrijk? Leer feiten en tips over hoe u een correct lookbackproject kunt uitvoe...

Financial firms Mon 06 April 2020

Welke uitdagingen stelt kunstmatige intelligentie aan GDPR? Duik in de recente problemen met ChatGPT, wat de gegevensbes...

Data breach Tue 27 June 2023

Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken i...

Compliance Wed 15 February 2023
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons