Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin staat dat Google niet verplicht is om het "recht om te worden vergeten" of "de-referencing" wereldwijd toe te passen.


In mei 2015, de Franse autoriteit voor gegevensbescherming, CNIL heeft Google een mededeling aan Google betekend dat Google alle links die betrekking hebben op een individu (na het verzoek van het individu) moet verwijderen uit alle domeinnamen van zijn zoekmachine extensies wereldwijd.
Aangezien Google de mededeling niet heeft opgevolgd, heeft de CNIL een boete van 100.000 EUR opgelegd, wat Google ertoe heeft aangezet om de sanctie van de Franse Raad van State in te trekken. Vragen in verband met deze zaak werden aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgelegd voor een prejudiciële beslissing.

Happy Birthday GDPR factsheet

Het Hof van Justitie kwam tot de conclusie dat "Wanneer een exploitant van een zoekmachine-exploitant een verzoek tot verwijdering van verwijzingen overeenkomstig deze bepalingen inwilligt, is hij niet verplicht deze verwijdering van verwijzingen in alle versies van zijn zoekmachine door te voeren, maar in de versies van die zoekmachine die met alle lidstaten overeenstemmen, zo nodig met gebruikmaking van maatregelen die, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, een internetgebruiker die op naam van een betrokkene een zoekopdracht vanuit een van de lidstaten uitvoert, op doeltreffende wijze beletten, of althans in ernstige mate ontmoedigen, om toegang te krijgen tot de links die het voorwerp van dat verzoek vormen door middel van de na die zoekopdracht getoonde lijst van resultaten.


Volgens Google heeft zij een nieuwe lay-out voor de nationale versies van haar zoekmachine geïmplementeerd, waarbij de door de internetgebruiker ingevoerde domeinnaam niet langer de nationale versie van de zoekmachine bepaalt waartoe deze gebruiker toegang heeft. Zo wordt de internetgebruiker nu automatisch doorgestuurd naar de nationale versie van Google's zoekmachine die overeenkomt met de plaats van waaruit hij of zij geacht wordt de zoekopdracht uit te voeren, en de resultaten van die zoekopdracht worden weergegeven volgens die plaats, die door Google wordt bepaald door middel van een ip-geolocatieproces.
Het Hof van Justitie wijst erop dat er geen enkele bepaling is die het gebruik van het geolocatie argument verbiedt en dat het EU-recht op dit moment dus niet vereist dat het "recht om te worden vergeten" betrekking heeft op alle versies van een zoekmachine zoals Google.


De prejudiciële beslissing is een belangrijke stap in de uitlegging en toepassing van het "recht om te worden vergeten" in zaken waarbij niet-EU-rechtsgebieden betrokken zijn.

  • 1

    Het Hof van Justitie verwijst in zijn arrest naar de twee partijen die in aanmerking moeten worden genomen. Aan de ene kant is er de bescherming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens en aan de andere kant de vrijheid van informatie van internetgebruikers. Hoe deze rechten worden geïnterpreteerd, kan sterk verschillen van land tot land. Door deze verschillende betekenissen is het moeilijk om buiten de Europese Unie (EU) op een geharmoniseerde manier een "de-referencing" toe te passen.


  • 2

    Samenwerking met autoriteiten buiten de EU is moeilijk, hoewel het BBPR in de bepalingen ervan voorziet in de medewerking van de autoriteiten. Bovendien is een wereldwijde zoekmachine-exploitant niet verplicht om het bevel van een EU-autoriteit met betrekking tot zijn filialen buiten de EU op te volgen.  • De conclusies van de advocaat-generaal zijn beschikbaar op de website van de Commissie. Website van het Europees Hof van Justitie

Blijf op de hoogte van het laatste regelgevende nieuws dat elke dag wordt gevolgd en u wordt verstrekt door het regelgevende regulatory watch team van Pideeco.
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Gedragsrisico is het onderwerp van de laatste jaren. Ontdek hoe u uw risicobereidheid kunt verwoorden door de geschikthe...

Transparency Mon 28 May 2018

Hoe kunnen criminelen geld witwassen door middel van illegale milieuactiviteiten? Leer wat een milieucriminaliteit is en...

EU Mon 22 June 2020

Waarom nemen de compliancekosten toe? Leer wat compliancekosten inhouden en hoe ze na de economische crisis de pan uit ...

GDPR Mon 02 December 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons