De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten.
In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een niet-bindende openbare leidraad opgesteld voor een risicogebaseerde aanpak van prepaid cards, mobiele betalingen en op internet gebaseerde betalingsdiensten (de nieuwe betalingsproducten en -diensten - NPPS).

KYC/CDD and potential threats
Aanbieders van NPPS vallen onder de definitie van een financiële instelling door het verlenen van diensten op het gebied van geld of waardeoverdracht, of door het uitgeven en beheren van een betaalmiddel. Daarom moeten zij onderworpen zijn aan de preventieve maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, zoals vereist door de FATF-aanbevelingen, en moeten zij in de EU-AML-richtlijnen worden opgenomen, met inbegrip van bijvoorbeeld klantenonderzoek, het bijhouden van gegevens en het melden van verdachte transacties.


Waarom zijn er in de eerste plaats prepaid kaarten ontstaan?

Prepaid-kaarten werden eind jaren negentig op de betalingsmarkt geïntroduceerd als alternatief voor kredietkaarten (waarbij de kaartuitgever verplicht is de minimale kredietwaardigheid van de kaarthouder te beoordelen) en debetkaarten (waarbij er sprake is van een betaalrekening bij een bank of een financiële instelling). Voorafbetaalde kaarten zijn ontstaan als een middel om goederen en diensten te betalen waarbij de uitgever geen analyse van de kredietwaardigheid van de kaarthouder hoeft uit te voeren of de kosten voor het openen en beheren van een betaalrekening hoeft te dragen. Veel voorafbetaalde kaarten kunnen nu worden gebruikt om contant geld op te nemen bij geldautomaten (ATM's), ook internationaal.


Wat is het verschil tussen een open en gesloten Prepaid Card ?

Niet-herlaadbare of Closed-loop Prepaid Cards hebben lage AML-risicokenmerken. Ze kan enkel gebruikt worden voor aankopen bij één enkele handelaar of in een beperkt netwerk van handelaars. Deze kaarten bieden geen toegang tot het wereldwijde geldautomaatnetwerk en zijn niet in staat om contant geld terug te krijgen via handelaren. Deze hebben meestal betrekking op cadeaubonnen.
Adverse media and CDD/KYC/EDD

Met Oplaadbare of open-loop prepaid kaarten, gebruiken consumenten de prepaid kaarten om toegang te krijgen tot de gerelateerde fondsen op een bijbehorende betaalrekening (chip-opslag is in afname). Dit zijn echte betaalkaarten van het betaalnetwerkmerk die transacties mogelijk maken met elke handelaar of dienstverlener die deelneemt aan het betaalnetwerk.


Welke risicofactoren voor het witwassen van geld zijn verbonden aan Prepaid Cards?

- Langeafstandsrelaties en anonimiteit
- Geografische dekking
- Financieringsregelingen
- Toegang tot liquiditeit (contant geld)
- Dienstverleningssegmentatie
Een belangrijke reden waarom prepaid kaarten aantrekkelijk zijn voor criminelen is de toegankelijkheid om de kaarten te kopen. Criminelen zijn zich bewust van de verkooppunten waar ze open-loop prepaid kaarten kunnen kopen en hoeveel ze op elke kaart kunnen laden en anoniem kunnen blijven. Door gebruik te maken van de bekende "smurfing"-techniek kunnen criminelen gemakkelijk honderden voorafbetaalde kaarten laden, onder de KYC-drempel blijven en identificatie- en verificatieprocessen vermijden.

Niet-face-to-face relaties en anonimiteit / Relaties op afstand
Als de identificatie- en verificatiemaatregelen van klanten de risico's die verbonden zijn aan persoonlijk contact, zoals imitatiefraude, niet adequaat aanpakken, neemt het risico van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme toe, evenals de moeilijkheid om de fondsen te kunnen traceren.

Het geografische bereik
Open-loop prepaid Kaarten stellen klanten vaak in staat om betalingen uit te voeren op binnenlandse en buitenlandse verkooppunten via wereldwijde betaalnetwerken. Sommige prepaidkaartprogramma's bieden kaarthouders ook de mogelijkheid om geld van persoon tot persoon over te maken.
De compacte fysieke omvang van voorafbetaalde kaarten maakt ze ook potentieel kwetsbaar voor misbruik door criminelen die ze, in plaats van contant geld, gebruiken voor fysiek grensoverschrijdend waardevervoer.

Methoden van financiering
Anonieme financieringsmethoden verhullen de herkomst van de fondsen. Contant geld vormt het grootste potentiële risico, aangezien er geen transactiegeschiedenis beschikbaar is.

Toegang tot contant geld
Via het internationale geldautomaatnetwerk dat financiering in het ene land en geldopnames in een ander land mogelijk maakt.

Segmentatie van de diensten
Vooraf betaalde kaarten kunnen verschillende partijen bij de uitvoering van betalingen betrokken zijn, waaronder de programmabeheerder, de emittent, de acquirer, het betaalnetwerk, de distributeur en agenten. Een groot aantal partijen die betrokken zijn bij de levering van NPPS, vooral wanneer ze verspreid zijn over verschillende landen, kan het ML/TF-risico van het product verhogen door het potentieel van segmentatie en het potentieel verlies van klanten- en transactie-informatie.


Wat zijn 5AMLD-maatregelen om het gebruik van Prepaid Cards in te lijsten?
  • 1

    Verlaging van de identificatiedrempel voor anonieme voorafbetaalde kaarthouders van 250 euro naar 150 euro.

  • 2

    KYC-onderzoeken die moeten worden uitgevoerd voor betalingstransacties op afstand boven 50 euro, of als een opname boven 50 euro wordt gedaan voor een prepaidkaart.

  • 3

    Voorafbetaalde kaarten die buiten de EU zijn uitgegeven, kunnen in de EU alleen worden gebruikt als ze voldoen aan gelijkwaardige anti-witwasnormen (flexibiliteit van de lidstaten).
Zullen risicobeperkende maatregelen bijdragen tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme?

De vaststelling van beperkingen (bv. laaddrempels, beperkte bestedingscapaciteit) vermindert de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aanzienlijk. Financierings- of aankooplimieten, herladingslimieten, toegang tot contant geld, en of de kaart buiten het land van uitgifte kan worden gebruikt, ....
De omzeiling door criminelen zal onze financiële systemen verder teisteren, maar betekent niet dat we tekortkomingen bij de naleving van de AML-regels kunnen toestaan. Geleidelijk aan zullen mazen in de wet worden gedicht door de tijd en neptransacties die door de voortdurende inspanningen van alle professionals in de markt worden opgespoord. Dit benadrukt ook het belang van een jaarlijkse EWRA waarbij we de significante risico's voor de entiteit identificeren en in de tweede stap controles ontwikkelen die deze risico's beperken.
De wijzigingen van AMLD5 - Richtlijn (EU) 2015/849 moeten uiterlijk op 10 januari 2020 in nationaal recht zijn omgezet. De lidstaten moeten uiterlijk op 10 januari 2020 een register van economische eigendom opzetten voor vennootschappen en andere rechtspersonen en uiterlijk op 10 maart 2020 voor trusts en soortgelijke juridische constructies.
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is Regulatory Technology of RegTech? Leer het verschil met FinTech en hoe RegTech compliance organisaties helpt om w...

Know your Customer Mon 01 April 2019

Wat zijn Hawala-transacties? Leer meer over dit oude systeem van geld overmaken en hoe het wordt gebruikt door criminel...

Money Laundering Wed 20 February 2019

Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alle...

KYC Mon 09 December 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons