Corporate-governancenormen zijn een kader waarbinnen operationele en gedragsnormen voor de raad van bestuur, het uitvoerend management en het bredere personeel worden vastgesteld. Hiƫrarchie in harmonie. Het gaat grotendeels gepaard met een verantwoordingsbeweging, beter beheer en betere controle, en is in wezen gebaseerd op de beginselen van transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.


Wat is goede corporate governance?


Als we de geschiedenis van corporate governance bekijken in termen van hoe lang beursgenoteerde ondernemingen al bestaan, met bestuurders aan het hoofd en aandeelhouders die nieuws over de prestaties willen, kunnen we 300-400 jaar teruggaan. In het begin van de 17e eeuw, om precies te zijn in 1602, De Nederlandse 'Vereenigde Oostindische Compagnie' (VOC) vorm gegeven aan moderne ondernemingen en hun bestuurskader door de scheiding van eigendom en beheer, rechtspersoonlijkheid, en beperkte aansprakelijkheid voor aandeelhouders en bestuurders.

Deze bedrijfsveranderingen brachten grote mobilisatie van middelen, coƶrdinatie van activiteiten, toewijzing van rijkdom en creƫerden vraag naar nieuwe beheersstrategieƫn wat leidde tot de eerste schijn van een bestuur. Het economische succes van de VOC werd beschouwd als effectief dankzij de bestuursstructuur die als voorwaarde werd gesteld voor duurzame en winstgerichte ondernemingen. De Nederlanders pionierden met een eenvoudig corporate governance-systeem en kaders die tot op de dag van vandaag worden gebruikt.
Good governance management

Het idee dat managers verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders, via de terminologie van corporate governance, is echter een veel recentere ontwikkeling die teruggaat tot de jaren 1970 in de Verenigde Staten. Corporate governance is in de loop der jaren sterk veranderd en hun model omvatte niet de moderne verantwoordelijkheden van de huidige raden van bestuur. De complexiteit en nuances van deze verantwoordelijkheden is iets waar steeds meer rekening mee wordt gehouden.

Behoorlijk bestuur kan worden omschreven als een geheel van relaties tussen het management, de raad van bestuur, de aandeelhouders en andere belanghebbenden van een onderneming, dat de structuur biedt waarmee de doelstellingen van de onderneming worden vastgesteld.
Het bestrijkt een aantal verschillende aspecten en omvat alle processen, voorschriften en wetten die bedoeld zijn om de manier waarop de onderneming wordt bestuurd, beheerd en gecontroleerd te omkaderen.

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen. Goed bestuur voorziet in mechanismen om leiderschap, integriteit en transparantie in de besluitvorming te waarborgen.. Het moet helpen de doelstellingen van de onderneming te bepalen, de middelen om die te bereiken en de wijze waarop de prestaties moeten worden beoordeeld.

  • Een sterk leiderschap bijdragen tot een doeltreffend bestuur door samenwerking, communicatie en doeltreffende richtsnoeren inzake taken en verantwoordelijkheden
  • Een positieve cultuur verhoging van het enthousiasme van de werknemers, aanmoediging van motivatie en productiviteit, met betere bedrijfsprestaties tot gevolg
  • Een eerlijk beloningsbeleid het vormen van een motivatiemotor voor de werknemers en de leidinggevenden om resultaten op lange termijn te bereiken
  • Aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders fungeren als gids voor de onderneming. Zij fungeren als waakhond en zijn van cruciaal belang voor het risicobeheer.
  • Bekendmaking van de bedrijfsrollen zorgt voor transparantie in de activiteiten en maakt het voor beleggers gemakkelijker om met kennis van zaken beslissingen te nemen
  • Structuur en robuust risicobeheer die verwijst naar een op risico gebaseerde besluitvorming en toezicht op de activiteiten van een bedrijf, waarbij de verantwoordelijkheden binnen de organisatie worden uitgewerkt voor doeltreffend risicobeheer.
Goede bestuursmechanismen kunnen blijken uit normen voor goede praktijken met betrekking tot sterk leiderschap, een positieve cultuur, het beloningsbeleid, de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders, openbaarmaking van de taken en de structuur van de onderneming en robuust risicobeheer.

Dit alles stimuleert en versterkt gedragingen die ervoor zorgen dat bedrijfsvertegenwoordigers handelen om de langetermijnbelangen van de onderneming en haar aandeelhouders te beschermen.


Good governance Statistics


Real estate and crime
Corporate governance heeft de afgelopen decennia weliswaar merkbare veranderingen ondergaan, maar ook al wordt het steeds meer een heet hangijzer in de hedendaagse bestuurskamers, schandalen komen nog steeds voor.

Carillon, het domino-effect(2018): Carillion plc was een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Britse multinationale dienstverlener op het gebied van bouw en faciliteitenbeheer. "De grootste handelsliquidatie ooit in het VK" gebeurde in januari 2018, waardoor 3.000 banen verloren gingen en bijna 450 overheidsprojecten, waarvoor het bedrijf was gecontracteerd, werden gehinderd. Toen Carillion instortte, gingen kleinere bedrijven en leveranciers die van Carillion afhankelijk waren voor uitbestede diensten failliet. KPMG is voor 1,3 miljard pond aangeklaagd omdat het rode vlaggen heeft gemist en de onjuistheden in de rekeningen van Carillion niet heeft ontdekt.

DWS-eenheid van Deutsche Bank en ESG-greenwashing (2022): Het retailgeldbeheerbedrijf DWS zou zich schuldig hebben gemaakt aan 'greenwashing', waarbij beleggingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) onder valse claims werden verkocht. De afgelopen jaren werd DWS ook geconfronteerd met juridische controverses over onder meer het witwassen van geld in Rusland, rentemanipulatie en het schenden van het embargo tussen de VS en Iran (Deutsche Welle, 2022).

In feite zijn er enkele verbeteringen nodig, en we moeten het beter doen. De wereld evolueert inderdaad in snel tempo en corporate governance zal waarschijnlijk nieuwe uitdagingen zoals kunstmatige intelligentie en digitale valuta's omarmen. De opkomst van moderne technologieƫn en algemene innovaties bedreigen de relevantie van de huidige beste praktijken en wetgeving op het gebied van corporate governance.
Corporate governance vertegenwoordigt niet de gezondheid van een organisatie, maar de hygiƫne ervan. Het moet worden aangepast aan de complexiteit van een bedrijf eerder dan de omvang ervan. Daarom moet rekening worden gehouden met de toenemende complexiteit, met belangenconflicten, machtsverdeling, milieu- en sociale verantwoordelijkheden, besluitvormingsprocessen..
Good governance importance
Corporate governance vereist dus regelmatige bestuursvergaderingen, bedrijfscontrole en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Wat als het hand in hand zou gaan met normen voor compliance en financiƫle regelgeving? In feite vormen een robuust risicobeheersysteem evenals transparantie voor de klanten en betrouwbaarheid met daarnaast een stevig ondernemingsbestuur de fundamentele hoekstenen van elk goed bedrijf.
Wilt u meer weten over wat Pideeco voor uw bedrijf kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen !
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

De 5e AML-richtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Leer de geschiedenis van de richtlijnen kennen en ...

Financial firms Sat 12 May 2018

Wat is een Enterprise Wide Risk Assessment of EWRA? Leer hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrij...

Financial firms Mon 17 June 2019

Wat is de EU-richtlijn betreffende klokkenluiders? Ontdek wat een klokkenluider is en hoe hij wordt beschermd door de n...

Financial Institutions Wed 08 May 2019

Gedragsrisico is het onderwerp van de laatste jaren. Ontdek hoe u uw risicobereidheid kunt verwoorden door de geschikthe...

Compliance Mon 28 May 2018
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiƫle sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiƫnte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons