Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Interne opleiding


De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een professionele tewerkstelling kan een goede manier zijn om te anticiperen en nadelige situaties voor eender welke werkgever te voorkomen. Het verzorgen van stagiairs en de vorming van jonge analisten is een steeds terugkerende actie die net zo goed kan worden overwogen als het behouden en voeden van de vakkennis van uw personeel. Soms is het niet alleen een goed gedrag, maar ook een dwingende wettelijke verplichting.


De financiële crisis van 2008 heeft ertoe geleid dat de Europese Unie steeds meer regels heeft aangenomen om de banken en financiële instellingen meer bewust te maken van hun producten en diensten en van de Anti Money Laundering en Financiering van terrorismebestrijding regels, om de investeerders efficiënter te beschermen.

Permanente opleiding van het personeel en de vorming van nieuwe stagiairs is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de instellingen zich aan het toepasselijke rechtskader houden, zoals MiFID II , en om ervoor te zorgen dat het personeel voldoende kennis heeft van deze zaken.

MiFID II vereist meer dan basiskennis en -bekwaamheid van het personeel. Het vereist dat het personeel de specifieke begrippen en kwesties begrijpt zoals die in de richtlijn worden opgesomd en ESMA Guidelines.Interne training

Het compliance framework van een bedrijf moet ervoor zorgen dat alle medewerkers die contact hebben met klanten of die toegang hebben tot de gegevens en transacties van klanten (front- of commercieel personeel) en het compliance personeel, inzicht hebben in de rapporterings-, cliëntidentificatie- en verificatieprocessen, de vereisten voor het bijhouden van gegevens en andere wettelijke verplichtingen. Dit inzicht is alleen mogelijk door aan te tonen dat een goede trainingsprocedure effectief wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.


Krachtige trainingen geven specifieke voorbeelden

De manier van trainen kan variëren afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het onderwerp. Het trainingsprogramma voor een klein bedrijf kan minder verfijnd zijn.
Frequentiestandaarden, regelmatige updates, het op de hoogte houden van de medewerkers van updates van de regelgeving en interne policies and procedures revisie.


Werknemers moeten begrijpen hoe hun instelling, organisatie of beroep kwetsbaar is voor misbruik door criminelen die de opbrengsten van misdrijven witwassen of door terroristen die hun activiteiten financieren. De training moet voorbeelden bevatten van hoe uw specifieke type organisatie kan worden gebruikt om illegale fondsen wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren.

Was this service page helpful ?  
Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodolog...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scraping and w...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regula...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Pol...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

For any professional, setting the emphasis on a continuous learning principle...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the Action Plan t...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
MiFID: Time for information transparency
Piet De Vreese

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) was put into force in November 2007 and was created with the objective of harmonising Europe's financial landscape. This Directive changed how the financial markets worked and especially how they were ruled. MiFI...

Read more Author What else ?
MiFID: Time for information transparency - Pideeco Journal