Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Handelen met voorkennis


Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruikt) ontstaat wanneer een persoon over voorkennis beschikt en deze informatie gebruikt om financiële instrumenten te verwerven of te vervreemden, voor zijn rekening of voor rekening van iemand anders. Handel met voorkennis geeft een onrechtmatig voordeel aan de persoon die de voorkennis gebruikt.


Preventieve methoden om marktmisbruik te bestrijden

. Een van de maatregelen die de wetgevende organen van de Europese Unie hebben genomen om het vertrouwen van de beleggers in de markt te vergroten, is het vergroten van de inspanningen voor harmonisatie en duidelijkere regels voor marktmisbruik. Handel met voorkennis is een van de soorten onwettige handelingen die kunnen worden gebruikt om de markt te manipuleren. De Richtlijn 2014/57/EU versterkt en vervangt de vorige Richtlijn Marktmisbruik.

De bepalingen voor handel met voorwetenschap zijn onder meer van toepassing op het volgende:
- financiële instrumenten die op gereglementeerde markten worden verhandeld,
- financiële instrumenten die worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit (hierna "MTF" genoemd)
- financiële instrumenten die worden verhandeld op een georganiseerde handelsfaciliteit (hierna "OTF" genoemd)
- financiële instrumenten waarvan de prijs/waardeafhankelijk is van de prijs/waarde van één van de bovengenoemde instrumenten.

Bovengenoemde financiële instrumenten moeten voldoen aan de bepalingen inzake handel met voorkennis en het niet naleven van deze regels is een strafbaar feit. Zelfs de poging tot handel met voorwetenschap is een strafbaar feit in de zin van de richtlijn. Het doel van de EU-wetgeving op dit gebied is ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers toegang hebben tot dezelfde feiten, dezelfde gegevens. Op deze manier zorgt de EU voor transparantie en eerlijke markten. In dit verband is de Verordening 596/2014 inzake marktmisbruik (hierna "MAR" genoemd) gepubliceerd, waarin de nadruk wordt gelegd op administratieve sancties en de onderzoeksbevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten. Zo hebben de betrokken autoriteiten bijvoorbeeld het recht om de gebouwen van verdachte personen of entiteiten te betreden om documenten of ander materiaal zoals opnames van telefoongesprekken of e-mails te verkrijgen.

De EU-wetgeving wordt voortdurend gewijzigd om de markten te beschermen tegen een nieuwe crisis en om verdere financiële ontwikkelingen in de EU te bevorderen. Het rechtskader wordt strenger en gedetailleerder. Pideeco is er om u adviesdiensten aan te bieden en uw bedrijf in overeenstemming en up-to-date te houden met de relevante regels en verplichtingen.
Was deze servicepagina nuttig?  
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium
Stefano Siggia

De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance en AML in de nabije t...

Read more Author What else ?
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium - Pideeco Journal