Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Handelen met voorkennis


Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruikt) ontstaat wanneer een persoon over voorkennis beschikt en deze informatie gebruikt om financiële instrumenten te verwerven of te vervreemden, voor zijn rekening of voor rekening van iemand anders. Handel met voorkennis geeft een onrechtmatig voordeel aan de persoon die de voorkennis gebruikt.


Preventieve methoden om marktmisbruik te bestrijden

. Een van de maatregelen die de wetgevende organen van de Europese Unie hebben genomen om het vertrouwen van de beleggers in de markt te vergroten, is het vergroten van de inspanningen voor harmonisatie en duidelijkere regels voor marktmisbruik. Handel met voorkennis is een van de soorten onwettige handelingen die kunnen worden gebruikt om de markt te manipuleren. De Richtlijn 2014/57/EU versterkt en vervangt de vorige Richtlijn Marktmisbruik.

De bepalingen voor handel met voorwetenschap zijn onder meer van toepassing op het volgende:
- financiële instrumenten die op gereglementeerde markten worden verhandeld,
- financiële instrumenten die worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit (hierna "MTF" genoemd)
- financiële instrumenten die worden verhandeld op een georganiseerde handelsfaciliteit (hierna "OTF" genoemd)
- financiële instrumenten waarvan de prijs/waardeafhankelijk is van de prijs/waarde van één van de bovengenoemde instrumenten.

Bovengenoemde financiële instrumenten moeten voldoen aan de bepalingen inzake handel met voorkennis en het niet naleven van deze regels is een strafbaar feit. Zelfs de poging tot handel met voorwetenschap is een strafbaar feit in de zin van de richtlijn. Het doel van de EU-wetgeving op dit gebied is ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers toegang hebben tot dezelfde feiten, dezelfde gegevens. Op deze manier zorgt de EU voor transparantie en eerlijke markten. In dit verband is de Verordening 596/2014 inzake marktmisbruik (hierna "MAR" genoemd) gepubliceerd, waarin de nadruk wordt gelegd op administratieve sancties en de onderzoeksbevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten. Zo hebben de betrokken autoriteiten bijvoorbeeld het recht om de gebouwen van verdachte personen of entiteiten te betreden om documenten of ander materiaal zoals opnames van telefoongesprekken of e-mails te verkrijgen.

De EU-wetgeving wordt voortdurend gewijzigd om de markten te beschermen tegen een nieuwe crisis en om verdere financiële ontwikkelingen in de EU te bevorderen. Het rechtskader wordt strenger en gedetailleerder. Pideeco is er om u adviesdiensten aan te bieden en uw bedrijf in overeenstemming en up-to-date te houden met de relevante regels en verplichtingen.
Was deze servicepagina nuttig?  
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Profiel
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
Michel Cliquet

De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven door "Open Banking ...

Read more Author What else ?
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten - Pideeco Journal