Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Politiek prominente personen

Compliance Consulting Financiele misdrijven Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen door uw financiële onderneming. Als onderdeel van hun KYC-procedure, moeten financiële ondernemingen die zich onderwerpen aan AML-regelgeving moeten hogere waakzaamheidsnormen voor hun PEP's opstellen en toepassen. Deze praktische uitvoering kan gecompliceerd zijn omdat de criteria breed zijn: verschillende internationale standaarden en FATF's publiceren vaak updates in deze aanbevelingen.


Wat is een Politically Exposed Person (PEP) ?

Wat is een PEP? Politiek prominente persoon - KYC & AML
Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's vanwege de essentiële publieke functies (politieke, juridische of administratieve) die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend. Ze zijn vatbaar voor omkoping of corruptie vanwege hun prominente invloed, positie of openbaar gezag. Bovendien zal elke naaste medewerker of familielid van een dergelijke persoon ook als een risico worden beschouwd en kan hij of zij worden toegevoegd aan de beoogde lijst van een bedrijf.


Wat is een adequaat risicobeheer?

De anti-witwasrichtlijn en de Belgische nationale wet bepalen dat financiële instellingen moeten beschikken over "adequate risicobeheerssystemen, met inbegrip van passende risico gecorrigeerde procedures, om te bepalen of de cliënt, een agent van de cliënt of de uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon is of is geworden" § 2 van hetzelfde artikel geeft aan dat deze systemen de levensverzekeringsmaatschappijen ook het recht geven om de gevallen te identificeren waarin een begunstigde van een contractlevensverzekering en, in voorkomend geval, een uiteindelijk gerechtigde van de begunstigde van een dergelijk contract een PEP is.
Compliance met KYC & AML PEP due diligence obligation


Hoe een PEP-evaluatie uit te voeren - Politiek prominente persoon - KYC & AML
Met het oog op een grotere waakzaamheid ten aanzien van PEP's is de eerste verplichting van financiële instellingen om een procedure en een instrument in te voeren voor het opsporen van transacties of zakelijke relaties waarbij een of meer personen aan de criteria voldoen. Dit instrument moet enerzijds deze opsporing mogelijk maken tijdens de uitvoering van incidentele verrichtingen of bij het aangaan van een zakenrelatie, maar moet anderzijds ook de opsporing mogelijk maken van de zakenrelaties waarbij één of meer personen die betrokken zijn bij één van de hierboven vermelde kwaliteiten in de loop van de zakenrelatie het statuut van PEP hebben verworven.Invoering van National PEP

Voor de vierde wijziging van de AML-richtlijn heeft het concept van nationale pep aangenomen. De richtlijn bevat een niet-uitputtende lijst van prominente publieke functies:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
  • parlementariërs of leden van soortgelijke wetgevende organen;
  • leden van de bestuursorganen van politieke partijen;
  • leden van de hoogste rechtscolleges, grondwettelijke hoven of andere hooggerechtshoven, met inbegrip van de administratieve hoven, waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
  • leden van de rechtbanken of raden van bestuur van centrale banken;
  • ambassadeurs, consuls, belastingschuldigen en hoge officieren van de strijdkrachten;
  • leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de overheidsbedrijven;
  • directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur of van de raad van bestuur van een internationale organisatie, of personen met een gelijkaardige functie binnen deze organisatie.
Compliance with AMLD4 - KYC & AML PEP Nationals ReviewPideeco: Customer due diligence onderzoek platform

In een continue dynamische omgeving kan het voor menselijke analisten al snel onmogelijk worden om het evoluerende spoor van wereldwijd politiek prominente personen en hun familie en zakenrelaties te volgen.

Bij Pideeco hebben we besloten om een evolutie teweeg te brengen en af te wijken van een louter manuele aanpak met menselijke interactie, wat niet strookt met de moderne visie. We richten ons op het ontwikkelen van gefundeerde oplossingen die echte business professionals helpen om de beste beoordeling te maken, ondersteund door de beste informatie aan hun zijde.KYC en AML - Politiek prominente personen - Digitale Oplossing


Pideeco Screening oplossingen bieden geavanceerde monitoring van ongestructureerde en gestructureerde gegevensbronnen om bestaande risicosignalen beter te identificeren. Onze oplossing omvat de verificatie van alle verplichte risicobeoordelingscriteria. De database wordt voortdurend bijgewerkt met (inter-)nationale ambtenaren en een andere relevante lijst van gesanctioneerde personen of entiteiten. Verder bezit Pideeco een Belgische nationale lijst van politiek prominente personen en voert dagelijks updates uit van de informatie die het bevat.

Pideeco Customer Due Diligence platform biedt een breed scala aan middelen en workflows en stelt u in staat om uw klantenrisicobeoordeling en ontwikkelingen te centraliseren in één beveiligde locatie.

Was deze servicepagina nuttig?  
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België
Michel Cliquet

Op 6 augustus 2019, publiceerde de Nationale Bank van België (NBB) een persbericht waarin werd aangekondigd dat het aantal aanvragen voor de uitvoering van betalingsactiviteiten in België in 2019 aanzienlijk is toegenomen. In totaal zijn er nu 34 bedrijven met een ver...

Read more Author What else ?
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België - Pideeco Journal