Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Politiek prominente personen

Compliance Consulting Financiele misdrijven Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-verordening moeten hun PEP's inventariseren en hogere waakzaamheidsnormen toepassen.


Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

What is a PEP ? Politically Exposed Person - KYC & AML
Een politiek prominente persoon (PEP) is een persoon die momenteel een belangrijke publieke functie bekleedt of voorheen bekleedde, alsook zijn naaste familie en goede vrienden. Door de aard van hun positie en macht lopen PEP's een groter risico op corruptie, omkoping en het witwassen van geld.

Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.


Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?

Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.

De anti-witwasrichtlijn en de Belgische nationale wet bepalen dat financiële instellingen moeten beschikken over "adequate risicobeheersystemen, met inbegrip van passende, op het risico afgestemde procedures, om vast te stellen of de cliënt, een lasthebber van de cliënt of de uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon is of is geworden."
AML Directive PEP

Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?

Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:

- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.

- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.

- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.

- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.

- PEP's namens u screenen.

- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.

- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.

- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
De doeltreffendheid van financiële sancties en embargo
Oscar Canario da Cunha

Financiële sancties en embargo's worden door regeringen en internationale organisaties al lang gebruikt als middel om economische druk uit te oefenen op schurkenstaten om politieke doelstellingen te bereiken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de stroom van financiël...

Read more Author What else ?
De doeltreffendheid van financiële sancties en embargo - Pideeco Journal