Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Politiek prominente personen

Compliance Consulting Financiele misdrijven Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-verordening moeten hun PEP's inventariseren en hogere waakzaamheidsnormen toepassen.


Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

What is a PEP ? Politically Exposed Person - KYC & AML
Een politiek prominente persoon (PEP) is een persoon die momenteel een belangrijke publieke functie bekleedt of voorheen bekleedde, alsook zijn naaste familie en goede vrienden. Door de aard van hun positie en macht lopen PEP's een groter risico op corruptie, omkoping en het witwassen van geld.

Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.


Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?

Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.

De anti-witwasrichtlijn en de Belgische nationale wet bepalen dat financiële instellingen moeten beschikken over "adequate risicobeheersystemen, met inbegrip van passende, op het risico afgestemde procedures, om vast te stellen of de cliënt, een lasthebber van de cliënt of de uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon is of is geworden."
AML Directive PEP

Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?

Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:

- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.

- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.

- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.

- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.

- PEP's namens u screenen.

- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.

- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.

- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
Oscar Canario da Cunha

Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om t...

Read more Author What else ?
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie - Pideeco Journal