Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Ondernemingsbestuur


Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen. Goed bestuur biedt mechanismen om leiderschap, integriteit en transparantie in de besluitvorming te waarborgen. Het helpt de doelstellingen van de onderneming te bepalen, de middelen om die te bereiken en de wijze waarop de prestaties moeten worden beoordeeld.

Behoorlijk bestuur wil bedrijven in evenwicht houden met de nieuwe uitdagingen van een digitale en geglobaliseerde markt enerzijds en de belangen van werknemers, aandeelhouders, verschillende stakeholders en ethiek anderzijds.

Wat is corporate governance?

Beginselen van goed bestuur
Het beheer en de leiding van een onderneming worden geregeld door een reeks procedures, regels en structuren die bekend staan als corporate governance. Het is erop gericht dat beslissingen transparant en verantwoord zijn, en in het belang van de onderneming en haar stakeholders. Het gaat om de methoden waarmee bedrijven worden bestuurd en gecontroleerd. Dit omvat risicobeheer, naleving van wetten en interactie met belanghebbenden zoals aandeelhouders, werknemers en klanten.


Europe 2020 en de EU Action Plan (2012) zijn voorbeelden van hoe belangrijk corporate governance is voor de Europese Commissie voor de duurzame economie van de EU-lidstaten. In de EU moet een onderneming die besluit af te wijken van de regels van een code voor corporate governance, deze afwijking via haar jaarverslag bekendmaken en toelichten aan haar aandeelhouders.

Hoe kan Pideeco u helpen met Ondernemingsbestuur?

Omdat het veel tijd, geld en talent kost om governance kaders en procedures te creëren en in praktijk te brengen die voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en wettelijke verplichtingen, kan goed ondernemingsbestuur een uitdaging zijn voor bedrijven. Onze decennialange ervaring bij Pideeco kan uw bedrijf helpen om:

- Uw beleid, procedures en regels te beoordelen om eventuele hiaten te vinden en de inhoud ervan te verbeteren.

- Ontbrekende beleidslijnen en procedures op te stellen die relevant zijn voor uw bedrijf.

- Navigeren door de complexe regelgeving en het snel veranderende landschap en het vinden van hiaten binnen uw bedrijf.

- Uw corporate governance processen evalueren en u helpen deze te verbeteren.

- Samen met u bekijken hoe u belanghebbenden het beste kunt benaderen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
Michel Cliquet

De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven door "Open Banking ...

Read more Author What else ?
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten - Pideeco Journal