Compliance Consulting
Naleving Advies- en management bedrijf

Ondernemingsbestuur


Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te ondersteunen. Goed bestuur biedt mechanismen om het leiderschap, de integriteit en de transparantie van de besluitvorming te waarborgen. Het moet helpen bij het vaststellen van de doelstellingen van de samenleving, de middelen om deze te bereiken en de wijze waarop de prestaties kunnen worden beoordeeld.
Corporate Governance heeft tot doel om bedrijven in evenwicht te houden met de nieuwe uitdagingen van een digitale en geglobaliseerde markt enerzijds en de belangen van werknemers, aandeelhouders, andere stakeholders en ethiek anderzijds.


Wat zijn de voordelen van een herziening van de corporate governance standaarden?

Landen met ontwikkelingspotentieel, hebben hun blik gericht op Corporate Governance en erkennen hoe gunstig dit kan zijn voor de economie.
China heeft zijn Code of Corporate Governance voor beursgenoteerde ondernemingen herzien.

Europa 2020 en het EU-actieplan (2012) zijn voorbeelden van hoe belangrijk corporate governance is voor de Europese Commissie als onderdeel van haar plan voor duurzame economie in de EU-lidstaten.

Indien een bedrijf in de EU besluit om af te wijken van de regels van een corporate governance code, moet het bedrijf deze afwijking publiceren en toelichten aan zijn aandeelhouders, via zijn jaarverslag.

Pideeco helpt u om uw bedrijf in overeenstemming te houden met de Corporate Governance regels en deze regels op de meest efficiënte manier voor uw bedrijf te implementeren.


Was deze servicepagina nuttig?  
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Vasiliki Karamousali - Pideeco Network Partner
Vasiliki Karamousali
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Profiel
De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit
Piet De Vreese

Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de regelgeving van de financiële instelling en helpt de Compliance Officer om een sterk bestuur op te bouwen. Dit principe wordt ook wel "tone at the top" genoemd in ethisch en verantwoord zakelij...

Read more Author What else ?
De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit - Pideeco Journal