Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Klantonderzoek


Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cliënt wordt geverifieerd en de potentiële risico's van zakendoen met hem worden beoordeeld. Het omvat het verzamelen en beoordelen van informatie over de achtergrond van de cliënt, zijn financiële activiteiten en mogelijke risico's om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Naleving van klantenonderzoeken
CDD is een cruciaal onderdeel van de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en know-your-customer (KYC) procedures.


Wat is het EU-rechtskader voor CDD?

Op basis van hoofdstuk II van het EU-richtlijn 2015/849:

?De lidstaten verbieden hun kredietinstellingen en financiële instellingen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes bij te houden. De lidstaten schrijven in elk geval voor dat (...) paspoorten zo spoedig mogelijk en in elk geval (...) aan CDD-maatregelen worden onderworpen.?.

De tekst adviseert financiële instellingen ervoor te zorgen dat zij hun CDD-verplichtingen nakomen wanneer zij betrokken zijn bij transacties of zakelijke relaties die dat vereisen. Niet-naleving van CDD kan leiden tot aanzienlijke administratieve en strafrechtelijke sancties.
Klantonderzoeken

Het EU-rechtskader maakt ook onderscheid tussen standaard CDD en verscherpt due diligence-onderzoek (EDD), waarbij het laatste vereist is voor klanten met een hoog risico en transacties waarbij risicolanden betrokken zijn.

Hoe kan Pideeco u helpen met Klantonderzoek?

Onze decennialange expertise in de wereld van compliance en financiën kan uw bedrijf helpen om:

- Navigeren door de EU-regelgeving met betrekking tot CDD en EDD.

- Uw huidige CDD- en EDD-processen te analyseren om eventuele lacunes vast te stellen en een actieplan op te stellen om deze lacunes te verhelpen.

- Uw CDD- en EDD-beleid en -procedures opstellen of verbeteren.

- Klanten en uiteindelijke begunstigden namens u identificeren en verifiëren.

- Doorlopende due diligence van cliënten namens u uitvoeren.

- Het EDD-proces van de meest risicovolle klanten binnen de instelling goedkeuren en het management hiervan bewust maken.

- Medewerkers opleiden in CDD- en EDD-processen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Oscar Canario da Cunha

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties...

Read more Author What else ?
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen - Pideeco Journal