Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Financiering van terroristen

Compliance Consulting Financiele misdrijven Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van middelen, op welke wijze dan ook, direct of indirect, met het doel of de wetenschap dat deze middelen geheel of gedeeltelijk door een terrorist of een terroristische organisatie zullen worden gebruikt. Net als de bestrijding van het witwassen van geld, de embargo's en de naleving van internationale sancties, draagt de strijd tegen de financiering van het terrorisme bij tot de veiligheid en het vertrouwen van de financiële markt en zijn actoren.

Hoe preventieve terrorisme mechanismen worden bedacht in de financiële sector


De strijd tegen de financiering van het terrorisme - financiële instellingen
Illegale geldstromen kunnen de integriteit, de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector schaden en de interne markt van de Europese Unie en de internationale ontwikkeling bedreigen. Het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de georganiseerde misdaad blijven aanzienlijke problemen opleveren. Een gerichte en evenredige preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is onontbeerlijk. De soliditeit, integriteit en stabiliteit van kredietinstellingen en financiële instellingen kan ernstig in gevaar worden gebracht door de inspanningen van criminelen om illegaal geld op de markt te brengen.


De laatste jaren zijn we getuige geweest van een ongekende toename van terroristische activiteiten in Europa en daarbuiten. De kosten van de aanslagen zijn misschien niet hoog, maar het in stand houden van een terroristische organisatie vereist grote geldstromen. Het snijden in de financiering van deze organisaties betekent dat we het terrorisme moeten bestrijden.

De Europese Unie heeft maatregelen genomen tegen het witwassen van geld (hierna "AML" genoemd) en de financiering van terrorismebestrijding door de inwerkingtreding van relevante wetgeving. In juni 2018 werd de vijfde AML-richtlijn gepubliceerd, die de vierde AML-richtlijn (2015) wijzigt. De actualisering van de EU-verordening geeft een gevoel van de druk op de Europese instellingen om het hoofd te bieden aan de late gevallen van internationale witwasregelingen die het consortium van internationale journalisten aan het publiek heeft onthuld, maar ook van de dringende noodzaak om rekening te houden met de technologische evolutie van de financiële diensten.


België « is, net als de meeste EU-lidstaten, lid van de Financial Action Task Force (hierna "FATF"), een intergouvernementeel orgaan dat normen opstelt (d.w.z. welke landen een hoog risico vormen) voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De behoefte aan internationale samenwerking wordt steeds groter naarmate het systeem voor de financiering van het terrorisme grensoverschrijdend en meer verfijnd is geworden wat betreft de gebruikte methoden (d.w.z. IT-instrumenten).

In 2018 heeft de FATF een gewijzigd operationeel plan voor de financiering van terrorismebestrijding goedgekeurd. De goedkeuring van een geactualiseerd beleid onderstreept hoe het terrorisme zich ontwikkelt en hoe belangrijk het is dat landen ervoor zorgen dat het financiële stelsel niet wordt gebruikt om terroristische activiteiten te financieren.
FATF strijd tegen de financiering van het terrorisme - financiële instellingen


Elk bedrijf moet zich houden aan de eisen van de wet inzake de financiering van terrorisme. In de EU heeft niet-naleving ernstige strafrechtelijke sancties, financiële gevolgen en aanzienlijke reputatieschade voor het bedrijf.
Was deze servicepagina nuttig?  
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU?
Damian Vildosola Truche

Sinds 1991 past de Europese Unie regelmatig nieuwe antiwitwasrichtlijnen toe om zich aan te passen en nieuwe technieken (bv. MiCA om cryptocurrency's te reguleren) van witwassen en financiering van terrorisme te kunnen bestrijden. Tegenwoordig worden moderne techno...

Read more Author What else ?
Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU? - Pideeco Journal