Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Risicogebaseerde aanpak

Compliance Consulting Centrale Compliance Risicogebaseerde aanpak

risk based approach compliance mechanisms
De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een methode die het mogelijk maakt om op basis van een voorafgaande analyse van de gegevens prioriteiten te stellen voor de activiteiten van de onderneming. Sinds de 2012 FATF-aanbevelingen is het een overkoepelende vereiste, waardoor de basis wordt gelegd voor een effectieve implementatie van alle aanbevelingen voor een effectieve uitvoering van alle AML/CFT maatregelen.Wat zijn de voordelen van het implementeren van een risicogebaseerde aanpak ?

Het RBA-proces stelt u in staat om potentieel hoge risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze te beperken. Het onderliggende principe van de RBA is om de middelen (uw middelen) te focussen op waar ze het meest nodig zijn (uw behoeften) om risico's binnen uw tolerantieniveau te beheren.

Conventional approach
 • Prioritering
  No
 • Operationele kosten
  High
 • Reactiesnelheid
  Slow
 • Personeelszaken
  High
Risk Based approach
 • Prioritering
  Yes
 • Operationele kosten
  Small
 • Reactiesnelheid
  Fast
 • Personeelszaken
  Low


Een RBA bestaat daarom uit een identificatie, beoordeling en beoordeling en inzicht risico's op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme en de daaruit voortvloeiende toepassing van maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme in verhouding tot deze risico's om een efficiënte en effectieve risicobeperking te bereiken. Het niveau van het geïdentificeerde risico zal het niveau van due diligence bepalen dat vereist is.
6 Stappen voor een efficiënte Risk Based Approach (RBA) procedure

 • 1

  Definitie en evaluatie van de risico's. De potentiële risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme waarmee beroepsbeoefenaars te maken krijgen, zullen variëren afhankelijk van vele factoren, waaronder de ondernomen activiteiten en het bedrijfsmodel.

 • 2

  Verzamel gegevens

 • 3

  Analyseer de gegevens in het licht van het bedrijfsmodel en geef prioriteit aan de risico's

 • 4

  Acteer op de geïdentificeerde risico's. Escaleer de meest riscante gevallen

 • 5

  Meet het succes, KPI

 • 6

  Updateer uw model en vul de leemten op

.

Houd er rekening mee dat de risicogebaseerde aanpak inhoudt dat de middelen moeten worden vastgesteld waar de behoeften worden vastgesteld.

De Belgische financiële inlichtingeneenheid heeft verschillende sectorale begeleidingsrapporten voor een sectorgerichte, op risico's gerichte benadering van de sector uitgebracht.

.
Was deze servicepagina nuttig?  
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?
Piet De Vreese

In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de moeren en bouten van hun procedures en controles hebben ontleed. Maar de huidige opzet...

Read more Author What else ?
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen? - Pideeco Journal