Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Ethiek en normen


De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefinieerde gedragscodes, bedrijfswaarden en bedrijfsprincipes.

company ethics and standards tutorial
Een ethische aanpak is veel meer dan alleen de naleving van de wet. Het gedrag van een bedrijf moet de waarden volgen die het binnen het bedrijf wil uitdragen. Een moeilijke uitdaging kan de integriteit van een bedrijf versterken in een wereldwijde, digitale en gereguleerde omgeving.


Welke ethische elementen moet een complianceprogramma bevatten?


 • 1

  schriftelijke gedragsnormen;

 • 2

  training;

 • 3

  bronnen voor advies;

 • 4

  middelen om schendingen te melden;

 • 5

  prestatiebeoordelingen;

 • 6

  systemen om overtreders te bestraffen;

 • 3

  leidende waarden en beginselen.

Hoe kan Pideeco u helpen met Ethiek en normen?

Onze deskundigen kunnen uw bedrijf helpen om:

- Uw gedragscode/code of ethics te evalueren om eventuele hiaten te vinden en een verzachtend actieplan op te stellen.

- Het opstellen of verbeteren van de gedragscode/code of ethics van uw bedrijf.

- Een gedragscode op maat van uw bedrijf ontwikkelen en implementeren.

- Medewerkers opleiden in integriteitsprincipes.

- Inbreuken op de gedragscode binnen uw bedrijf onderzoeken.

- Tools ontwikkelen voor het creëren, opvolgen en beheren van een goede bedrijfscultuur binnen uw bedrijf.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
De verborgen kosten van gouden visa
Oscar Canario da Cunha

De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen met de stijgende populariteit zijn ook corruptie en AML-risico's in de kern ervan doorgesijpeld. Velen zijn van mening dat burgerschap een openbaa...

Read more Author What else ?
De verborgen kosten van gouden visa - Pideeco Journal