Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Ethiek en normen


De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe ze inbreuken op de integriteit willen voorkomen door middel van goed gedefinieerde gedragscodes, bedrijfswaarden en business principles.

venootschap ethiek en integriteit normen
Een ethische benadering is veel meer dan alleen de naleving van de wettelijke voorschriften. Het gedrag van een onderneming moet deze waarden volgen en moet iets zijn dat men wil bevorderen of stimuleren binnen de onderneming.
Een moeilijke uitdaging en een steeds complexer wordende uitdaging is het behouden en versterken van de integriteit van een bedrijf in een wereldwijde, digitale en gereguleerde omgeving.


Pideeco kan u helpen uw gedragscode/ethiekcode te evalueren en te verbeteren; om uw nieuwe gedragscode te ontwikkelen en te implementeren; uw personeel te trainen in integriteit.
Wij kunnen u ook helpen bij het ontwikkelen van tools voor het creëren en beheren van een goede bedrijfscultuur en het identificeren van het huidige klimaat in uw bedrijf.

.

Een programma voor ethiek en naleving moet zes belangrijke elementen bevatten


 • 1

  geschreven normen voor ethisch verantwoord gedrag op de werkplek;

 • 2

  training over de standaarden;

 • 3

  bedrijfshulpmiddelen die advies geven over ethische kwesties;

 • 4

  een gemiddelde om potentiële schendingen vertrouwelijk of anoniem te melden;

 • 5

  De beoordeling van de prestaties van ethisch gedrag; en

 • 6

  systemen om overtreders van de regels te disciplineren.


Een zevende element is een set van waarden of principes die zijn vastgelegd.
.

Comprehensive Ethics and Compliance Program (zoals gedefinieerd door ECI)

Was deze servicepagina nuttig?  
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Hoe kunnen efficiënte normen voor deugdelijk bestuur implementeren?
Oscar Canario da Cunha

Het is een kader waarbinnen operationele en gedragsnormen voor de raad van bestuur, het uitvoerend management en het bredere personeel worden vastgesteld. Hiërarchie in harmonie. Het komt grotendeels in een verantwoordingsbeweging, beter management en betere controle. ...

Read more Author What else ?
Hoe kunnen efficiënte normen voor deugdelijk bestuur implementeren? - Pideeco Journal