Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Nalevingsactieplan


compliance action plan step by step guide
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het actieplan dat de entiteit heeft aangewezen en toepast. Een actieplan voor de naleving (CAP) moet duidelijk, systematisch en gedetailleerd zijn om het bedrijfsleven zo goed mogelijk bij te staan.


Het actieplan van elke entiteit kan verschillen naar gelang van haar specifieke kenmerken (d.w.z. het soort bedrijf, de rechtsvorm van de entiteit, het aantal werknemers) en het specifieke juridische kader van elk rechtsgebied. In elk GLB moeten echter enkele fundamentele elementen worden opgenomen.

10 Tips om uw business compliance actieplan te verbeteren !


  • Betrek een Head of Compliance Office met de relevante ervaring en de integriteit die nodig is voor een dergelijke functie;
  • Ontwerp een gedragscode voor het personeel, die duidelijk is voor iedereen en zorg ervoor dat alle medewerkers zich hiervan bewust zijn;
  • Minstens één keer per jaar het beleid en de procedures van de entiteit evalueren en een goede Corporate Governance van de entiteit in het algemeen verzekeren;
  • De gebruikte documenten en gegevens in kaart brengen op basis van de nieuwe GDPR-wetgeving;
  • De uitbestede gedragscodeverslagen controleren;
  • De publicatie van compliance- en auditcharters bewaken.
  • Eenmaal per jaar een risicobeoordeling invullen;
  • Training van de medewerkers om hen bewust te maken van specifieke begrippen en grondbeginselen van de financiële sector, zoals MiFID II vereist;
  • Regulatory Watch, dat wil zeggen het volgen van alle nieuwe wetgeving en het implementeren ervan in het bedrijf, wanneer dat nodig is;
  • Gebruik van technologie om de compliance-procedures te automatiseren en tijd te besparen bij het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van repetitieve controles.
.

Was deze servicepagina nuttig?  
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Waarom worden PPP meer gecontroleerd?
Cesario Dos Santos Pinto

Politiek prominente personen (PPP's) zijn personen aan wie prominente publieke functies zijn toevertrouwd, zoals overheidsfunctionarissen, politici of hooggeplaatste militairen. PPP's kunnen ook hun familieleden en naaste medewerkers omvatten. De term "PPP" wordt ...

Read more Author What else ?
Waarom worden PPP meer gecontroleerd? - Pideeco Journal