Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Nalevingsactieplan


Compliance action plan
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan dat de entiteit heeft ontworpen en toegepast. Een Compliance Action Plan (CAP) moet duidelijk, systematisch en gedetailleerd zijn om het bedrijf zo goed mogelijk bij te staan.


Het actieplan van elke entiteit kan verschillend zijn, afhankelijk van haar specifieke kenmerken (d.w.z. soort bedrijf, rechtsvorm van de entiteit, aantal werknemers) en het specifieke rechtskader van elk rechtsgebied.

Wat is een actieplan voor naleving?

Een Compliance Action Plan is een grondig plan om te garanderen dat een bedrijf alle wettelijke en reglementaire vereisten naleeft. Het beschrijft precieze stappen die moeten worden gevolgd om compliance risico's te herkennen, te evalueren en te controleren. Het beschrijft ook manieren om de prestaties op het gebied van naleving volgen en daarover rapporteren. Het actieplan bevat vaak een tijdschema voor de uitvoering, rollen voor de verschillende belanghebbenden en belangrijke prestatie-indicatoren om het succes te meten.

Het doel van een compliance-actieplan is het risico van niet-naleving te verminderen, ervoor te zorgen dat het bedrijf de wet naleeft en een compliance-cultuur binnen het bedrijf te bevorderen.

Als deadlines niet worden gehaald, moet een duidelijke reden voor uitstel deel uitmaken van het compliance-actieplan en worden overgedragen naar de volgende periode.

Hoe kan Pideeco u helpen met Nalevingsactieplan?

Het uitvoeren en bijhouden van actieplannen voor naleving kan om verschillende redenen een uitdaging zijn, zoals het herkennen en prioriteren van risicogebieden, het aanpakken van opkomende risico's en tijdgebrek. Het moet altijd worden opgebouwd rond de prioriteiten van de risicoschaal. Wij van Pideeco kunnen u helpen bij:

- Het opstellen of herzien van uw bestaande beleid en procedures om alle essentiële onderdelen die nodig zijn voor uw CAP te verbeteren en vast te leggen.

- Het opstellen en voltooien van een compliance risicobeoordeling van uw bedrijf om eventuele hiaten te vinden en u te helpen deze te beperken.

- Toezicht houden op de uitbestede gedragscodeverslagen en de publicatie van compliance en audit charters.

- Train het personeel van uw onderneming op hun kennis van specifieke begrippen en grondbeginselen van de financiële sector.

- Technologie gebruiken om de nalevingsprocedures te automatiseren en de tijd voor het verzamelen van gegevens en de repetitieve controles die bij het werk horen te elimineren.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit
Piet De Vreese

Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de regelgeving van de financiële instelling en helpt de Compliance Officer om een sterk bestuur op te bouwen. Dit principe wordt ook wel "tone at the top" genoemd in ethisch en verantwoord zakelij...

Read more Author What else ?
De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit - Pideeco Journal