Veel Gestelde Vragen

Heeft u een vraag ? Onze algemene veelgestelde vragen sectie kan het antwoord hebben!

Praktische informatie binnen handbereik, mis de kans niet om meer te leren over onze geweldige werkplek.


Beschermt Pideeco mijn privacy als klant?

Bij Pideeco richten we ons op praktijken die ontworpen zijn om uw privacy te beschermen. Onze privacyverklaring weerspiegelt het gebruik van gegevens die we kunnen behandelen, strikt beperkt tot de noodzaak van onze diensten. Bovendien tekenen we een NDA met onze partners, medewerkers en met elke klant en gaan we samen met onze interne medewerkers voortdurend op zoek naar veiligheidsgevoeligheid.

Hoe worden facturen verzonden?

Als bedrijf factureren we via electronische facturen op het einde van de maand wat u toelaat om de Btw te recupereren binnen de facturatieperiode. Via ons synergie platform kan u deze facturen consulteren en downloaden en dit gedurende 10 jaar.

Hoe een presentatievergadering in te plannen?

Als bedrijf hebben we er voor geopteerd om actief onze agenda te beheren. Meetings kunnen ingepland worden in ons centraal gelegen kantoren aan de Louizalaan. We hebben parkeerplaatsen maar u kan tevens gebruik maken van het openbaar vervoer. Als we virtueel vergaderen dan kan dit via Skype of andere video systemen.

Hoe krijg ik toegang tot mijn project pipeline management?

U zal toegang krijgen tot een partitie van onze beveiligde drive die enkel toegankelijk is via uw persoonlijke code. Dit laat toe om documenten uit te wisselen en vermijdt de uitwisseling via email. U kan tevens de laatste projectstatus consulteren. Bovendien laat dit u dit toe om tijdens dringende audits gewoon de initiatie documenten, de project documentatie en andere te dowloaden en af te leveren.

Waar kan ik meer informatie vinden over de juridische opzet van Pideeco en de financiële soliditeit?

Alle publicaties kunnen geconsulteerd worden via Belgian commercial register. We hebben tevens het volledige UBO register vervolledigd zoals vermeld in de publicaties. Wij zullen binnenkort een artikel schrijven in verband met de praktische ingave. UBO Register

Is Pideeco verzekerd?

Als bedrijf hebben we verschillende verzekeringen. Allereerst is er de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, de verplichte verzekering als "Compliance Officer" en de optionele "Rechtsbijstand".

Gendergelijkheidsbeleid

Stimuleert Pideeco het gelijke geslacht? Als partners stellen we diversiteit hoog op de agenda en maken we geen onderscheid tussen geslacht, ras, handicap en seksuele geaardheid... het enige wat telt is de toegevoegde waarde en complementariteit in onze teams!

Hoe gaat Pideeco om met zijn mobiliteit?

Als Brussels gevestigd bedrijf stimuleren we om met benzine, hybride of electrische auto's te rijden om onze ecologische voetdruk te verlagen. We nemen tevens deel aan het Clean advantage programma hetwelke in verschillende projecten investeert die niet alleen CO2 uitstoot verlagen, maar ook een habitat aanleveren voor fauna, en die parken en recratiezones zones aanleggen voor mensen. Wij hebben tevens het initiatief genomen om een abonnement op het publiek transport om iedereen toe te laten om samen de afdruk te verminderen en dit lang voordat het Brusselse gewest hierover sprak. De Inrix Global Traffic Scorecard rijkt een vergelijking aan van verkeerscongestie en de impact op onze hoofdstad... U kan meer vinden op http://www.cleanadvantageprogram.com/

Is Pideeco milieuvriendelijk en hoe komt dit tot uiting in het dagelijkse werk?

Pideeco houdt zijn teamleden op de hoogte van ontwikkelingen gelinkt aan duurzame ontwikkelingen en wat eco-vriendelijke technieken zijn om samen onze voetafdruk te beperken op onze omgeving. Wij stimuleren eco-vriendelijke aanpak in onze dagdagelijkse taken. Wij vermijden om documenten af te drukken en papierloos te werken. Soft copies worden gebruikt tijdens de meetings of dit nu intern of bij klanten is. Klanten zullen dit ook doen als zij gebruik maken van ons synergie platform dat de documenten bevat.

Waar kan ik meer informatie vinden over de diensten die u aan mijn bedrijf verleent?

Hoe voelt het om bij Pideeco te werken?

Voor ons is het belangrijk dat teamleden onze visie mee uitdragen en dit draagt ertoe bij dat ze zich thuis voelen in hun werkomgeving, dit resulteert in een hoger niveau van persoonlijke ontwikkeling en zelf genoegzaamheid. We zullen ze begeleiden maar tegelijkertijd stimuleren door hen bijkomend bevoegdheden te geven. Practice makes perfect. Hun bijdrage wordt een gids in de toekomst. Ontmoet onze partners en deel samen met hen deze bijzondere momenten om samen te groeien.

Verantwoordelijk toezichthoudend werk

4 eyes principle op alle afgeleverde documenten en werk, gebaseerd op "best practices" methodologie.

Uitgebreide documentatie

We bouwen aan ijzersterke Governance met de goedkeuring van de controleorganen.

Diligent en professionele omgangsvormen

Elke opdracht zal uitgevoerd worden met toepasselijk materiaal en uitgebreide kennis en know-how om een hoge kwaliteit te garanderen

Financiële misdrijven en centrale naleving

Belangrijke onderwerpen op onze radar. Wij willen verlichting brengen in de Compliance departementen

Professionele begeleiding

Anticipatie op regulatoire wijzigingen, in kader brengen van de operationele wijzigingen, en ontwikkelen van jullie markt samen met onze financiële en wetsspecialisten

Oplossingen voor bedrijven

Tailor-made professionele toepassingen dewelke uw bedrijf haar efficiëntie verbeteren

Professioneel materiaal

Scholing door gebruik te maken van professioneel materiaal - Seminaries, artikelen, case studies, e-learning platform

Comprehensive AML Insights

Gain access to our AML Advent Calendar, a resource-packed hub crafted by industry professionals. Dive into daily insights, articles, media, and tools tailored for AML experts and enthusiasts. It's your go-to source for staying updated on financial crimes, regulatory shifts, and practical AML strategies.

Stay Ahead of Regulatory Changes

In the dynamic world of AML, staying informed is key. Navigate regulatory complexities effortlessly with insights from seasoned professionals. The calendar offers a daily dose of actionable intelligence, enabling you to anticipate trends and adapt to regulatory shifts with confidence.

Designed for AML Enthusiasts

Whether you're a compliance officer, investigator, or just passionate about understanding financial crimes, our calendar caters to your curiosity. Explore real-world cases, regulatory nuances, and industry insights—all at your fingertips, absolutely free.

Practical Knowledge, Zero Cost

Join a community of AML professionals accessing curated content to hone their skills. This digital advent calendar isn't just educational; it's a convenient, no-cost resource delivering industry-focused insights and practical knowledge for your AML journey.

Heb je de informatie gevonden die je zocht? Bel ons te hulp!