Compliance Consulting
Naleving Advies- en management bedrijf

Anti Fraude


Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen

We bevinden ons in een hardnekkig regelgevend kader en een economische context waarin de vraag naar klantveiligheid voortdurend toeneemt. De strijd tegen fraude beperkt zich niet alleen tot een financieel risico, maar ook tot de reputatie van het bedrijf.

Moderne fraudezaken

Technologische evoluties breiden de fraude en de diversiteit ervan uit: er ontstaan nieuwe patronen, fraudeurs veranderen hun procedures. Om hiermee om te gaan, is het noodzakelijk dat de fraudebestrijdingsmiddelen en -technologieën zich dienovereenkomstig ontwikkelen. Fraudeurs zijn inventief en hebben een waaier aan mogelijkheden: CEO-fraude, Boiler room fraude, Ghost brokers, spooktransacties, Identiteitsdiefstal, Creditcardfraude, Ponzi schema's, Hypotheekfraude...


Onze operationele fraudebestrijdingsexpertise


Operationele deskundigheid op het gebied van fraudebestrijding Bedrijfsdiensten
Onze methode is het ontwikkelen van een systeem voor fraudebestrijding, het hanteren van een risicogebaseerde aanpak die de preventie van frauderisico's, de opsporing maar ook de behandeling van frauduleuze situaties garandeert. Tijdens de verwerking van de fraude zal een grondig onderzoek worden uitgevoerd en zal het bewijs worden geleverd van de oorsprong van de fraude (financiële onnauwkeurigheden, overtredingen van de regelgeving, onthullingen van klokkenluiders, belangenconflicten, het witwassen van geld, enz.) ). Er zal met uw team worden samengewerkt om een passend antwoord te geven.
Was deze servicepagina nuttig?  
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten
Piet De Vreese

In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering ...

Read more Author What else ?
RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten - Pideeco Journal