Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Anti Fraude


Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgang leidt tot een toename van diverse fraudepatronen. Om frauduleuze situaties te voorkomen, op te sporen en te behandelen, moeten bedrijven antifraudetechnologieën dienovereenkomstig ontwikkelen. Een op risico gebaseerde aanpak van fraudebestrijdingsmaatregelen is vereist, en een door een bedrijf aangeboden operationele antifraude-expertise kan helpen zorgen voor rigoureus onderzoek en passende reacties.

Wat is de definitie van fraude?

Anti-Fraud Operational Expertise Company services
Fraude is het opzettelijk verkeerd voorstellen van feiten om er persoonlijk of financieel beter van te worden. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals het verzinnen van transacties of identiteiten of het vervalsen van documenten, het stelen van activa, het vervalsen van financiële rekeningen, enz. Fraude kan worden gepleegd door mensen, groepen of zelfs overheden, en het kan zowel in een persoonlijke als in een professionele omgeving voorkomen. Fraude is een misdrijf dat ernstige financiële en juridische gevolgen heeft voor degenen die schuldig worden bevonden aan het plegen ervan.


Hoe kan fraude uw bedrijf beïnvloeden?

Een bedrijf kan door fraude financiële verliezen, reputatieschade en juridische repercussies oplopen. Frauduleuze handelingen kunnen leiden tot een verkeerde voorstelling van zaken in financiële overzichten, waardoor kredietverstrekkers, investeerders en andere belanghebbenden worden misleid en uiteindelijk de levensvatbaarheid en financiële stabiliteit van het bedrijf op lange termijn in gevaar komen. Fraude kan ook de reputatie van een bedrijf schaden, met als gevolg een afname van het vertrouwen van de klant en ongunstige berichtgeving in de pers.

Bovendien kan fraude ernstige juridische en wettelijke gevolgen hebben, zoals boetes, sancties en juridische kosten, die allemaal het financiële succes van een bedrijf negatief kunnen beïnvloeden.

Fraude kan de productie en prestaties van een bedrijf ondermijnen door een cultuur van wantrouwen te bevorderen en het moreel van de werknemers te verlagen.

Hoe kan Pideeco u helpen met Anti Fraude?

Om schade aan uw bedrijf te voorkomen, kunnen onze deskundigen u helpen om:

- Uw antifraudeprocedures te beoordelen en een grondige gap-analyse uit te voeren.

- Een actieplan op te stellen en uit te voeren om de tekortkomingen van uw fraudebestrijdingsprocedures te verhelpen.

- Navigeren door de regelgeving met betrekking tot fraude.

- Uw fraudebestrijdingsbeleid en -procedures opstellen of verbeteren.

- Verdachte fraudegevallen binnen uw bedrijf grondig te onderzoeken en u te adviseren over de volgende te nemen stappen.

- Een risicogebaseerde aanpak hanteren die de preventie en opsporing van frauderisico's voor uw bedrijf garandeert.

- Uw personeel opleiden in fraudebestrijdingsprocedures, ook door te wijzen op gebeurtenissen uit het verleden binnen de sector.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen
Oscar Canario da Cunha

Een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van het Richtlijn 2009/65/EC (UCITS IV Richtlijn ) en het Richtlijn 2011/61/EU (AIFMD), werd op 12 maart 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het doel van de nieuwe richtlijn is de grensoverschrijdende distributie va...

Read more Author What else ?
EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen - Pideeco Journal