Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Virtueel geld


Wat zijn de gevaren van cryptokringen?

Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale valuta's die digitaal kunnen opgeslagen in een blokketen, overgedragen, verhandeld en geaccepteerd worden als ruilmiddel.

Hoewel ze veel voordelen bieden, waaronder, maar niet beperkt tot, het gemak van de overdracht van fondsen en minimale vergoedingen in vergelijking met klassieke financiële instellingen, vloeien een aantal problemen voort uit hun particuliere karakter en de mogelijkheid om fondsen over te dragen.

Cryptocurrencies gebruiken cryptografische technologie om de gebruikers van digitale portemonnees te pseudonimiseren, waardoor ze een sluier van anonimiteit krijgen. Het is in deze semi-onzichtelijkheid dat criminelen profiteren van de meer dan 5.563 digitale valuta's die momenteel in omloop zijn. Hun gebruik voor illegale activiteiten kan bestaan uit het verkopen/kopen van illegale producten of diensten, het witwassen van geld of belastingontduiking.
cryptocurrencies and crime


Het Dark Web, waar onder andere hackers, terroristen en drugsdealers aanwezig zijn, zag een geschatte groei van 1 miljard dollar aan Bitcoin-transacties in 2019; een stijging van 14,68% ten opzichte van 2012.


Wat is de huidige wetgeving met betrekking tot cryptokringen?

In Europa definieert de 5e anti-witwasrichtlijn, 5AMLD, die op 10 januari 2020 in werking is getreden, cryptocentrische valutawisselaars als "onderworpen entiteiten." Dit betekent dat zij zich moeten aanpassen aan dezelfde anti-witwas- en antifinancieringsvoorschriften voor terrorisme (AML/CFT) als financiële instellingen.

Aanbieders van cryptocentransacties en portemonnees zullen ook moeten worden geregistreerd bij de bevoegde autoriteit van hun land.

cryptocurrencies and 5AMLD legislation
Bovendien geeft de Europese richtlijn de nationale financiële inlichtingeneenheden (FIU) het mandaat om informatie en adressen van eigenaars van virtuele valuta en portemonnees te verkrijgen om hun identiteit te de-anonimiseren en overtreders wettelijk te vervolgen.Aan welke regels moet uw cryptocentrische uitwisselaar of portemonnee voldoen?

Om te voldoen aan de AML/CFT-regels moet uw cryptocentrische uitwisselaar of portemonnee zich aanpassen aan de volgende basispraktijken zoals beschreven in de Europese regelgeving:

  • 1

    Customer due diligence (CDD) - al uw klanten moeten volledig worden geïdentificeerd en gescreend aan de hand van zowel lokale als internationale sanctielijsten, met inbegrip van lijsten met politiek prominente personen (PEP).

  • 2

    Monitoring van verdacht gedrag - transactiebewakingssystemen die ongewoon gedrag van uw klanten kunnen detecteren, moeten worden opgezet, aangepast aan het bedrijf, en efficiënt zijn.

  • 3

    Meldingen van verdachte activiteiten - u moet elke verdachte transactie waar een van uw cliënten aan deelneemt aan uw lokale FIU melden.Was deze servicepagina nuttig?  
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?
Stefano Siggia

De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude regeling van benchmarks naar nieuwe en alternatieve referentiepercentages die vastgesteld zijn om de financiële wereld te transformeren. In de afgelop...

Read more Author What else ?
Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks? - Pideeco Journal