De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geregistreerd in verband met het witwassen van geld. Zo hebben de Panama-kranten laten zien hoe de rijken en machtigen belastingparadijzen gebruiken om hun rijkdom te verbergen. Grote bedrijven zoals UBS en ABN AMRO worden ervan verdacht de AML-richtlijn niet na te leven door signalen van risicovolle klanten te negeren. Onlangs heeft de Commonwealth Bank ermee ingestemd om 700 miljoen dollar boete te betalen voor het plegen van wetsovertredingen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Deze schandalen weerspiegelen cruciale kwesties waarmee het moderne financiële systeem wordt geconfronteerd. Dit artikel beoogt meer inzicht te geven in het huidige rechtssysteem met het voorstel van de 5e AML-richtlijn (AMLD 5).

Deze schandalen weerspiegelen cruciale kwesties waarmee het moderne financiële systeem wordt geconfronteerd.

skycrapers.jpg
Wat is AML?
Definition

Anti-geld witwassen is een set procedures, wetten en voorschriften die zijn ontworpen om om om te gaan met praktijken die verband houden met inkomsten die zijn verkregen uit illegale activiteiten.
Waarom het aannemen van AML een groot probleem is voor bedrijven ?

Een bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn financiële transacties met belanghebbenden, aandeelhouders en derden geen verband houden met illegale handelingen. Deze praktijk helpt het bedrijf niet alleen om te voldoen aan wettelijke regelingen, maar ook om meerdere aspecten van het bedrijf te verbeteren (reputatie-, operationele, financiële en compliance-risico's).


The Anti-Money Laundering European Directives framework

De Europese Commissie besloot in juli 2016 in de nasleep van de terroristische aanslagen en het Panama Papers schandaal om de strijd tegen de financiering van terrorisme en het witwassen van geld op te voeren. Tegenwoordig worden moderne technologische diensten steeds populairder als alternatieve financiële kanalen.
Sommige blijven echter buiten het toepassingsgebied van de wettelijke vereisten vallen, wat misschien niet langer legitiem is. Dit is de reden waarom een up-to-date rechtssysteem noodzakelijk is. Ten eerste is het vermeldenswaard dat de 5e AML richtlijn is een wijziging van vorige richtlijnen.

In 1990 keurde de Europese Unie de eerste anti-witwasrichtlijn goed om misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld te voorkomen. De richtlijn bepaalt dat entiteiten die als zodanig worden beschouwd (banken en andere verplichte entiteiten) de nodige zorgvuldigheid moeten betrachten (identificatie van klanten, controle van transacties en melding van verdachte transacties) alvorens zakelijke transacties binnen te gaan en uit te voeren.

In 2001 werd de 2e anti-witwasrichtlijn onthuld als een geactualiseerde en gewijzigde versie van de 1e richtlijn om de bestaande bepalingen te verfijnen en de leemten in de richtlijn op te vullen met 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), dat is een intergouvernementele organisatie die in 1989 door de G7 is opgericht om een beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld. De belangrijkste veranderingen waren:

 • Stel vast welke autoriteiten van de lidstaten details van verdachte transacties moeten ontvangen
 • Kies voor een ruimere definitie van het witwassen van geld dat het gevolg is van een initieel misdrijf (corruptie, drugshandel, ...)
 • Breed het toepassingsgebied: vorige entiteiten + wisselkantoren, geldovermakingskantoren en beleggingsondernemingen
 • Identificeer de autoriteit om op te sporen, op te sporen en te bevriezen, eigendommen en opbrengsten in beslag nemen en in beslag nemen die verband houden met criminele activiteiten

Sinds de goedkeuring van de 3de richtlijn in 2006, heeft de 3de richtlijn het antiwitwassysteem van de Europese Unie aangescherpt. Er zijn wijzigingen aangebracht:

 • Breed het toepassingsgebied: vorige entiteiten + advocaten, notarissen, accountants, vastgoedmakelaars, casino's en trust- en bedrijfsdiensten, die meer dan € 15.000
 • Bevat maatregelen met betrekking tot de financiering van terrorisme
 • Vestig technische criteria om te beoordelen of situaties een laag of hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme inhouden
 • Versterk versterkte klantenonderzoeksprocedures voor politiek prominente personen (personen die een openbaar ambt bekleden) en hun naaste familieleden of medewerkers, en vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures voor transacties met een laag risico

  De 4e richtlijn, een op risico gebaseerde benadering van AML, kwam in 2015 aan het licht. Deze benadering gaat ervan uit dat risico's met betrekking tot ML en FT verschillende vormen kunnen aannemen. Reacties en maatregelen kunnen dus niet uniform zijn en moeten van geval tot geval worden aangepast. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen van belang:

  • Kies een bredere definitie van politiek prominente personen: Buitenlandse en lokale ambtenaren
  • Oprichting van een centraal register dat de uiteindelijke begunstigde eigenaar van vennootschappen en andere rechtspersonen voor alle lidstaten identificeert
  • Breed het toepassingsgebied: vorige entiteiten + aanbieders van gokdiensten
  • Betalingen/schenkingen in contanten tot 3 000 euro
  • Een lijst van zogenaamde "derde landen met een hoog risico" opstellen en meer aandacht besteden aan klantenonderzoek bij de behandeling van natuurlijke personen of rechtspersonen die in die landen gevestigd zijn
  Wat zijn de uitdagingen en kansen van de vijfde antiwitwasrichtlijn (5AMLD)?

  Dit jaar (2018) is de 5de AML-richtlijn opnieuw aangenomen door de Raad van de Europese Unie en moet tegen januari 2020 zijn omgezet in het nationale recht van verschillende lidstaten. Met een evoluerend financieel landschap en met name de toepassing van de algemene verordening inzake gegevensbescherming worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht, zijn de volgende:

  • Uitbreiden van AML en CTF naar virtuele valuta, fiscale diensten en kunstwerken
  • Verbeter de controle op transacties met een hoge mate van zekerheid en controleerbaarheid.risico derde landen
  • Het anonieme gebruik van elektronisch geldproducten slechts in twee situaties toestaan
   • Rechtstreeks in de winkel voor een maximumbedrag van ?150
   • Online voor een maximumbedrag van ?50
  • Klanten uit een derde land die in ruil voor kapitaaloverdrachten in de lidstaat verblijfsrechten of het staatsburgerschap aanvragen, moeten worden beschouwd als een factor die wijst op een potentieel hoger risico
  • Een transparanter systeem op te zetten voor het economisch eigendomsrecht
  • Bouw betere verbanden tussen de economische eigendom van het geld. Eigendomsregisters om de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te vergemakkelijken
  • Een gecentraliseerde bankrekeningregisters of opvraagsystemen opzetten
  • Bevoegdheden van de financiële inlichtingeneenheden van de EU vergroten en hun samenwerking vergemakkelijken
  • Verbetering van de samenwerking tussen financiële toezichthoudende autoriteiten

  Hulp nodig?

  De lidstaten, waaronder België, moeten hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 10 januari 2020 aan de vijfde AML-richtlijn te voldoen. Pideeco voert onafhankelijke Compliance-evaluaties uit om financiële instellingen meer inzicht te geven in hun prestaties op het gebied van regelgeving.
  Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
  Oscar Canario da Cunha Managing Director
  0 opmerkingen
  opmerkingen toevoegen

  Gerelateerde artikelen

  Een AML EWRA algehele risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat de ML / FT risico's waaraan zij zijn...

  5AMLD Tue 18 June 2019

  Hoe gebruiken criminelen onroerend goed om geld wit te wassen? Leer hoe poortwachters een belangrijke rol spelen, voorbe...

  Compliance Wed 18 May 2022

  Critici zijn van mening dat AML-boetes inefficiënt zijn, maar hoe kunnen ze worden verbeterd? Lees in ons artikel hoe w...

  Money Laundering Fri 15 March 2024

  Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een donkere kant van financiën. Leer hoe de gegevens werden gel...

  Know your Customer Fri 26 February 2021
  Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

  Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

  We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

  Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

  Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

  Our Network Leer meer over ons