Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Common Reporting Standard CRS

Compliance Consulting Financiele misdrijven Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?

CRS - Qu'est-ce que le règlement sur la Norme commune de présentation de l'information ? ?
Naar aanleiding van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van 2010 , de Common Reporting Standard (CRS) ontstond in mei 2014 toen zevenenveertig landen overeenkwamen de multilaterale overeenkomst over de Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information met betrekking tot bankrekeningen voor belastingdoeleinden wereldwijd te ondertekenen.

CRS heeft bedrijven ertoe aangezet hun gegevens te centraliseren en nieuwe gegevensbeheerinstrumenten te gebruiken om het rapportageproces efficiënter uit te voeren.

In België moeten de instellingen de relevante gegevens naar de "SPF Finance" sturen, die ze deelt met andere landen die de CRS hebben ondertekend.


CRS-verordening in een notendop

  • De informatie zal jaarlijks uitgewisseld tussen de rechtsgebieden waarvoor het verdrag van kracht en in werking is;
  • Alle bankinstellingen (banken, makelaars en verzekeringsmaatschappijen) zullen de informatie rapporteren;
  • De gerapporteerde informatie betreft personen en entiteiten;
  • Persoonlijke gegevens van de rekeninghouder, rekeningidentificatiegegevens, rekeningsaldo en financiële informatie zal worden gerapporteerd;


Praktische implicaties van CRS

  • Het verzamelen van gegevens wordt op alle niveaus belangrijker;
  • De kwaliteit van gegevens is een uitdaging voor alle instellingen, vooral wanneer ze in verschillende IT-systemen zijn opgeslagen.;
  • Flexibiliteit is de sleutel om gelijke tred te houden met de veranderende eisen van de regelgeving;
  • Alle bankinstellingen oplossingen intern zal analyseren of ze zal kopen van de marktinstrumenten;
  • De beslissing hangt af van de middelen (IT en personeel);Wat zijn de uitdagingen van CRS?

Traditionele bedrijfsmodellen worden minder populair naarmate nieuwe nalevingsverplichtingen voor bedrijven en financiële instellingen de noodzaak van een technologische evolutie onderstrepen. CRS heeft bedrijven ertoe aangezet hun gegevens te centraliseren en nieuwe instrumenten voor gegevensbeheer te gebruiken om het rapportageproces efficiënter uit te voeren.

Dankzij nieuwe technologieën zullen bedrijven en financiële instellingen gemakkelijker grote hoeveelheden gegevens kunnen gebruiken/beheren, die sneller en nauwkeuriger zullen worden verzameld en verwerkt. Dit kan een uitdaging zijn voor financiële instellingen, aangezien zij ervoor zullen moeten zorgen dat zij over de nodige infrastructuur, vaardigheden en controles beschikken om de toegenomen omvang en complexiteit van gegevens te beheren, en tegelijkertijd de relevante regelgeving naleven en de privacy en gegevensbeveiliging van klanten beschermen.
CRS - Complexity of the Common Reporting Standard regulation

Hoe kan Pideeco u helpen met Common Reporting Standard CRS?

Onze deskundigen op het gebied van internationale belastingwetgeving kunnen uw onderneming helpen om:

- Navigeren door de complexe regelgeving rond CRS.

- Uw CRS-beleid en -procedures op te stellen of te verbeteren.

- Uw huidige CRS-processen te analyseren, eventuele hiaten op te sporen en een actieplan op te stellen en uit te voeren om de hiaten te beperken.

- De kwaliteit van uw gegevens beoordelen en u helpen deze te verbeteren.

- IT-tools opzetten of ontwikkelen om u te helpen de nodige gegevens voor CRS-rapportage vast te leggen.

- Opzetten van een CRS-rapportageproces.

- Uw personeel opleiden over alle onderwerpen die verband houden met CRS.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML
Michel Cliquet

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waa...

Read more Author What else ?
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML - Pideeco Journal