Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Common Reporting Standard CRS

Compliance Consulting Financiele misdrijven Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?

CRS - Wat is de Common Reporting Standard regulation ?
Het concept van een universeel gestandaardiseerd samenwerkingssysteem voor de bestrijding van belastingontduiking is niet nieuw en heeft zijn wortels in de eerste Overeenkomst betreffende de wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken van de OESO en de Raad van Europa, die in 1988 werd ontwikkeld.


Na de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van 2010, ontstond de Common Reporting Standard (CRS) in mei 2014, toen 47 landen ermee instemden om de multilaterale overeenkomst te ondertekenen over de Standaard for Automatic Exchange of Financial Account Information met betrekking tot bankrekeningen voor belastingdoeleinden in de hele wereld.

In 2019 zijn er 98 ondertekenende landen. Het is echter nog steeds mogelijk om informatie uit te wisselen met andere jurisdicties. Er bestaan andere manieren om de overdracht van informatie uit te voeren: op verzoek of spontaan. België is in 2017 begonnen met de uitwisseling van informatie. De financiële instellingen moeten de relevante gegevens doorsturen naar de Belgische overheid "FOD Financiën" (of "SPF Financiën", in het Frans). Vervolgens deelt de overheid deze informatie met de andere staten van de overeenkomst.
CRS - Common Reporting Standard lijst van ondertekenende landen


De OESO herziet voortdurend haar Frequently Asked Questions. De laatste versie vindt u onder CRS-gerelateerde Vaak Gestelde Vragen.

In dit verband kan men de unieke status van de Verenigde Staten opmerken, die het internationale verdrag niet hebben ondertekend en die informatie ontvangen met betrekking tot Amerikaanse burgers-rekeningen van landen vanwege de vereisten van de FATCA-wet.CRS-regeling in een notendop

 • De informatie wordt jaarlijks uitgewisseld tussen de jurisdicties waarvoor de conventie van kracht is en van kracht is;
 • Alle financiële instellingen (banken, makelaars en verzekeringsmaatschappijen) zullen de informatie rapporteren;
 • De gemelde informatie betreft personen en entiteiten;
 • Persoonsgegevensvan de rekeninghouder, identificatiegegevens van de rekening, rekeningsaldo en financiële informatieworden gerapporteerd;


CRS Praktische implicaties

 • Het verzamelen van gegevens wordt op alle niveaus belangrijker;
 • De datakwaliteit is een uitdaging voor alle instellingen;
 • Flexibiliteit is de sleutel om gelijke tred te houden met de veranderende eisen van de regelgeving;
 • Alle financiële instellingen zullen zelf oplossingen uitdokteren of beschikbare tools aanschaffen op de markt;
 • De beslissing hangt af van de beschikbare middelen in de onderneming(IT en personeel);
.

In 2019 zijn er 98 ondertekenende landen. Het is echter nog steeds mogelijk om informatie uit te wisselen met andere jurisdicties. Er bestaan andere manieren om de overdracht van informatie uit te voeren: op verzoek of spontaan. België is in 2017 begonnen met de uitwisseling van informatie. De financiële instellingen moeten de relevante gegevens doorsturen naar de Belgische overheid "FOD Financiën" (of "SPF Financiën", in het Frans). Vervolgens deelt de overheid deze informatie met de andere staten van de overeenkomst.

De OESO herziet voortdurend haar Frequently Asked Questions. De laatste versie vindt u onder CRS-gerelateerde Vaak Gestelde Vragen.

In dit verband kan men de unieke status van de Verenigde Staten opmerken, die het internationale verdrag niet hebben ondertekend en die informatie ontvangen over de rekeningen van Amerikaanse staatsburgers uit landen die voldoen aan de vereisten van de FATCA-wet.

.

CRS-regeling in een notendop

 • De informatie wordt jaarlijks uitgewisseld tussen de jurisdicties waarvoor de conventie van kracht is en van kracht is;
 • Alle financiële instellingen (banken, makelaars en verzekeringsmaatschappijen) zullen de informatie rapporteren;
 • De gemelde informatie betreft personen en entiteiten;
 • Persoonsgegevensvan de rekeninghouder, identificatiegegevens van de rekening, rekeningsaldo en financiële informatieworden gerapporteerd;
.

CRS Praktische implicaties

 • Het verzamelen van gegevens wordt op alle niveaus belangrijker;
 • De datakwaliteit is een uitdaging voor alle instellingen;
 • Flexibiliteit is de sleutel om gelijke tred te houden met de veranderende eisen van de regelgeving;
 • Alle financiële instellingen zullen zelf oplossingen uitdokteren of tools kopen die beschikbaar zijn op de markt;
 • De beslissing hangt af van de beschikbare middelen (IT en personeel);


Gemeenschappelijke rapportage standaard technologische uitdagingen

CRS - Complexiteit van de gemeenschappelijke rapporteringsnormverordening
Traditionele bedrijfsmodellen zijn over het algemeen minder populair geworden, aangezien de nieuwe nalevingsverplichtingen die voor bedrijven en financiële instellingen ontstaan, de noodzaak van technologische evolutie hebben onderstreept. CRS heeft het bedrijf ertoe aangezet zijn gegevens te centraliseren en nieuwe gegevensbeheertools te gebruiken om het rapportageproces efficiënter te maken.

Nieuwe technologieën zullen bedrijven en financiële instellingen in staat stellen het gebruik/beheer van grote hoeveelheden gegevens te vergemakkelijken en in het algemeen sneller en nauwkeuriger te verzamelen en te verwerken. In de toekomst zullen de rapportagevereisten ongetwijfeld complexer, gedetailleerder en veeleisender worden en het is beter als bedrijven zich voorbereiden op een complexe toekomst van compliance.
Was deze servicepagina nuttig?  
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML
Michel Cliquet

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waa...

Read more Author What else ?
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML - Pideeco Journal