Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten

De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische groepering het Midden-Oosten en delen van Afrika verwoest, gebieden geannexeerd bij hun zelfverklaarde wereldwijde kalifaat en onschatbare vernielingen aangericht, waaronder iconoclasme in de richting van archeologische vindplaatsen en kunstwerken.

Palmyra is niet het enige slachtoffer van ISIS. De zes gecertificeerde culturele erfgoedsites van Syrië en drie van de culturele erfgoedsites van Irak zijn onderworpen aan de bulldozers, hamers en bommen van de groep in wat wordt beschouwd als een ongekende vernietiging in de geschiedenis. Even zorgwekkend is de enorme hoeveelheid geplunderde artefacten van de sites die hun weg hebben gevonden naar de Europese kunstmarkten, zowel legitiem als illegaal.

Bekend als "bloedantiek," zijn deze artefacten een belangrijke bron van inkomsten voor ISIS, samen met de smokkel van aardgas, losgeld voor gijzelaars en misbruik van liefdadigheidsorganisaties.


De terroristische groepering heeft in maart 2019 in Baghouz, Syrië, haar laatste stukje grondgebied verloren en is gereduceerd tot een zak in de Syrische woestijn, maar op de Europese markten en in andere delen van de wereld verschijnen nog steeds artefacten die geplunderd werden. Ondanks de afschuwelijke video's van de vernietiging van de culturele eigendommen van Syrië en Irak, verklaren deskundigen dat de tempels en gebouwen voor de camera zijn verwoest om het bewijs van wat er wordt geplunderd te bedekken. In feite had ISIS licenties verleend voor het graven van de verschillende historische locaties en het oprichten van een afdeling voor oudheden.

ISIS en gestolen archeologie
Er is echt geen manier om te weten hoeveel gebruik de terroristische groepering heeft gemaakt en nog steeds maakt van dergelijke misdaden. De schattingen variëren van miljoenen tot enkele miljarden dollars, hoewel dit allemaal giswerk is. Er is ook geen manier om erachter te komen wat er precies ontbreekt.


Europa is de grootste kunstmarkt ter wereld wat betreft de verkoop via handelaren, particuliere verkopen en veilingen, waarbij ongeveer 11,5 miljard dollar aan antiek en kunstwerken in de landen wordt geïmporteerd, waardoor het natuurlijk een gewild knooppunt voor ISIS is.

Archeologische sites geplunderd en vernietigd door ISIS

De Europese Commissie, het Europees Parlement en Interpol hebben allemaal belangrijke stappen gezet om het fenomeen tegen te gaan door wetten, richtlijnen, organisaties en taskforces in het leven te roepen. Naast het opstellen van relevante beleidskaders werkt de Europese Unie ook nauw samen met internationale organisaties zoals Interpol, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, en heeft zij recentelijk het Actieplan van de UNESCO voor Syrië gesteund, specifiek met betrekking tot de handel in cultuurgoederen.

De EU heeft voor haar beleidscyclus 2022-2025 van EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) - een multidisciplinair en multi-institutioneel samenwerkingsverband dat de georganiseerde misdaad op EU-niveau bestrijdt - criminaliteit op het gebied van cultuurgoederen als een van de prioriteiten van de EU in de strijd tegen de georganiseerde misdaad opgenomen.

Europol is ook actief betrokken bij onderzoeken en vervolgingen, zoals blijkt uit de multinationale operaties die bekend staan als Pandora en die sinds 2017 hebben geleid tot de arrestatie van 185 personen en het terughalen van 62 500 geroofde en gestolen voorwerpen.
Europol-onderzoek tegen geplunderde ISIS-artefacten

De meest recente verordeningen, de vijfde antiwitwasrichtlijn en de EU-verordening betreffende de invoer van cultuurgoederen, zijn in het leven geroepen om de illegale handel in bloedantiek te verstoren.


De 5e anti-witwasrichtlijn (5AMLD) is op 9 juli 2018 in werking getreden en moest op 10 januari 2020 door alle lidstaten als nationaal recht worden uitgevoerd. Het vervangt de 4e Anti-witwasrichtlijn (4AMLD) en breidt de vereisten van Know Your Customer (KYC) uit tot de kunstindustrie.

De nieuwe richtlijn vereist in de eerste plaats dat kunstgaleries en veilinghuizen dat doen:

 • 1

  Controleer de identiteit van elke persoon die een kunstwerk van 10.000 euro of meer koopt, met inbegrip van gekoppelde transacties, en ongeacht de betalingsmethode. Dit voorkomt dat anonieme kopers hun identiteit verbergen achter persoonlijke agenten.

 • 2

  Identificeer de bron van het vermogen van de klant als onderdeel van een verbeterde due diligence naar de koper. • Er is echter al kritiek op de nieuwe richtlijn geuit. Veel kunstverkopers zijn van mening dat het bedrag van 10.000 euro te laag is, waardoor kleine bedrijven die moeite hebben met de extra stappen die nodig zijn om een aankoop af te ronden en de handelaren met te veel administratie worden belast, worden gekwetst. Enhanced due diligence zal ook kunstverkopers dwingen om met de persoonsgegevens van hun klanten om te gaan, waardoor de behoefte ontstaat aan beleid en procedures om dergelijke gegevens te verwerken zoals vereist in het kader van de GDPR en waardoor de administratieve taken toenemen.

  Hoewel culturele goederen niet worden gespecificeerd, wordt gestolen kunst, ongeacht het tijdperk, opgenomen in de 7e van de 22 basisdelicten van de 6e anti-witwasrichtlijn, die betrekking heeft op de illegale handel in gestolen en andere goederen. Een basisdelict wordt gedefinieerd als een misdrijf dat verband houdt met een groter misdrijf dat geldelijke opbrengsten genereert.  Het leven van een geplunderd artefact  Formeel vastgesteld op 17 april 2019 en in werking getreden op 27 juni 2019, heeft de EU-verordening betreffende de EU-verordening betreffende de invoer van cultuurgoederen als hoofddoel het behoud van het cultureel erfgoed, het voorkomen van het verlies van cultuurgoederen en het blokkeren van de verkoop van geroofde kunstvoorwerpen voor de financiering van het terrorism De verordening is opgesteld om de inconsistenties in de wetgeving van de Europese landen met betrekking tot de invoer van cultureel erfgoed aan te pakken, met name van landen die minder strenge regels hadden die criminele activiteiten stimuleerden, en stelt een uniforme wet vast die in alle EU-landen van toepassing is.

  Hier zijn een aantal belangrijke punten die in de verordening aan de orde komen:

  • 1

   Voor culturele artefacten die meer dan 250 jaar oud zijn en die elementen of producten zijn van archeologische opgravingen of historische monumenten is een invoervergunning nodig.

  • 2

   Invoervergunningen moeten worden verkregen van een "bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de cultuurgoederen onder een van de douaneregelingen zijn geplaatst" van de verordening.

  • 3

   Alle importinformatie zal worden opgeslagen in een EU-wijde elektronische database die is ingesteld om op of voor 28 juni 2025 live te gaan.

  • 4

   Er wordt een nieuwe gemeenschappelijke definitie gepresenteerd van wat een cultureel artefact is dat een breed scala aan voorwerpen met "grote artistieke, historische of archeologische waarde" omvat.  • Critici hebben de nieuwe verordening ook niet gespaard. Velen in de kunsthandel en de academische wereld zijn van mening dat de Europese wetgevers de zaken die aan de orde zijn, verkeerd begrepen hebben. Hun belangrijkste twistpunt is een studie die de Europese Commissie in 2017 heeft laten uitvoeren onder de titel "Improving Knowledge on Illicit Trade in Cultural Goods in the EU"en die op 12 juli 2019 - drie maanden na de goedkeuring van de verordening - is gepubliceerd. Velen zijn van mening dat de EU de nieuwe wet heeft opgesteld zonder volledig op de hoogte te zijn van de bevindingen van de studie en de oplossingen die zij heeft voorgesteld.

   EU-wetgeving tegen de verwijdering van cultuurgoederen
   Op 28 december 2020 treedt artikel 3, lid 1, in werking, dat de invoer verbiedt van culturele goederen die in strijd met de wet- en regelgeving van het land waar zij zijn vervaardigd of ontdekt, zijn verwijderd.


   De EU-wetgeving om de illegale markt van cultuurgoederen te verstoren is een stap in de goede richting, maar heeft weinig effect op de zwarte markten die online aanwezig zijn.

   Sinds het begin van hun schrikbewind heeft ISIS sociale media gebruikt om hun propaganda te verspreiden en criminelen te rekruteren, maar heeft ook Facebook gebruikt om hun geplunderde antiquiteiten te verkopen. Facebook-groepen die alleen zijn opgericht om dergelijke artefacten te verkopen, werden met gemak gedurende vele jaren opgezet en onderhouden. Sinds het begin van de Covid-19 pandemie werden ongeveer 5 nieuwe Facebook groepen gelanceerd in het Midden-Oosten om geroofde stukken te verhandelen met één groep die 120.000 leden vergaarde in slechts één maand.
   Ondanks talloze pogingen van overheden en instellingen om Facebook aan te sporen tot serieuze actie, heeft de social media-gigant de groepen door de jaren heen eenvoudigweg weggehaald. Pas in juni van dit jaar bracht Facebook een beleid uit waarin staat: "We verbieden nu de uitwisseling, verkoop of aankoop van alle historische artefacten op Facebook en Instagram".
   Facebook stopt ISIS-groepen voor geplunderde artefacten

   Maar antiquiteiten van erfgoedsites uit Irak en Syrië zijn ook verkocht op anonieme zwarte markten via de Dark Web.

   ISIS mag dan tot een schroothoop zijn gereduceerd, de grote internationale vraag naar oude kunstvoorwerpen en het relatief lage risico om deze te verkopen is in vergelijking met andere illegale markten zoals drugs of wapens nog jaren verder gaan, De oorlog tegen het bezit van geroofde culturele artefacten zal nog jaren dienen gevoerd te worden.
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Wat is de risicogebaseerde benadering in compliance en AML? Leer hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen va...

Terrorism Financing Tue 25 June 2019

Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken i...

Terrorism Financing Wed 15 February 2023

Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In...

5AMLD Wed 15 March 2023

De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 ov...

5AMLD Mon 09 September 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons