Compliance Consulting
Naleving Advies- en management bedrijf

Marktmisbruik


Wat is marktmisbruik? - Compliance Consulting
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de transparantie van het financiële stelsel ondermijnt. Het omvat handel met voorkennis, marktmanipulatie en illegale openbaarmaking van voorkennis.

De European Market Abuse Regulation (596/2014) en de Richtlijn 2014/57/EU inzake strafrechtelijke sancties op marktmisbruik, beoogt de regels te harmoniseren en de ontwikkelingen op de financiële markten na de economische crisis van 2008 te volgen. De voorschriften ter voorkoming van marktmisbruik zijn rechtstreeks toepasselijk door middel van regelgeving.

Hoe marktmisbruik het vertrouwen van beleggers verstoort ?


Tegenwoordig globaliseren de financiële markten steeds meer en meer, waardoor nieuwe handelsplatformen en technologieën ontstaan. Dit heeft onder andere geleid tot andere manieren om de financiële markten te manipuleren.

Marktmisbruik valt onder de bevoegdheid van de Europese wetgever omdat het de integriteit van de markt vernietigt en tot financiële instabiliteit leidt. Investeerders moeten worden beschermd tegen manipulatie en moeten het vertrouwen hebben om in de EU-markt te investeren.

De regelgeving bepaalt duidelijk dat beroepsbeoefenaren en beleggingsondernemingen moeten beschikken over "doeltreffende mechanismen, systemen en procedures om handel met voorkennis te voorkomen en op te sporen....".
Hoe marktmisbruik te voorkomen ? - Compliance Consulting


Een typisch voorbeeld van manipulatie is de manipulatie van referentierentevoeten zoals LIBOR en EURIBOR. Benchmarks Verordening 2016/2011 kwam in reactie op talrijke beschuldigingen van manipulatie van benchmarks.

Market Abuse online solution - Compliance Consulting
Onze professionals helpen u bij het opzetten en onderhouden van systemen en procedures die in overeenstemming zijn met het toepasselijke wettelijke kader, om elke betrokkenheid te vermijden en het risico van marktmisbruik uit te sluiten. Het voorkomen van marktmisbruik vereist een combinatie van juridische, financiële en IT-kennis, die Pideeco aanbiedt.
Was deze servicepagina nuttig?  
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?
Stefano Siggia

De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en originele manieren om geld dat voortkomt uit hun illegale activiteiten wit te wassen. Het dark web is een gecodeerd deel van het internet dat online conten...

Read more Author What else ?
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ? - Pideeco Journal