Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Marktmisbruik


De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatforms en -technologieën zijn ontstaan. Dit heeft onder meer geleid tot alternatieve manieren om financiële markten te manipuleren.

Marktmisbruik vernietigt de integriteit van de markt en leidt tot financiële instabiliteit. Beleggers moeten worden beschermd tegen elke vorm van manipulatie en moeten vertrouwen hebben om in de markten te beleggen.

In de EU is de Marktmisbruik Europese Verordening 596/2014 en de Richtlijn 2014/57/EU on the criminal penalties applicable to market abuse focuses on harmonizing the rules and following the developments in the financial markets following the 2008 crisis. De verordening stelt duidelijk dat professionele partijen en beleggingsondernemingen moeten beschikken over efficiënte "regelingen, systemen en procedures die erop gericht zijn handel met voorwetenschap te voorkomen en op te sporen...".

Wat is marktmisbruik?

Wat is marktmisbruik?
Marktmisbruik is elk gedrag dat erop gericht is de werking van de financiële markten zodanig te manipuleren of te verstoren dat sommige marktdeelnemers op oneerlijke wijze worden benadeeld of de integriteit van de markt als geheel in het gedrang komt. Het omvat handelingen als handel met voorkennis, roddel, verspreiding van misleidende informatie en ander oneerlijk of frauduleus gedrag.

Marktmanipulatie is verboden en heeft zware repercussies, waaronder boetes, gevangenisstraf en schade aan de reputatie van de betrokkenen, of dat nu mensen of bedrijven zijn. Het toezicht op handelsactiviteiten, het onderzoek naar verdacht gedrag en het opleggen van sancties aan personen die schuldig worden bevonden aan dergelijke praktijken zijn slechts enkele van de stappen die regelgevers overal ter wereld hebben genomen om marktmisbruik te voorkomen en op te sporen.

Wat is handel met voorkennis?

Handel in effecten, zoals aandelen of obligaties, op basis van privé-informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, wordt handel met voorkennis genoemd. Het kan worden uitgevoerd door mensen of bedrijven die toegang hebben tot deze informatie en daarvan kunnen profiteren om een oneerlijk concurrentievoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere marktdeelnemers. Het is tegen de wet om dit gedrag te vertonen en het kan leiden tot hoge boetes en zelfs gevangenisstraf.
Wat is handel met voorkennis?

Hoe kan Pideeco u helpen met Marktmisbruik?

Onze decennialange ervaring op de financiële markten kan uw bedrijf helpen om:

- Uw procedures inzake marktmisbruik op te stellen of te verbeteren.

- U te helpen uw weg te vinden in het regelgevingskader voor marktmisbruik.

- Juridische, financiële en IT-kennis te combineren om systemen voor het opsporen van marktmisbruik op te zetten en te onderhouden die op maat van uw bedrijf zijn gemaakt.

- Een kloofanalyse maken van de marktmisbruiksystemen van uw bedrijf en u helpen deze efficiënter te maken.

- Ex-post transactieonderzoeken uitvoeren en daarover rapporteren aan het management.

- Eisen opstellen voor steekproefselecties voor controle- en testdoeleinden voor de 2e verdedigingslinie.

- Uw medewerkers opleiden over elk onderwerp met betrekking tot marktmisbruik.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?
Piet De Vreese

Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten over de bescherming van klokkenluiders. Dit nieuwe overeenkomst garandeert een hoger niveau van bescherming voor klokkenluiders dan het niveau dat in...

Read more Author What else ?
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader? - Pideeco Journal