Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Financiele misdrijven

Compliance Consulting Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of professioneel voordeel te verkrijgen. De belangrijkste reden voor deze misdaden is economisch gewin.

Hoewel het concept van financiële criminaliteit al eeuwen, de laatste decennia en vooral de laatste jaren bekend is, zijn de aard en de methoden van de criminaliteit drastisch veranderd. De technologische innovaties die hebben plaatsgevonden, hebben dit soort misdaden veel complexer gemaakt. Vanwege de globalisering van de transacties is de Bron van rijkdom en de Bron van fondsen in veel rechtsgebieden gevestigd en niet in een beperkt aantal landen zoals in het verleden het geval was.
Basel AML Index 2018 BE
Basel AML Index 2018 BE

Financiële misdrijven als een risico voor bedrijven en de beschermende maatregelen

Witwassen en financieren van terrorisme zijn enkele van de meest voorkomende financiële misdrijven. Het Bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties ("UNODC") schat dat jaarlijks tussen de 715 miljard en 1,87 miljard euro wordt witgewassen.

De criminele groepen die bij deze misdaden betrokken zijn, profiteren van het gebrek aan internationale samenwerking, de verschillen in nationale wetgeving en de verkeerde interpretatie van gegevens. Financiële misdrijven vormen een risico voor bedrijven om rekening mee te houden. De betrokkenheid van hun naam bij het witwassen van geld of andere financiële misdrijven kan leiden tot monetaire problemen, reputatieverlies en klanten.

De Europese Unie (hierna "EU" genoemd) probeert de bloei van financiële misdrijven te verminderen door een sterk geharmoniseerd wettelijk kader uit te werken. Karakteristiek voorbeeld is het Richtlijn 2018/843 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (de 5e AML-richtlijn). De richtlijn is door het Europees Parlement en de Raad ingevoerd in het licht van de recente terroristische aanslagen, Panama Papers en het gebruik van alternatieve financiële systemen zoals Bitcoin.

Op internationaal niveau dringen overheden er bij de financiële instellingen op aan om efficiënter te voldoen aan de bestaande regels en grondiger Client due diligence-onderzoeken . De instellingen moeten "Ken hun klanten" en hebben altijd een holistische kijk op de veiligheid van hun transacties.
Was deze servicepagina nuttig?  
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Domain Experts
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?
Piet De Vreese

Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten over de bescherming van klokkenluiders. Dit nieuwe overeenkomst garandeert een hoger niveau van bescherming voor klokkenluiders dan het niveau dat in...

Read more Author What else ?
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader? - Pideeco Journal