Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Financiele misdrijven

Compliance Consulting Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of professioneel voordeel te verkrijgen. De belangrijkste reden voor deze misdaden is economisch gewin.

Hoewel het concept van financiële criminaliteit al eeuwen, de laatste decennia en vooral de laatste jaren bekend is, zijn de aard en de methoden van de criminaliteit drastisch veranderd. De technologische innovaties die hebben plaatsgevonden, hebben dit soort misdaden veel complexer gemaakt. Vanwege de globalisering van de transacties is de Bron van rijkdom en de Bron van fondsen in veel rechtsgebieden gevestigd en niet in een beperkt aantal landen zoals in het verleden het geval was.
Basel AML Index 2018 BE
Basel AML Index 2018 BE

Financiële misdrijven als een risico voor bedrijven en de beschermende maatregelen

Witwassen en financieren van terrorisme zijn enkele van de meest voorkomende financiële misdrijven. Het Bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties ("UNODC") schat dat jaarlijks tussen de 715 miljard en 1,87 miljard euro wordt witgewassen.

De criminele groepen die bij deze misdaden betrokken zijn, profiteren van het gebrek aan internationale samenwerking, de verschillen in nationale wetgeving en de verkeerde interpretatie van gegevens. Financiële misdrijven vormen een risico voor bedrijven om rekening mee te houden. De betrokkenheid van hun naam bij het witwassen van geld of andere financiële misdrijven kan leiden tot monetaire problemen, reputatieverlies en klanten.

De Europese Unie (hierna "EU" genoemd) probeert de bloei van financiële misdrijven te verminderen door een sterk geharmoniseerd wettelijk kader uit te werken. Karakteristiek voorbeeld is het Richtlijn 2018/843 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (de 5e AML-richtlijn). De richtlijn is door het Europees Parlement en de Raad ingevoerd in het licht van de recente terroristische aanslagen, Panama Papers en het gebruik van alternatieve financiële systemen zoals Bitcoin.

Op internationaal niveau dringen overheden er bij de financiële instellingen op aan om efficiënter te voldoen aan de bestaande regels en grondiger Client due diligence-onderzoeken . De instellingen moeten "Ken hun klanten" en hebben altijd een holistische kijk op de veiligheid van hun transacties.
Was deze servicepagina nuttig?  
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Domain Experts
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?
Michel Cliquet

Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jaren verbeterd. Vandaag de dag zijn de belanghebbenden meer betrokken en eisen zij meer transparantie over de risico's van de onderneming en de wijze...

Read more Author What else ?
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf? - Pideeco Journal