Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Compliance Consulting Financiele misdrijven Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leven van de Europese consumenten te vereenvoudigen en de markt open te stellen voor nieuwe spelers, waardoor de concurrentie wordt bevorderd.

De EU heeft in 2007 de eerste Richtlijn betalingsdiensten (64/2007) aangenomen. De belangrijkste onderwerpen in de eerste BDR zijn onder meer het feit dat de aanbieders van betalingsdiensten (PSP's) vóór en na de uitvoering van de dienst duidelijke informatie aan hun gebruikers moeten verstrekken. Bovendien moeten de transacties in EU-valuta's binnen één werkdag worden uitgevoerd. De betalingsdienstaanbieders moeten de transactie corrigeren of de betaler die de dienst heeft gebruikt, terugbetalen indien de transactie niet werd uitgevoerd of verkeerd was.


De noodzaak om te antwoorden op een herzien technologisch kader

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mobiele betalingen de noodzaak van een herzien rechtskader op EU-niveau onderstreept. Als gevolg daarvan is in 2016 de tweede Betalingsdienstenrichtlijn (2366/2015) in werking getreden en moesten de lidstaten deze tot januari 2018 uitvoeren. De nieuwe richtlijn strekt ertoe de reeds bestaande regels te verlengen. In de tweede PSD werden enkele bijwerkingen van de eerste richtlijn ingevoerd:
  • Meer aandacht voor internet- en mobiele betalingen en de bescherming van de financiële gegevens van consumenten.
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot EER-betalingen en One Leg Out-transacties in alle valuta's en niet alleen EER-valuta's.
  • Uitbreiding van de EU-markt naar innovatieve betalingsdiensten en nieuwe aanbieders, zoals FinTechs. Deze spelers worden ook wel externe betalingsdienstaanbieders (TPP's) genoemd. De behoefte aan verandering wordt steeds meer een realiteit voor banken en nieuwe spelers op de markt. Sommige internationale banken investeerden al in FinTechs onder het motto "als je ze niet kunt verslaan, sluit je je bij hen aan". Voor de consument zal er een scala aan mogelijkheden ontstaan om zijn financiële transacties online te beheren. De nieuwe spelers (Account Information Service Providers - AISP, Payment Initiation Service Providers - PISP) en nieuwe startups zullen proberen marktaandeel te winnen en producten aan te bieden die traditioneel deel uitmaakten van het traditionele banksysteem.
  • Tegelijkertijd worden de rechten van de consument versterkt, met inbegrip van een verminderde aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingen, de afschaffing van de toeslagen voor het gebruik van een consumentenkrediet of -debitkaart en de terugbetaling van automatische afschrijvingen in euro's. De richtlijn voorziet ook in de mogelijkheid om de rechten van de consument te versterken, met inbegrip van een beperkte aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingen, de afschaffing van de toeslagen voor het gebruik van een consumentenkrediet of -debitkaart en de terugbetaling van automatische afschrijvingen in euro. In de nieuwe bepalingen (art. 97 en volgende) zijn strenge vereisten voor de authentificatie van de klant duidelijk vermeld, waardoor de klant en de transacties beter worden beschermd.


Was deze servicepagina nuttig?  
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Het "Customer Due Diligence"-onderzoek (hierna "CDD" genoemd) wordt d...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
De verborgen kosten van gouden visa
Oscar Canario da Cunha

De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen met de stijgende populariteit zijn ook corruptie en AML-risico's in de kern ervan doorgesijpeld. Velen zijn van mening dat burgerschap een openbaa...

Read more Author What else ?
De verborgen kosten van gouden visa - Pideeco Journal