Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Compliance Consulting Financiele misdrijven Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mobiele betalingen de behoefte aan een herzien rechtskader op EU-niveau onderstreept.

Als gevolg daarvan heeft de EU de tweede Richtlijn betalingsdiensten (2366/2015) die in 2016 in werking is getreden en in januari 2018 door de lidstaten is uitgevoerd. Het is de evolutie van de eerste Richtlijn betalingsdiensten (64/2007) van 2007.

Wat is PSD2?

PSD2-betalingen
PSD2, ook bekend als de tweede richtlijn betalingsdiensten, is een regel die door de Europese Unie is aangenomen met de bedoeling het concurrentievermogen, de innovatie en de veiligheid van de betalingssector te bevorderen en open bankieren mogelijk te maken.

De richtlijn schrijft voor dat banken geautoriseerde derde partijen, zoals Fintech-bedrijven, via API's (Application Programming Interfaces) toegang verlenen tot de rekeninginformatie van hun klanten, zodat zij betalingen kunnen starten en nieuwe diensten kunnen leveren. Voor elektronische betalingen, PSD2 vereist ook het gebruik van sterke klantenauthenticatie met als doel de fraude terug te dringen en de consument beter te beschermen.

In het algemeen wil PSD2 klanten meer alternatieven en meer controle over hun financiële gegevens bieden door een meer geïntegreerd en dynamisch betalingsecosysteem te bevorderen.

Welke gevolgen heeft PSD2 voor financiële instellingen?

Financiële instellingen worden op verschillende manieren geraakt door PSD2. Ten eerste moeten banken hun klanteninformatie en betalingsinfrastructuur bekendmaken aan externe bedrijven, waardoor hun gevestigde bedrijfsmodellen en inkomstenstromen mogelijk worden verstoord. Om de informatie van hun klanten te beschermen, moeten banken er ook voor zorgen dat deze externe leveranciers toegelaten zijn en zich aan strikte veiligheidsrichtlijnen houden.
PSD2 cliënten voor bankauthenticatie

Ten tweede vereist PSD2 sterke consumentenauthenticatie voor elektronische betalingen, hetgeen extra technologische investeringen van banken vergt om aan deze criteria te voldoen.

Eindelijk, PSD2 geeft bankinstellingen de kans om te innoveren en werken samen met externe bedrijven om hun klanten nieuwe en verbeterde betalingsmogelijkheden te bieden.

Hoe kan Pideeco u helpen met Richtlijn betalingsdiensten PSD2?

Zoals eerder vermeld, kan PSD2 ontwrichtend zijn voor uw bedrijf en tijd en moeite kosten om te implementeren. Onze experts bij Pideeco kunnen:

- U helpen bij het navigeren door het regelgevingslandschap van PSD2.

- U helpen met de technische en IT vereisten van de implementatie van PSD2.

- U helpen met de bescherming van de gegevens van uw klanten tegenover derde leveranciers.

- Helpen bij het evalueren van de beveiligingsrichtlijnen van externe leveranciers.

- Een gap assessment maken van uw huidige PSD2 processen en met u samenwerken om effectieve oplossingen te implementeren.

- Verzorgen van trainingen voor uw medewerkers over alle aspecten van PSD2.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security

Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...

Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek

Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...

Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld

Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...

Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC

Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools

Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...

Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik

De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis

Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...

Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos

Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...

Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...

FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet

Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...

Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen

Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...

Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie

Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...

Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld

Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...

Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude

Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...

Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...

MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR

Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS

Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...

Return to financiele misdrijven
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten
Piet De Vreese

In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering ...

Read more Author What else ?
RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten - Pideeco Journal