Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Centrale Compliance

Compliance Consulting Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. via een centraal toezichtmechanisme of -systeem. op een manier die alle relevante gegevens, de voltooide en hangende controles samenbrengt.

De voordelen van het monitoren van compliance activiteiten

.
Een centrale compliance-aanpak zorgt ervoor dat de compliance-verplichtingen van een entiteit op een correcte manier worden nagekomen en dat er niets wordt gemist. In een wereld waarin compliance steeds complexer wordt, zijn centrale compliance systemen noodzakelijk.

Pideeco richt zich op gecentraliseerde diensten en kan uw bedrijf helpen bij het opbouwen van een centraal compliance systeem dat het risico van hiaten in compliance, boetes, ontbrekende gegevens, lekken van informatie en hoge kosten voor uitbestede diensten zal verminderen. Wij combineren business metrics-driven class="link-underline-primary link-underline-small" href="https://pideeco.be/nl/services/digital-business/business/it-expertise/"target="_blank" alt>IT support en aangepaste platformen met diepgaande kennis van wettelijke vereisten en marktpraktijken.
Was deze servicepagina nuttig?  
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Domain Experts
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
Wat is goede corporate governance?
Oscar Canario da Cunha

Corporate-governancenormen zijn een kader waarbinnen operationele en gedragsnormen voor de raad van bestuur, het uitvoerend management en het bredere personeel worden vastgesteld. Hiërarchie in harmonie. Het gaat grotendeels gepaard met een verantwoordingsbeweging, bet...

Read more Author What else ?
Wat is goede corporate governance? - Pideeco Journal