Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Centrale Compliance

Compliance Consulting Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. via een centraal toezichtmechanisme of -systeem. op een manier die alle relevante gegevens, de voltooide en hangende controles samenbrengt.

De voordelen van het monitoren van compliance activiteiten

.
Een centrale compliance-aanpak zorgt ervoor dat de compliance-verplichtingen van een entiteit op een correcte manier worden nagekomen en dat er niets wordt gemist. In een wereld waarin compliance steeds complexer wordt, zijn centrale compliance systemen noodzakelijk.

Pideeco richt zich op gecentraliseerde diensten en kan uw bedrijf helpen bij het opbouwen van een centraal compliance systeem dat het risico van hiaten in compliance, boetes, ontbrekende gegevens, lekken van informatie en hoge kosten voor uitbestede diensten zal verminderen. Wij combineren business metrics-driven class="link-underline-primary link-underline-small" href="https://pideeco.be/nl/services/digital-business/business/it-expertise/"target="_blank" alt>IT support en aangepaste platformen met diepgaande kennis van wettelijke vereisten en marktpraktijken.
Was deze servicepagina nuttig?  
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?
Oscar Canario da Cunha

Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodomeinen zoals liquiditeit, markt-, krediet- en operationeel risico. Om te weten of onderneming het juiste risicogedrag heeft kan ze kijken naar colle...

Read more Author What else ?
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen? - Pideeco Journal