BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt worden in het verleden.


De opzet of een BTW Caroussel is de afdracht en teruggave van btw op goederen die doorgeleverd worden binnen een keten van vennootschappen te gaan recuperen bij de btw-administratie van het betrokken land. De betrokken vennootschappen zullen de teruggave vragen van de btw maar niet de aangifte doen van de btw op de verkochte goederen.


De aangifte van de btw-staten waarbij de ondernemer de teruggave vraagt zullen vrij vlug teruggestort worden en vooraleer de fraude ontdekt wordt zal de betrokken vennootschap reeds leeggemolken zijn en de ondernemer met de Noorderzon verdwenen of is de vennootschap in faling.
In het onderstaande voorbeeld zijn de bedrijven onderling verbonden en in handen van dezelfde criminele organisatie, dus op termijn zal dit opgemerkt worden door de gedupeerde btw belastingadministratie in de betrokken landen.

BTW Carousselfraude

Kunnen financiële instellingen dit soort van fraudes opmerken en proactief meehelpen aan het counteren van deze operaties ? Wat zou ingebouwd kunnen worden is opéénvolgende teruggaves van de BTW op de rekening van de klant (er is één bankrekeningnummer dat gekend is bij de administratie die gebruikt wordt door de onderneming, en het rekeningnummer van de btw administratie is eveneens gekend in de systemen) en dit als suspect te behandelen. Maar dit kan echter een normale gang van zaken zijn voor bedrijven met zware investeringen (vernieuwen wagenpark, inrichting burelen, aankopen grondstoffen in een productiecyclus etc in opeenvolgende periodes).

Vandaar dat de KYC als bijkomende maatregel heel belangrijk is en dat een goede relatiebeheerder op dat moment zal weten waar zijn klant mee bezig is. De summiere klant die zeer duister is in zijn verklaringen over zijn activiteiten zou dan al uit onze analyses als een hoger risico dienen te komen. (verkoop van 2de hands auto's, gsm's en andere electronica,...)We kunnen een paar jaar teruggaan in de historiek van de monitoring van de transacties om na te gaan of we onze scenarios niet kunnen verfijnen en actief een aanpassing dienen te gaan doen. De analyse van dit soort van "trigger events" is primordiaal, om onze systemen performanter te maken.
BTW-fraudestelsels - hoe kan dit worden bestreden?


In bovenstaand voorbeeld spraken we van een fraude in verbonden fraudulerende ondernemingen, maar dit kan tevens opgezet worden met klanten die zich van niets bewust zijn. Maar een BTW controle of een inval van de gerechtelijke politie zal de reputatie van eerbare bedrijven schaden. Vandaar dat ook bedrijven de nodige controles dienen te doen indien ze "leveren" of "afnemen" met andere bedrijven.

Een simpele controle in het Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer zal ons al een eerste indicatie geven of de tegenpartij btw plichtig is en niet geschrapt is.

EU-systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES)

Europa neemt initiatieven om dit soort van fraude tegen te gaan door een definitief stelsel uit te werken waarbij een eengemaakte btw-ruimte robuuster paal en perk stelt aan deze fraude.

Hoe kunnen wij u helpen ?

Als uw financiële instelling een business model heeft dat transacties met ondernemingen uitvoert dan kan deze kennis bijdragen om bepaalde risicico's te counteren en bepaalde scenarios te gaan implementeren of herzien. Maar ook als bedrijf heeft u er alle belang bij dat uw procedures en policies deze elementen bevatten.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
+ GEKOPPELD ARTIKELEN
European Commission Thu 08 November 2018 EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen

Leer hoe u uw beleggingsfondsen in andere lidstaten op de hoogte kunt brengen en uw fondsen in derde landen kunt registreren!

VIES Mon 09 December 2019 Btw nummer opzoeken in Europa

Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je ...

Conduct Risk, het hete hangijzer van de afgelopen jaren. Van principes tot resultaten, ontdek hoe u uw zakelijke risicobereidheid kunt verwoorden door uw winstgeschiktheid te definiëren.

European Commission Sat 12 May 2018 Overzicht en samenvatting van de 5e AML-richtlijn - AMLD5

De vijfde richtlijn tegen het witwassen van geld is onlangs door de Raad van de Europese Unie aangenomen en geeft een aantal nieuwe regels voor de beroepsbeoefenaren in de financiële sector.

0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen